Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Filozofia polityczna po roku 1989 – w Polsce i na świecie

Filozofia polityczna po roku 1989 – w Polsce i na świecie

Uniwersytet Jagielloński

Collegium Maius, 23-25 września 2010 r.

Organizatorzy konferencji, która odbędzie się po ponad dwudziestu latach od przełomowego zwrotu w najnowszej historii Polski postawili sobie pytanie o znaczenie tego okresu dla współczesnej myśli politycznej. Innymi słowy: jaki jest stan współczesnej refleksji nad polityką, co się zmieniło w świadomości zbiorowej Polaków i w jaki sposób filozofia polityki uczestniczyła w dziejącym się na naszych oczach politycznym procesie transformacji. W dobie globalizacji trudno byłoby jednak ograniczać się do spraw lokalnych i ujmować polską filozofię polityczną w izolacji od tendencji światowych. Tak więc, tematyka konferencji obejmować będzie także kontekst międzynarodowy, a w szczególności: nowe nurty, jakie w tym czasie pojawiły się w filozofii politycznej na świecie, problematykę relacji pomiędzy polską i światową myślą polityczną oraz zagadnienie związku politycznej teorii z praktyką polskich przemian ustrojowych. Celem konferencji jest zatem próba zrozumienia naszego miejsca w ramach politycznej wspólnoty międzynarodowej, jak również teoretyczne dookreślenie Kantowskiej idei zjednoczonych i współpracujących ze sobą narodów Europy i świata, w kształcie w jakim jawi się ona obecnie w filozofii politycznej. Za: http://www.filozofiapolityki.uw.edu.pl/pl/krakow2010.html.

W ramach piątkowej sesji plenarnej wystąpi pan prof. Jacek Bartyzel: Tradycjonalizm po nowoczesności. Filozofia polityczna tradycjonalizmu hiszpańskiego wobec wyzwań współczesności.

Plan obrad konferencji w Collegium Maius

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.