Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Fin de siècle odnaleziony

Fin de siècle odnaleziony

Muzeum Narodowe w Warszawie

Nowe spojrzenie na sztukę przełomu XIX i XX wieku

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na międzynarodową konferencję podsumowującą europejski projekt Partage Plus

W dniach 25-27 lutego 2014 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania. Wydarzenie będzie podsumowaniem międzynarodowego projektu Partage Plus, którego głównym celem jest digitalizacja i publikacja w portalu internetowym Europeana 75 tysięcy dzieł sztuki powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Muzeum Narodowe w Warszawie uczestniczy w Partage Plus jako jedyna publiczna instytucja muzealna w Polsce. Wśród 5000 wizerunków obiektów udostępnianych w Sieci przez placówkę znalazły się podobizny dzieł Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, Alfonsa Muchy czy Henryka de Toulouse-Lautreca, a także wirtualne trójwymiarowe modele exponatów (rzeźb, dzieł sztuki zdobniczej itp.) wykonane z użyciem specjalnego skanera 3D. Dzięki współpracy uczestników projektu powstały również wielojęzyczne słowniki, które umożliwią bardziej precyzyjne przeszukiwanie zdigitalizowanego materiału w portalu Europeana.

Stanisław Wyspiański, Caritas (Madonna z Dzieciątkiem), pastel na papierze, 1904, MNW

Badania dotyczące sztuki i kultury przełomu XIX i XX w. ograniczały się dotąd do analizy i oceny artystycznego poziomu prac stworzonych pomiędzy 1880 a 1914 r. Przez długi czas wielu przejawom twórczości tego okresu (np. architekturze, fotografii czy sztuce popularnej) odmawiano artystycznych walorów, co znacznie zawężało horyzonty badawcze. Dziś powszechnie odstępuje się już od wartościowania dzieł, coraz większe zainteresowanie budzą także zjawiska kulturowe i społeczne towarzyszące okresowi fin de siècle, np. zainteresowanie nowymi formami życia duchowego.

Głównym celem konferencji Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania, która odbędzie się w Kinie Muz w gmachu przy Alejach Jerozolimskich 3 w dniach 25-27 lutego 2014 r., jest prezentacja najnowszych badań nad sztuką i kulturą okresu około 1900 r., obejmujących między innymi zjawiska dotąd szerzej nieznane lub niedoceniane. Swoje wystąpienia zapowiedziało 69 badaczy sztuki, architektury i literatury oraz konserwatorów zabytków z uczelni i muzeów w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i Węgrzech. Trzydniowa interdyscyplinarna sesja w MNW jest organizowana jako podsumowanie projektu Partage Plus i będzie okazją do goszczenia finalnego plenarnego spotkania wszystkich jego koordynatorów.

W Partage Plus – przedsięwzięciu, którego cele to digitalizacja i publikacja w Internecie 75 tysięcy dzieł sztuki powstałych na przełomie XIX i XX wieku oraz utworzenie wielojęzycznych słowników, które umożliwiają przeszukiwanie przypisanych obiektom metadanych – bierze udział 25 europejskich instytucji kultury z 17 państw. Rolę koordynatora prac pełni brytyjska organizacja Collection Trust; współfinansuje je Komisja Europejska.

Jadwiga Golcz, Franciszek Żmurko, Studium kobiece [fotografia obrazu sygnowana przez malarza], odbitka fotograficzna  na papierze fotograficznym, 1905, MNW

Dzięki projektowi Partage Plus Muzeum Narodowe w Warszawie, jako jedyna publiczna instytucja muzealna w Polsce, jest przygotowana do szybkiego zaprezentowania wielomilionowej publiczności kilkutysięcznego zbioru znajdujących się w jego zasobach najciekawszych dzieł sztuki powstałych około 1900 roku, a także udostępnienia obszernych glos objaśniających zagadki i niuanse twórczości prezentowanych artystów. Wśród prezentowanych obiektów znajdują się m.in. obrazy, ryciny, rysunki, fotografie, plakaty, srebra, ceramika, meble, tkaniny, których autorami są artyści polscy i europejscy, m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Leon Wyczółkowski, Olga Boznańska, Władysław Ślewiński, Władysław Podkowiński, Jacek Malczewski, Ignacy Łopieński, Witold Wojtkiewicz, Bolesław Biegas, Odilon Redon, Henryk van de Velde, Alfons Mucha, Emil Gallé, Paweł Gauguin, Henryk de Toulouse-Lautrec, Max Klinger, Franciszek von Stuck. Wizerunki i opisy obiektów są agregowane przez PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych, skąd są systematycznie pobierane do portalu Europeana.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.