Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Finisaż wystawy Guercino. Triumf baroku

Finisaż wystawy Guercino. Triumf baroku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Finisaż wystawy

Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich

Muzeum Narodowe, Aleje Jerozolimskie 3

W Muzeum Narodowym w Warszawie dobiega końca wystawa Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich. Dzieła Guercina, jednego z najwybitniejszych malarzy włoskiego baroku, można podziwiać do 2 lutego 2014 roku.

Zakończeniu ekspozycji towarzyszy bogaty program finisażu. Od południa do wieczora w weekend 1-2 lutego na zwiedzających czekają liczne atrakcje. W sobotę MNW zaprasza na trzy wykłady: Guercino. Mistrz barokowych kontrastów, Guercino i Bolończycy w kręgu polskiej kultury artystycznej oraz Guercino. Czego nie zobaczyliśmy na wystawie?, a także na familijne warsztaty (obowiązują zapisy) i naukę siedemnastowiecznych tańców, którą w strojach z epoki poprowadzi zespół Pawanillia. W niedzielę po raz ostatni wysłuchamy wykładu Guercino. Mistrz barokowych kontrastów, a także prelekcji o barokowym malarstwie Flandrii. Z historykami sztuki przybliżającymi twórczość Guercina i sztuki baroku spotkamy się także w przestrzeni wystawy. Na zakończenie finisażu wystąpią aktorzy Teatru Akt, którzy wcielą się w postaci z obrazów Guercina i zainicjują interakcje z widzami.

Szczegółowy program finisażu znajduje się na stronie internetowej Muzeum www.mnw.art.pl w zakładce Edukacja / Programy do wystaw czasowych.

fot. K. Braulińska

1 lutego, godz. 12.00

Guercino. Mistrz barokowych kontrastów – wykład Przemysława Głowackiego wprowadzający w tematykę wystawy

Światło i mrok, patos i pospolitość, sacrum i profanum, duchowość i cielesność, przepych i prostota to przeciwieństwa, które z łatwością odnajdziemy w dziełach Guercina. Zapraszamy na prelekcje przedstawiające twórczość malarską i rysunkową Guercina oraz prezentujące różnorodność siedemnastowiecznych postaw artystycznych.

kino MUZ / wstęp wolny / ok. 50 min

1 lutego, godz. 13.00

Miny, gesty, pozy – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu (22) 621 10 31 wew. 246 lub mailowo: edukacja@mnw.art.pl (do 31 stycznia, godz. 15.00).

zbiórka w holu głównym / obowiązuje bilet warsztatowy / ok. 80 min

1 lutego, godz. 14.00

Guercino i Bolończycy w kręgu polskiej kultury artystycznej – wykład dr hab. Anny Lewickiej-Morawskiej, prof. ASP

Obecność sztuki Guercina i malarzy szkoły bolońskiej w polskiej kulturze artystycznej XVIII, a zwłaszcza XIX stulecia rozważana będzie w dwóch perspektywach. Pierwsza dotyczy zaistnienia i funkcjonowania tych dzieł na ziemiach polskich w publicznej przestrzeni świątyń czy wystaw, druga – znajomości malarstwa przywołanych twórców wśród artystów polskich tego czasu.

Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 60 min

Dr hab. Anna Lewicka-Morawska, prof. ASP – historyk sztuki, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; pracę doktorską obroniła w Instytucie Sztuki PAN. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2006 roku na macierzystej uczelni. Zajmuje się historią i teorią sztuki XIX wieku oraz dziejami polskiej kultury artystycznej. W ASP pracuje od 1976 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez 15 lat kierowała Międzywydziałową Katedrą Historii i Teorii Sztuki. Od 2011 pełni funkcje prodziekana Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną i kierownika Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury.

1 lutego, godz. 15.00-17.30

Barokowe animacje i konwersacje – nauka siedemnastowiecznych tańców z zespołem Pawanillia, zagadki, gry i ćwiczenia związane z epoką baroku

hol główny i sala edukacyjna / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

1 lutego, godz. 16.00

Guercino. Czego nie zobaczyliśmy na wystawie? – wykład Przemysława Głowackiego

Bohater kończącej się właśnie wystawy był niezwykle płodnym artystą, sprawnym malarzem i świetnym rysownikiem. Jego prace znajdują się w wielu światowych kolekcjach. Na wykładzie poznamy obrazy i rysunki, które przybliżą nam twórczość malarza oraz pozwolą szerzej spojrzeć na dzieła zaprezentowane na warszawskiej ekspozycji.

kino MUZ / wstęp wolny / ok. 60 min

2 lutego, godz. 12.00

Guercino. Mistrz barokowych kontrastów – wykład Urszuli Król wprowadzający w tematykę wystawy

Światło i mrok, patos i pospolitość, sacrum i profanum, duchowość i cielesność, przepych i prostota to przeciwieństwa, które z łatwością odnajdziemy w dziełach Guercina. Zapraszamy na prelekcje przedstawiające twórczość malarską i rysunkową Guercina oraz prezentujące różnorodność siedemnastowiecznych postaw artystycznych.

kino MUZ / wstęp wolny / ok. 50 min

2 lutego, godz. 13.00 i 15.00

Finisaż z AKTEM

Aktorzy Teatru Akt wcielą się w postaci z obrazów, ożywią zatrzymane na nich historie, pozwolą pełniej odczuć klimat dzieł. Inspiracją będzie bogactwo gestów i mimiki bohaterów dzieł Guercina.

Akcja aktorów opierać się będzie na działaniu interaktywnym, szukaniu relacji z widzami, wciąganiu ich w wyimaginowany świat wyobraźni, który mogą swobodnie kreować na równi z aktorami. Przerysowane gesty, plastyczny ruch aktorów, bogata mimika i kostiumy wpiszą się w klimat malarstwa Guercina, czasem go uzupełnią, ale niekiedy sprowokują także do innego spojrzenia na świat włoskiego artysty.

przestrzeń wystawy / obowiązuje bilet wstępu na wystawę

2 lutego, godz. 14.00

Barokowa FlandriaHanna Benesz, kustosz Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW

Bogactwo barw oraz dynamiczna kompozycja odzwierciedlająca emocje i ruch to główne cechy flamandzkiego malarstwa, w którym ze szczególną mocą ujawniają się dyrektywy teoretyków baroku: docere, delectare, permovere. Flamandzkie obrazy dają okazję do poznania (docere) pouczających epizodów z życia świętych, do doświadczenia zachwytu (delectare) nad naśladowczym kunsztem w realistycznym ukazywaniu przedmiotów i faktur oraz do wzruszeń (permovere) wypływających z elegijnych scen pasyjnych.

spotkanie w galerii stałej / zbiórka w holu głównym / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 60 min

2 lutego, godz. 15.00, 16.00, 17.00

Guercino. Triumf baroku – spotkania na wystawie prowadzone przez historyków sztuki współpracujących z Działem Edukacji MNW

zbiórka w holu głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 60 min

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.