Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto

16-18 września 2015 roku

MCK po raz kolejny stanie się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń dla badaczy i ekspertów z całego świata. Tematem przewodnim trzeciego już Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, organizowanego pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury V4, będzie miasto.

3. Forum będzie głosem Europy Środkowej w dyskusji o filozofii miasta, jego zarządzaniu, ochronie, wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym. W siedmiu odbywających się równolegle sesjach oraz czterech dyskusjach plenarnych weźmie udział około stu specjalistów z różnych dziedzin.

3. Forum zainauguruje wykład znanego badacza dziedzictwa kulturowego: pana prof. Christera Gustafssona z Uniwersytetu w Uppsali. Zarówno wykład otwierający (16 września, godz. 17.30), jak i podsumowująca dyskusja Miasto do poprawki, poświęcona rewitalizacji w miastach (18 września, godz. 18.00), będą otwarte dla publiczności (obrady w języku angielskim, tłumaczenie symultaniczne).

Natomiast podczas trwających równolegle sesji – które poświęcone będą m.in. problematyce historycznego krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta – zaprezentowane zostaną najlepsze artykuły nadesłane do MCK w ramach otwartego naboru (call for papers). Ta część konferencji ma charakter zamknięty, wymagała wcześniejszej rejestracji.

Analiza miasta – jako jednego z najbardziej spektakularnych ludzkich wynalazków – łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w krakowskiej konferencji.

Miasto, jako zwierciadło cywilizacji, stanowi trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Joanna Jacobs jeszcze w latach 60. XX wieku:

Skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy, takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a z drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom.

W programie konferencji:

— cztery dyskusje plenarne z udziałem specjalistów z Europy Środkowej:

•              Miasto środkowoeuropejskie. Transformacja i globalizacja

•              Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla miast

•              Miasta dziedzictwa i współpraca w krajach V4

•              Miasto do poprawki! O rewitalizacji w miastach

— siedem sesji równoległych, w których znajdzie się ponad 60 prezentacji:

•              Miasta i ich narracje

•              Dziedzictwo w konflikcie

•              Dla kogo miasto dziedzictwa?

•              Historyczny krajobraz miejski

•              Kreatywne miasta dziedzictwa

•              Przestrzeń miasta

•              Praktyki rewitalizacji w miastach dziedzictwa

Obrady toczyć się będą w języku angielskim (sesja Miasto do poprawki będzie tłumaczona symultanicznie na język polski).

Podczas konferencji obędzie się premiera książki The Limits of Heritage z artykułami przygotowanymi przez prelegentów drugiej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej zostało objęte honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

European Campus of Excellence

W 3. Forum udział wezmą także uczestnicy programu edukacyjnego, który odbywa się w MCK w dniach 16-25 września w ramach projektu European Campus of Excellence. Partnerem tego projektu są: Studienstiftung des deutschen Volkes oraz Uniwersytet w Bremie.

Bierze w nim udział trzydziestu wyróżniających się studentów i młodych pracowników nauki z Polski, Niemiec oraz innych krajów europejskich. Projekt poświęcony jest zjawisku miasta kreatywnego. Dwutygodniowy program „Creative City” obejmować będzie warsztaty, wykłady i wizyty studyjne realizowane w Krakowie i na Górnym Śląsku, które dotyczyć będą transformacji, jaka zachodzi we współczesnych miastach Europy.

***

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4.

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.