Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: 18. Forum Musicum

18. Forum Musicum

Narodowe Forum Muzyki

Szanowni Państwo,

w imieniu pana dr. hab. Andrzeja Kosendiaka, dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, a także pana dr. Tomasza Dobrzańskiego, dyrektora artystycznego festiwalu Forum Musicum, serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję, która odbędzie się w dniach 13–20 sierpnia 2022 r.

Forum Musicum 2022 – „Tibia, tuba, fistula”

Tibia, tuba, fistula: tymi łacińskimi terminami średniowieczni teoretycy bardzo ogólnie określali rozliczne instrumenty dęte, wykorzystywane w różnych sytuacjach – czy to do podkreślania chwały władzy, subtelnego muzykowania w komnatach, czy też podczas ludowych zabaw. Niektóre z nich przywieziono spoza Europy z wojen krzyżowych. To różnorodne instrumentarium w wiekach XIV i XV dzielono w bardzo prosty sposób na dwie grupy: instrumenty głośne i ciche, a każda z nich przeznaczona była do odmiennych celów. Pierwsza grupa służyła do grania na wolnym powietrzu muzyki ceremonialnej i tanecznej. Instrumenty z drugiej grupy mogły grać z instrumentami strunowymi i towarzyszyć śpiewowi. Wraz z rozwojem wielogłosowości poszczególne grupy stworzyły całe rodziny instrumentów różnej wielkości. W czasach renesansu budowano instrumenty sięgające swą skalą w dół i w górę do granic możliwości. Wreszcie nowy, barokowy styl odchudził to wybujałe instrumentarium i wyłonił z tych rodzin ich najzdolniejszych członków, czyniąc z nich solistów. Jednak także i w tych czasach, gdy tylko sytuacja wymagała wyjątkowego splendoru, instrumenty dęte łączyły swe siły.

Owe grupy instrumentów dętych usłyszymy podczas tegorocznej edycji Forum Musicum nie tylko w sytuacjach koncertowych, które nie są najbardziej szczęśliwą formą prezentacji muzyki dawnych epok. Przynajmniej dwa wydarzenia będą miały charakter nieco bardziej autentyczny – średniowieczne muzykowanie na głośnych instrumentach dętych odbędzie się w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Kończący festiwal Wielki Bal Renesansowy pozwoli publiczności na wspólną zabawę przy muzyce, tak jak bywało to w dawnych wiekach.

Podczas koncertów usłyszymy instrumenty dęte w kilku odsłonach, każda z nich reprezentować będzie inną epokę. Wychodząc od średniowiecznych instrumentów głośnych, udamy się w podróż z biegiem historii. Usłyszymy subtelne renesansowe flety traverso w różnorodnym repertuarze muzyki francuskiej i włoskiej, z kolei cornetti i puzony zagrają pełną przepychu muzykę wenecką XVII wieku, oboje, fagoty oraz gość specjalny: musette de cour, wprowadzą nas w dojrzały styl osiemnastowiecznego baroku, a zespół Harmoniemusik zagra dzieła doby klasycyzmu, w tym utwory Mozarta.

W programie festiwalu znajdą się również akcenty wrocławskie: program zespołu Harmoniemusik składa się w całości z utworów pochodzących z rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że rozbrzmiewały one podczas spotkań, zabaw i wieczornych spacerów wrocławian na przełomie XVIII i XIX wieku. Natomiast podczas Wielkiego Balu Renesansowego zabrzmi muzyka pochodząca z jednej z najważniejszych i największych europejskich kolekcji tańców – zbioru braci Hessenów wydanego we Wrocławiu w roku 1555.

Nie zabraknie też młodych wykonawców – jak zwykle pojawi się wybitny laureat kaliskiego Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum. Zapraszam do słuchania i do wspólnej zabawy!

Tomasz Dobrzański

13.08

sobota, godz. 20.00 (Saturday, 8 pm), NFM, Sala Czerwona (Red Hall), pl. Wolności 1

Tromboni e cornetti w Wenecji około roku 1600

Tromboni e Cornetti in Venice Ca 1600

Motio Concerti:

Maciej Gocman – tenor

Jozue Meléndez Peláez, Frithjof Smith – cynki (cornetts)

Katarzyna Motuz, Maxymilian Brisson, Henryk van Engen, Fryderyk Mizerski – puzony (trombones)

Przemysław Vacek – teorba (theorbo)

Marta Niedźwiecka – pozytyw (chest organ)

14, 17, 18.08

niedziela, środa, czwartek, godz. 17.00 i 18.00 (Sunday, Wednesday, Thursday, 5 & 6 pm)

20.08

sobota, godz. 16.00 i 17.00 (Saturday, 4 & 5 pm), Przestrzeń miejska Wrocławia (Wrocław’s public spaces)

Głośne granie około roku 1400 – minikoncerty w przestrzeni publicznej Wrocławia

Loud Playing Ca 1400 – miniconcerts in Wrocław’s public spaces

Alta Cappella:

Tomasz Dobrzański – szałamaja, dudy, piszczałka jednoręczna i tuntun (shawm, bagpipe, one-hand pipe and tuntune)

Fryderyk Mizerski – trąbka suwakowa (slide trumpet)

Jacek Muzioł – perkusja (percussion)

14.08

niedziela, godz. 20.00 (Sunday 8 pm), ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej

Evangelical-Augsburg Church of Divine Providence, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Cudowna Arundo donax

Miraculous Arundo donax

Marek Maggiori – musette de cour

Oboeband Poznań:

Marek Niewiedział – kierownictwo artystyczne, obój (artistic direction and oboe)

Franciszek Bielak, Maria Plucińska, Hanna Piasna – oboje (oboes)

Beniamin Lewi, Maciej Snarski, Agnieszka Siemiankowska, Gabriel Mucha – fagoty (bassoons)

Oboeband Poznań

18.08

czwartek, godz. 20.00 (Thursday 8 pm), Ratusz, Sala Wielka (Town Hall, Principal Room), Rynek 1

Transalpejska podróż muzyczna

Transalpine Musical Journey

Cohaere Ensemble:

Marta Korbel – skrzypce (violin)

Monika Hartmann – wiolonczela (cello)

Natalia Olczak – klawesyn (harpsichord)

Cohaere Ensemble

Zespół renesansowych fletów traverso La Viva Fiamma

Ensemble of Renaissance Transverse Flutes La Viva Fiamma:

Magdalena Pilch – flet dyszkantowy, flet tenorowy (treble flute, tenor flute)

Aleksandra Swinarska – flet dyszkantowy, flet tenorowy, perkusja (treble flute, tenor flute, percussion)

Justyna Wójcikowska – flet tenorowy, perkusja (tenor flute, percussion)

Nicola Łacfik – flet tenorowy (tenor flute)

Radosław Orawski – flet tenorowy, flet basowy (tenor flute, bass flute)

Marek Pilch – pozytyw, regał (chest organ, regal)

19.08

piątek, godz. 20.00 (Friday 8 pm), Aula Leopoldina, pl. Uniwersytecki 1

Rozrywkowe granie we Wrocławiu na początku XIX wieku

Musical Entertainment in Wrocław at the Beginning of the 19th Century

Harmoniemusik:

Ronald Šebesta, Tomasz Dobrzański – klarnety (clarinets)

Dominika Stencel, Marek Kuc – rogi (horns)

Szymon Józefowski, Agnieszka Siemiankowska – fagoty (bassoons)

20.08

sobota, godz. 18.00 (Saturday 6 pm), Aula NOT, ul. Józefa Piłsudskiego 74

Wielki bal renesansowy

Great Renaissance Ball

Zespół Alta (Alta Ensemble):

Agnieszka Szwajgier – szałamaje, kornamuza, flety (shawms, cornamuse, flutes)

Agnieszka Mazur – pomort, kornamuza, flety (pommer, cornamuse, flutes)

Agnieszka Obst-Chwała – fidel, kornamuza (fiddle, cornamuse)

Karolina Szewczykowska – viola da gamba

Maria Wilgos – lutnia (lute)

Piotr Dąbrowski – puzon (trombone)

Wojciech Lubertowicz – perkusja (percussion)

Agnieszka Siemiankowska – dulcjan (dulcian)

Teatr Tańca Amatum (Amatum Dance Theatre):

Robert Lubera – kierownik artystyczny, taniec (artistic director and dancer)

Aleksandra Andruszkiewicz, Anna Korbolewska, Anna Ilczuk, Karolina Szymula, Piotr Niedopytalski – taniec (dancers)

Bilety (Tickets), tel.: 71 715 97 00

Forum Musicum 2022 (afisz)
Forum Musicum 2022 (program)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.