Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Gliwice: Promocja książki „Fotografia czy antyfotografia?”

Promocja książki „Fotografia czy antyfotografia?”

Muzeum w Gliwicach

Promocja książki „Fotografia czy antyfotografia?”

Muzeum w Gliwicach zaprasza na promocję książki pod redakcją pana Krzysztofa Jureckiego Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego 18 i 19 czerwca 2019 roku, zorganizowanego przez Muzeum w Gliwicach, wydanej w marcu 2021 roku.

Panowie Krzysztof Jurecki oraz Adam Sobota podzielą się swymi uwagami i scharakteryzują publikowane teksty oraz spróbują określić, co wniosły one nowego do podjętej problematyki. Publikacja pokazuje głownie twórczość Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego w różnych, czasem przeciwstawnych wizjach i w konsekwencji interpretacjach.

W 2019 roku, w którym minęło 60 lat od słynnego Pokazu…, Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach zorganizowało ekspozycję przywołującą twórczość nieformalnej grupy trzech artystów, której działania w istotny sposób wpłynęły na myślenie o miejscu i roli fotografii w sztuce. Jurecki we „Wstępie” do zbioru napisał: Wspólnie z dyrektorem Muzeum w Gliwicach Grzegorzem Krawczykiem do sympozjum pt. „Fotografia czy antyfotografia” zaprosiliśmy specjalistów zainteresowanych historią fotografii polskiej lat 50 . XX wieku. Sympozjum towarzyszyło wystawie „Fotografia czy antyfotografia? Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Schlabs – 60-lecie Pokazu zamkniętego” (10.05–5.07.2019). Historia polskiej fotografii lat 50. wydaje się obszarem określonym badawczo, gdzie realizm socjalistyczny po 1956 roku ustąpił miejsca nowoczesnemu reportażowi oraz tradycji awangardowej, która zdominowała dyskurs artystyczny fotografii. (…) Za kilka czy kilkanaście lat przekonamy się, czy teksty zawarte w wydawnictwie po sympozjum będą cytowane i czy staną się odniesieniem do kolejnych reinterpretacji w niełatwym temacie antyfotografii, której znaczenie, moim zdaniem, będzie rosło wraz z badaniami na temat modernizmu i postmodernizmu oraz ustaleniem ich jakże płynnych granic.

5 listopada 2021 roku, godz. 18.00, Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a

Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego 18 i 19 czerwca 2019 roku, zorganizowanego przez Muzeum w Gliwicach

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.