Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Frankfurt i jego muzeum. Muzeum miejskie w XXI wieku / Grodno: miasto, region, pamięć

Frankfurt i jego muzeum. Muzeum miejskie w XXI wieku / Grodno: miasto, region, pamięć

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Frankfurt i jego muzeum. Muzeum miejskie w XXI wieku

30 marca 2017 r., godz. 18.00

Po dziewięciu latach prac renowacyjnych ponownie zostanie otwarte Muzeum Historyczne Frankfurtu nad Menem. To wielkie wydarzenie dla miasta, które nie tylko uważane jest za jedną z najważniejszych metropolii finansowych świata, ale jest też ważnym centrum wystawienniczym.

W powiększonej o blisko sześć tysięcy m² przestrzeni wystawienniczej powstanie wystawa opowiadająca na przykładzie Frankfurtu o fenomenie miasta w kontekście szybkich zmian społecznych. Nie przez przypadek piąte co do wielkości miasto Niemiec ukazane zostanie jako metropolia wielokulturowa – wszak ponad 50% jego mieszkańców to migranci lub ich potomkowie. Nowa koncepcja muzeum zakłada ukazanie różnorodności kulturowej miasta i zachęcenie mieszkańców do współuczestnictwa w tworzeniu wystaw.

O tym ważnym momencie w historii Frankfurtu opowie pan dr Jan Gerchow, od dwunastu lat kierujący Muzeum Historycznym Frankfurtu nad Menem.

Dr Jan Gerchow – niemiecki historyk, pracownik naukowy m.in. Instytutu Historii w Towarzystwie Wspierania Nauki im. Maxa Plancka w Getyndze, a następnie kierownik Zakładu Historii Średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego w Muzeum Ruhry w Essen.

***

Grodno: miasto, region, pamięć

3 kwietnia 2017 r., godz. 18.00

Zapraszamy na opowieść o Grodnie – wyjątkowym mieście łączącym Wschód i Zachód, pieczołowicie przechowującym pamięć o minionych czasach. Grodno to świadek naszej wspólnej historii. To ziemia, która inspirowała Elizę Orzeszkową, Zofię Nałkowską, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Czesława Niemena i wielu innych artystów. Tu zetknęły się kultury ruska, litewska, polska, żydowska i tatarska, których ślady do dziś odszukać można zarówno w samym mieście, jak i całym regionie. To tutaj aż do naszych czasów zachowały się zaścianki, których mieszkańcy z dumą tytułują się grodzieńską szlachtą.

Gościem kolejnego Wykładu otwartego Akademii Dziedzictwa będzie niezależna badaczka z Białorusi, pani dr Katarzyna Konczewska, stypendystka XV edycji Thesaurus Poloniae.

Grodno:

- gród kniaziów ruskich, książąt litewskich, królów polskich, cadyków żydowskich,

- jedno z ważniejszych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, nieoficjalna trzecia stolica Rzeczypospolitej,

- miejsce obrad sejmów walnych i Trybunału Skarbowego,

- zamki, które gościły św. Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka, Stefana Batorego, Augusta II Mocnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego,

- rezydencje Radziwiłłów, Sapiehów, Ogińskich, Chreptowiczów, Czetwertyńskich, Massalskich, Sanguszków, Puchalskich, Druckich-Lubieckich,

- Horodnica Tyzenhauza, Mała Szwajcaria, jeden z najlepszych w osiemnastowiecznej Europie parków, założony przez wybitnego Jana Emanuela Giliberta,

- budowle, których autorami byli: Scoto z Parmy, Józef de Sacco, Karol Fryderyk Pöppelmann, Jan Jerzy Möser,

- dwunastowieczna Kołoża

i wiele innych bezcennych zabytków.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.