Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Głos filozofii w sprawie istnienia Boga — intelektu — kultury

Głos filozofii w sprawie istnienia Boga — intelektu — kultury

Papieski Wydział Teologiczny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na wykłady autorskie światowej klasy naukowca. Gościem specjalnym majowego cyklu wykładów pt.

GŁOS FILOZOFII W SPRAWIE ISTNIENIA BOGA * INTELEKTU * KULTURY

będzie pan prof. Gyula Klima.

Wykłady odbędą się między 19 a 21 maja 2014 roku w trzech miejscach Wrocławia. Wstęp wolny.

19 maja, godz. 11.00 — Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 1

Aquinas’ „real distinction” and its role in a causal proof of God’s existence (wykład w języku angielskim)

Św. Tomasza z Akwinu koncepcja „realnej różnicy” i jej rola w dowodzie z przyczynowości na istnienie Boga

Wykład poświęcony nowej interpretacji fundamentalnego zagadnienia w historii filozofii, które odnosi się do argumentów na istnienie Boga w kontekście problematyki różnicy realnej, myślnej i modalnej tzw. atrybutów zawartych w Bogu i istotach stworzonych. Wykład jest próbą pogłębionego rozumienia tej koncepcji na płaszczyźnie klasycznej teorii św. Tomasza z Akwinu, która zakłada realne rozróżnienie między istotą a istnieniem w człowieku i realną tożsamość w Bogu. Prof. Klima w nowym ujęciu przedstawi filozoficzny dowód na istnienie Boga, jako możliwy do przeprowadzenia dzięki połączeniu całej problematyki tomistycznej z teorią średniowieczną o „przyczynowości sprawczej”.

20 maja, godz. 12.00 — Aula Leopoldina, pl. Uniwersytecki 1

Universality and Immateriality (wykład w języku angielskim)

Powszechność i Niematerialność

Wykład poświęcony analizie trzech zagadnień. Po pierwsze, prof. Klima zbada połączenie między „powszechnością” a reprezentacją intencjonalną za pomocą struktury pojęć intelektualnych. Po drugie, zbada „niematerialność” pojęciową, którą ten typ reprezentacji implikuje. Po trzecie, z wykorzystaniem koncepcji św. Tomasza z Akwinu – która uzasadnia, że jednostkowe reprezentacje są jednostkowymi, a powszechne reprezentacje powszechnymi – prof. Klima przeprowadzi dowód na istnienie niematerialności intelektu. Jednocześnie poda szereg istotnych argumentów przemawiających za tym, iż inne koncepcje historyczne nie gwarantują koherentnej podstawy do przeprowadzenia takiego dowodu.

21 maja, godz. 18:00 — Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica 7

Cross-cultural understanding (wykład prowadzony w języku angielskim)

Międzykulturowe zrozumienie

Prof. Klima w nadzwyczaj aktualnym wykładzie dokona analizy zjawisk kulturowych, etnicznych, cywilizacyjnych, politycznych, religijnych, filozoficznych, dowodząc, że mimo nowoczesnych i historycznych doświadczeń, jak i filozoficznych argumentów krytycznych, prawdziwe zrozumienie międzykulturowe jest możliwe. Co więcej, jest możliwe zachowanie odrębności i poczucia tożsamości każdej kultury przy jednoczesnym osiągnięciu wspólnego zrozumienia wszystkich. Pod warunkiem wszakże, że społeczeństwa unikają „imperialistycznych”, „plemiennych” czy „rasowych” postaw wobec różnic kulturowych, zachowując „naturalistyczne” podejście głęboko zakorzenione w metafizycznej koncepcji ludzkiej natury.

prof. Gyula Klima

Prof. Gyula Klima — jeden z największych znawców ockhamistycznego nominalizmu i filozofii Buridana, średniowiecznego myśliciela zajmującego się także fizyką i logiką, który położył podwaliny pod Kopernikańską Rewolucję w Europie za sprawą teorii „impetu”. Prof. Klima dokonał jedynego przekładu Buridana Summulae de Dialectica, najbardziej wpływowego dzieła tego nurtu. Prowadzi badania w zakresie średniowiecznej i współczesnej metafizyki, logiki, filozofii umysłu i religii. Jego liczne prace są także ukierunkowane na odzyskanie utraconego znaczenia logiki scholastycznej, wpisującej się w tradycję europejskiej metafizyki i teologii racjonalnej. Jako jeden z pierwszych stosował do analizy średniowiecznych teorii współczesne metody semantyki teoretycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Notre Dame, Uniwersytecie Kalifornijskim, Uniwersytecie St. Andrews, Uniwersytecie Kopenhaskim, a także wygłaszał wykłady dla The American Council of Learned Societies. Wygłaszał odczyty od Oxfordu przez Cambridge, Rzym, Parmę, Helsinki, Kopenhagę, Pampelunę, Toronto, po Hawaje i Azję. Jest autorem ponad 123 ważnych artykułów naukowych oraz 20 pozycji książkowych, w tym przekładów i prac monograficznych, a także ponad 100 zamawianych odczytów akademickich. Sprawuje stanowisko dyrektora Międzynarodowego Stowarzyszenia Logiki i Metafizyki Średniowiecznej, którego prace są wydawane przez Cambridge Scholars Publishing. Zasiada w Radzie Amerykańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Filozoficznego. Pełni istotne funkcje w instytucjach naukowych w skali globalnej. Jeden z redaktorów Stanford Encyclopedia of Philosophy. Autor prestiżowych serii poświęconych filozofii średniowiecznej, m.in. Cambridge Companion to Ockham oraz Great Medieval Thinkers (wydawanej przez Oxford University Press). Redaktor naczelny „Historical-Analytical Studies on Nature”, „Mind and Action” (wydawanych przez Springer Verlag). Jego prace publikowano w języku angielskim, węgierskim, czeskim, koreańskim, chińskim.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.