Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Historia może być inna, niż się wydaje, czyli o Śląsku w Koronie Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku

Historia może być inna, niż się wydaje, czyli o Śląsku w Koronie Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku

Organizacja Monarchistów Polskich / Klub Muzyki i Literatury

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu i Organizacja Monarchistów Polskich zapraszają na prelekcję pana prof. dra hab. Bogusława Czechowicza pt. Historia może być inna, niż się wydaje, czyli o Śląsku w Koronie Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku.

W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja kolejnego tomu z serii wydawniczej zatytułowanej Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547 (tom IV: Król i stany, część I: Siła słabości? Długie późne rządy Władysława II).

Zapraszamy: 27 kwietnia 2019 roku, godz. 17.00. Klub Muzyki i Literatury, plac Tadeusza Kościuszki 10, Wrocław.

Wydarzenie na Facebooku

Historia może być inna, niż się wydaje (plakat do druku)

Wielotomowa epopeja jest podsumowaniem blisko 30 lat badań autora nad historią i kulturą najpierw Śląska, a potem całej Korony Królestwa Czech na przełomie średniowiecza i nowożytności. Nie jest to typowa synteza, ale praca problemowa, mająca na celu przewartościowanie dotychczasowych dokonań, oferująca inny niż dotychczas proponowane ogląd państwa czeskiego tamtych czasów i przynosząca reinterpretację wielu istotnych elementów dziedzictwa kulturowego, jakie po tej epoce pozostały. Jest to wreszcie praca polemiczna, niestroniąca od szczegółowych analiz, obficie czerpiąca z zasobu źródeł pisanych i wizualnych (artystycznych), a zatem dzieło z zakresu historii i historii sztuki zarazem. Część pierwsza tomu czwartego poświęcona jest relacji do siebie przeważnie nieobecnego w państwie w tym czasie (1490–1516) króla Władysława II Jagiellończyka oraz stanów, które coraz śmielej zarówno wykonywały władzę w poszczególnych krajach koronnych (Czechy, Morawy, Śląsk, Łużyce), jak i realizowały politykę ogólnopaństwową. Omówiono tu również artystyczne manifestacje ideowe wyrażające idee dotyczące całej Korony, a nie tylko określonych jej części. Nie zawsze były to dokonania praskie czy nawet czeskie, znajdziemy je bowiem także np. w Kutnej Horze czy we Wrocławiu, który wciąż upominał się o swoje miejsce we władztwie czeskim jako jego drugiej stolicy.

Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (ur. 1967 we Wrocławiu) – historyk sztuki i historyk. Jego zainteresowania badawcze obejmują sztukę późnego średniowiecza, baroku i niektóre aspekty sztuki XIX i XX w., dzieje kartografii i starożytnictwa, a w ostatnich latach również biblijne asocjacje europejskiej kultury i historiozofii. Od 2011 r. profesor Uniwersytetu Opolskiego (Instytut Historii), w latach 2007–2015 pracował na Uniwersytecie w Hradcu Králové (z którym nadal współpracuje jako promotor prac licencjackich i magisterskich). Jako eksternista wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, na Uniwersytecie J.E. Purkyniego w Ústi nad Labem, w latach 1994–2010 pracował też w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Autor 20 monografii autorskich, blisko 200 artykułów i rozpraw naukowych oraz ponad 90 recenzji publikowanych po polsku, czesku, angielsku, niemiecku, holendersku, rosyjsku i węgiersku. Współpracował lub współpracuje z wieloma czasopismami popularnonaukowymi, jest również autorem kilkuset not encyklopedycznych. Autor i współautor wystaw i ekspozycji w instytucjach Broumova, Wrocławia, Jeleniej Góry, Wiednia i Marburga. Członek rady naukowej serii Documenta Liechtensteina. Series Nova (wydawanej przez Uniwersytet Ostrawski) i rady redakcyjnej Muzeum Podkarkonoskiego w Trutnovie oraz rad redakcyjnych periodyków „Kladský sborník” i „Orlické hory a Podorlicko”. Organizator lub współorganizator kilku konferencji naukowych. Członek zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego). Za działalność naukową wyróżniony Nagrodą im. Adama Heymowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne (2006 r.), dwukrotnie nagradzany przez rektora Uniwersytetu w Hradcu Králové (2011 i 2012 r.). Z zamiłowania wędrowiec przemierzający pieszo z plecakiem głównie kraje Korony Czeskiej (Czechy, Morawy, Śląsk, Łużyce).

Spotkanie autorskie prof. Bogusława Czechowicza

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.