Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Historia Polski w międzynarodowej perspektywie

Historia Polski w międzynarodowej perspektywie

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Historia Polski w międzynarodowej perspektywie

3-4 grudnia 2015 roku

Organizowana wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Międzynarodowe Centrum Kultury konferencja skupi się na najważniejszych wątkach postrzegania i promocji historii Polski – wybranych z punktu widzenia strategicznych priorytetów na najbliższe lata (np. stulecie odzyskania niepodległości), uwzględniających zainteresowania zagranicznych badaczy.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: otwartą dla publiczności oraz zamkniętą, w której udział wezmą wyłącznie zaproszeni specjaliści.

W inauguracji konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele MSZ, władz lokalnych i środowiska naukowego, a także studenci. Wykład wprowadzający Polska – kraj na księżycu wygłosi brytyjski historyk i eseista, pan Adam Zamoyski. Przedstawi w nim wiedzę i myślenie cudzoziemców o Polsce, zarówno obecne, jak i to w przeszłości. Wykład będzie otwarty dla szerokiej publiczności.

Druga część konferencji podzielona będzie na cztery moderowane panele dyskusyjne, ukazujące historię Polski kolejno z perspektywy anglosaskiej, środkowoeuropejskiej i niemieckiej. Z każdym z tych regionów Polska dzieliła inne doświadczenia, w każdym z nich wiedza rzeczywista i wyobrażona o naszym kraju jest inna. Do dyskusji w poszczególnych panelach zostali zaproszeni badacze z Polski, Czech, Węgier, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych.

Obrady wzbogaci prezentacja międzynarodowych projektów historycznych: polsko-rosyjskiego Polski Petersburg, polsko-niemieckiego wspólnego podręcznika do nauczania historii oraz XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (Poznań 2020).

Całość obrad i wszystkie poruszone w nich wątki podsumuje dyskusja plenarna w formie okrągłego stołu, będąca swoistym zderzeniem poglądów teoretyków i praktyków, oprócz panelistów wezmą w niej bowiem udział historycy i dyrektorzy muzeów związanych z wydarzeniami historii współczesnej, którzy na co dzień stykają się z problematyką prezentowania w sposób zrozumiały polskiej historii bardzo zróżnicowanemu, międzynarodowemu gronu odbiorców.

Wykład Adama Zamoyskiego

Konferencja

Historia Polski w międzynarodowej perspektywie

3 grudnia

część otwarta dla publiczności

godz. 17.00 Inauguracja konferencji: wykład otwierający Polska – Kraj na księżycu

Adam Zamoyski (Londyn)

4 grudnia

część seminaryjna

godz. 9.00-10.15 Dyskusja panelowa poświęcona problematyce historii Polski z perspektywy anglosaskiej

Patrice Dabrowski (USA)

Mikołaj Kunicki (Oxford)

Adam Zamoyski (Londyn)

Moderator: Andrzej Chwalba (Kraków)

godz. 10.15-10.45 Prezentacja projektu Polski Petersburg

Hieronim Grala (Warszawa), Beata Nykiel (Kraków)

godz. 11.15-12.30 Dyskusja panelowa poświęcona problematyce historii Polski z perspektywy środkowoeuropejskiej

Csaba Kiss (Budapeszt)

Alvydas Nikžentaitis (Wilno)

Leonid Zaszkilniak (Lwów)

Moderator: Andrzej Nowak (Kraków)

godz. 13.30-14.30 Dyskusja panelowa poświęcona problematyce historii Polski z perspektywy niemieckiej

Peter Oliver Loew (Darmstadt)

Miloš Řezník (Warszawa)

Moderator: Jacek Purchla (Kraków)

godz. 14.30-15.00 Prezentacja polsko-niemieckiego projektu – wspólnego podręcznika do nauczania historii

Igor Kąkolewski (Berlin)

godz. 15.30-16.00 Poznań 2020. XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

Tomasz Schramm (Poznań)

godz. 16.00-18.30 Dyskusja plenarna – okrągły stół

gospodarz: Jacek Purchla (Kraków)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.