Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Muzeum Narodowe otwarte dla zwiedzających / Jubileusz Faras

Muzeum Narodowe otwarte dla zwiedzających / Jubileusz Faras

Muzeum Narodowe w Warszawie

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie (aleje Jerozolimskie 3) będzie otwarty dla zwiedzających od 2 lutego 2021 roku. Udostępnione zostaną wszystkie muzealne ekspozycje. Będzie można je zwiedzać codziennie, od wtorku do niedzieli, w godz. 10.00–20.00. Na zwiedzających czekają m.in. nowa Galeria Sztuki Starożytnej oraz wystawa czasowa pt. Polska. Siła obrazu, przedłużona do 7 lutego.

Przez pierwszy tydzień, do 7 lutego włącznie, wstęp na wszystkie wystawy czasowe i do galerii stałych będzie wolny. O zasadach sanitarnych obowiązujących podczas zwiedzania Muzeum poinformujemy Państwa w nowym regulaminie, który opublikujemy w przeddzień otwarcia. W związku z przebudową muzealnej księgarni informujemy, że katalogi do wystaw będzie można zakupić w punkcie Informacji.

Galerie stałe i wystawy czasowe:

Polska. Siła obrazu

Galeria Sztuki Starożytnej

Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego

Galeria Sztuki Średniowiecznej

Galeria Sztuki Dawnej

Galeria Sztuki XIX Wieku

Galeria Wzornictwa Polskiego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Jubileusz Faras

Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało cykl wydarzeń naukowych i popularyzatorskich z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia polskiego odkrycia w Faras w Sudanie. 2 lutego 1961 roku misja archeologiczna pod kierownictwem prof. Kazimierza Michałowskiego przybyła na tereny starożytnej Nubii. Podczas wykopalisk odkryto ruiny chrześcijańskiego kościoła, którego ściany pokryte były malowidłami pochodzącymi z okresu między VII a XIV wiekiem. Zabytki trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie i Sudańskiego Muzeum Narodowego w Chartumie. Odkrycie w Faras było jednym z największych sukcesów polskiej archeologii XX wieku.

W programie Jubileuszu Faras w MNW przewidziano m.in. wydanie książki prezentującej niepublikowane dotąd zdjęcia i inne materiały archiwalne z wykopalisk. Zaplanowano spotkania i panele dyskusyjne z udziałem publiczności, warsztaty i oprowadzania, „Klub archeologa” oraz inne wydarzenia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Udział w spotkaniach zapowiedzieli wybitni archeolodzy i badacze kultury nubijskiej, w tym prof. Stefan Jakobielski, uczestnik polskich wykopalisk w Faras. Dodatkowo odbędą się dwie międzynarodowe konferencje naukowe. Wydarzenia są przygotowywane we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, a także muzealników i nubiologów z całego świata. Jubileusz w MNW przypomina o pracy archeologów, muzealników i konserwatorów, dzięki którym malowidła z katedry w Faras przetrwały do dziś. Obchody rocznicowe potrwają do jesieni 2022 roku.

Kampania Nubijska i Polacy w Faras

W końcu 1959 roku rozpoczęła się budowa Wysokiej Tamy Asuańskiej na Nilu. W wyniku tych prac tereny starożytnej Nubii (współcześnie pogranicze Egiptu i Sudanu) miały zostać na zawsze zalane wodami sztucznego zbiornika – Jeziora Nasera. Władze Egiptu i Sudanu oraz UNESCO wystosowały wówczas do instytucji kultury i naukowców z całego świata wspólne apele o pomoc w ratowaniu zabytków z terenów przeznaczonych pod zalanie. Do międzynarodowej akcji ratunkowej, Kampanii Nubijskiej, w 1961 roku dołączyli Polacy pod kierownictwem prof. Kazimierza Michałowskiego. Rozpoczęli badania wykopaliskowe w miejscowości Faras (starożytnym Pachoras), gdzie niebawem odkryli ruiny kościoła katedralnego. Dzięki wytężonej pracy i umiejętnościom polskich archeologów i konserwatorów udało się na czas przenieść malowidła ze ścian katedry w bezpieczne miejsce. Odkrycie w Faras było wielkim archeologicznym sukcesem, ówczesna prasa określała je mianem „cudu”. Stanowiło jednocześnie przełom w badaniach naukowych – wcześniej o chrześcijańskim królestwie w Nubii i jego sztuce wiedziano niewiele. Ekipie prof. Michałowskiego udało się uratować przed zalaniem ponad 120 przedstawień malarskich z faraskiej katedry. Malowidła te do dziś pozostają największym i najbardziej reprezentatywnym świadectwem chrześcijańskiej sztuki nubijskiej.

Widok ogólny na Wielki Kom w Faras od strony północno-wschodniej (fot. T. Biniewski). Udostępnione dzięki uprzejmości Archiwum Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk 

Malowidła tylko w Warszawie i Chartumie

Odkryte w Faras malowidła podzielono między Polskę i Sudan zgodnie z ówczesnymi przepisami prawa. W kolekcji MNW znajduje się łącznie 67 przedstawień malarskich. Większość z nich jest prezentowana w Galerii Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego. Pozostałe malowidła można obejrzeć w Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie. Stała ekspozycja w MNW to największa w Europie i wyjątkowa w skali światowej prezentacja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Zaprezentowany w naszym Muzeum zbiór malowideł uzupełniają inne znaleziska, np. fragmenty dekoracji architektonicznej. Wszystkie stanowią dzisiaj jeden z największych skarbów muzealnej kolekcji. Galerię Faras w obecnym kształcie otwarto w październiku 2014 roku, po blisko 40 latach od pierwszego publicznego udostępnienia zabytków. Fundatorem Galerii jest pan Wojciech Pawłowski z rodziną. To godny naśladowania przykład prywatnej filantropii w Polsce.

Szkoła Kazimierza Michałowskiego

Profesor Kazimierz Michałowski, kierownik archeologicznej misji ratunkowej w Nubii i odkrywca katedry w Faras, związany z MNW i Uniwersytetem Warszawskim, jest uznawany za twórcę polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej i prekursora badań nubiologicznych w Polsce. Profesor z ramienia UNESCO kierował także międzynarodowym zespołem naukowców i inżynierów opracowującym proces przeniesienia Wielkiej Świątyni w Abu Simbel w Egipcie. Przewodził wielu ekspedycjom archeologicznym, m.in. w Egipcie (w Edfu, Aleksandrii i Deir el-Bahari), na stanowiskach na Bliskim Wchodzie oraz na Cyprze i Krymie. Był nauczycielem kolejnych pokoleń miłośników starożytności. Z okazji Jubileuszu Faras Muzeum przygotowuje także film ze wspomnieniami prof. Stefana Jakobielskiego – ucznia prof. Michałowskiego i uczestnika wykopalisk w Faras.

Inauguracja obchodów Jubileuszu Faras odbędzie się 2 lutego o godz. 13.00 w mediach społecznościowych MNW. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM). Serdecznie zapraszamy do udziału.

Chrystus pomiędzy archaniołami Michałem i Gabrielem oraz lista biskupów Faras. Malowidło na wschodniej ścianie kaplicy w pd-wsch. narożniku katedry (dawnego baptysterium) (fot. M. Niepokólczycki). Udostępnione dzięki uprzejmości Archiwum Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.