Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Spotkanie autorskie dra Mateusza Machaja

Spotkanie autorskie dra Mateusza Machaja

Stowarzyszenie KoLiber / Instytut Misesa

4 marca 2014 roku, godz. 18.30, w siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana odbędzie się spotkanie z panem doktorem Mateuszem Machajem na temat jego najnowszej xiążki Kapitalizm, socjalizm i prawa własności.

Praca Mateusza Machaja to próba uchwycenia, na czym w istocie polega różnica między kapitalizmem a socjalizmem. Autor dokonuje przeglądu różnych stanowisk wobec takich zagadnień jak funkcja wiedzy w gospodarce, geneza i rola pieniądza, znaczenie przedsiębiorcy w gospodarce, a przede wszystkim prawo własności. Analizuje niuanse debaty kalkulacyjnej, dochodząc do wniosku, że krytyka gospodarki socjalistycznej, jaką sformułował Ludwik von Mises, wymaga doprecyzowania, a mianowicie silniejszego zaakcentowania znaczenia własności prywatnej. Socjalizm jest nieefektywnym systemem gospodarczym, ponieważ likwiduje własność prywatną, a nie ceny – konkluduje Machaj. W końcowych akapitach przedstawia zwięzłą, błyskotliwą interpretację najnowszych wydarzeń w gospodarce Polski i świata.

Po autorskim wprowadzeniu będzie możliwość zadawania pytań, a także zakupu dzieła w cenie promocyjnej. W roli moderatora dyskusji wystąpi pan Stanisław Kwiatkowski (Instytut Misesa).

Serdecznie zapraszamy do wrocławskiej siedziby stowarzyszenia Civitas Christiana przy ul. Kuźniczej 11/13 (I piętro). Zachęcamy także do lektury jednego z podrozdziałów poświęconego problematyce wielkości firm.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.