Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Kolory Tokio

Kolory Tokio

Centrum Kultury Zamek

Kultury Świata

Spotkanie z Henrykiem Duminem oraz wystawa Kolory Tokio

14 maja 2015 r., godz. 18.30

Centrum Kultury Zamek, współorganizator: OKIS

Plac Świętojański 1, Wrocław. Wstęp wolny.

Prestiżowa dzielnica Ginza, otoczenie pałacu cesarskiego, największy targ rybny na świecie w Tsukiji to tylko kilka z kadrów, które będzie można obejrzeć podczas wystawy. Kolory Tokio to jednocześnie kolejne spotkanie w ramach zamkowego cyklu Kultury Świata. Gościem spotkania będzie pan Henryk Dumin, który opowie o swojej podróży do Tokio, otworzy wystawę oraz zaprezentuje duży zbiór zdjęć podczas pokazu slajdów. Wystawa czynna do 21 czerwca 2015 r.

Kolory Tokio

Kolory Tokio – fotografie powstałe podczas kilkutygodniowego pobytu studyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku na terenie aglomeracji miejskiej Tokio. Ekspozycja 38 fotogramów przedstawia architekturę współczesną i tradycyjną, życie społeczne i duchowe mieszkańców stolicy Japonii. Jedno z najnowocześniejszych społeczeństw świata w stechnicyzowanej przestrzeni kultywuje tradycje tworzące zrąb tożsamości kulturowej mieszkańców tego wyspiarskiego kraju. Ultranowoczesne gmachy sąsiadują z szintoistycznymi chramami i świątyniami buddyjskimi regularnie odwiedzanymi przez tokijczyków podczas codziennego zabiegania o byt. Momenty refleksji i wyciszenia przeplatają się z wielkomiejskim gwarem. Tytułowa kolorystyka wielkomiejskiej metropolii przepełniona jest akcentami naturalnych barw ścian świątyń, odcieniami tradycyjnych strojów noszonych przy specjalnych ceremoniach i wszechobecnymi akcentami natury. Na fotografiach przedstawiono wiele miejsc, gdzie ludzie, architektura i naturalne otoczenie dopełniały obrazu współczesnej cywilizacji, która swą specyficzną odrębnością od przeszło stulecia fascynuje Europejczyków, tworząc niedościgły wzór organizacji i porządku społecznego. Tworzące zbiór fotografie wykonano m.in. we wczesnych godzinach rannych i innych porach, kiedy zaistniały niezwykłe sytuacje utrwalone w obiektywie.

Tokio — fot. Henryk Dumin

Niewątpliwie jest to spojrzenie historyka kultury, ale chyba także osoby wnikliwie przyglądającej się ludzkim zachowaniom – chwilom odprężenia, zadumy, a nawet pewnej iluminacji, którą dane było zaobserwować w szczególnych momentach tokijskiej rzeczywistości.

Tokio — fot. Henryk Dumin

Henryk Dumin – badacz i popularyzator kultury ludowej, od trzech dekad zajmujący się ochroną tradycji kultury. Jest autorem i realizatorem Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, który objął swym zasięgiem obszar południowo-zachodniej Polski. Artyści pracujący pod opieką Henryka Dumina są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Henryk Dumin jest organizatorem i uczestnikiem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości osadniczej. W wielu publikacjach wskazuje na istnienie cennych wartości kultury tradycyjnej pochodzących z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, które obecnie kultywowane są na Dolnym Śląsku (m.in. publikacje: Mom jo skarb… Dolnośląskie tradycje w procesie przemian, t. 1-3, wyd. Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Dolny Śląsk – wyd. fonograficzne II Programu Polskiego Radia, liczne artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej). Dzięki jego zabiegom zostało uratowanych także wiele cennych zabytków dawnej kultury materialnej, przechowywanych obecnie w muzeach dolnośląskich. W efekcie podjętych działań w zbiorach Instytutu Sztuki PAN i archiwum fonograficznym Polskiego Radia znalazło się m.in. około 2000 tysięcy ludowych pieśni ocalonych przed zapomnieniem. W 2010 roku prowadził badania naukowe w kręgu potomków polskich emigrantów w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul.

Tokio — fot. Henryk Dumin

Henryk Dumin zarządzał instytucjami kultury, w tym m.in. Miejskim Domem Kultury w Jeleniej Górze, pracował jako wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a także jako nauczyciel wiedzy o kulturze. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie kierował Zespołem Ochrony Tradycji Kultury, tworząc procedury ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Jako publicysta pisze o teatrze, fotografii i ochronie zabytków. Inicjator i realizator festiwali sztuki – teatru, muzyki i tradycji. Od piętnastu lat współpracuje z Teatrem „Cinema”, który w ramach polskiej prezydencji w Radzie Europy uczestniczył w prezentacji polskiej sztuki współczesnej w Tokio jesienią 2011 roku. W trakcie pobytu powstała wystawa fotografii Kolory Tokio. Ekspozycja została przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który jest producentem przedsięwzięcia.

Tokio — fot. Henryk Dumin

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.