Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Katowice: Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia

Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia

Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego

Problemy etnoregionalne współczesnej Europy. Wybrane zagadnienia

28 października 2010 roku

Wydział Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Katowice

 PROGRAM

10.00 – Rozpoczęcie obrad. Wystąpienie Prof. dr. hab. Jana Iwanka, Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Cześć I – partie etnoregionalne we współczesnej Europie: szansa czy zagrożenie?

moderator panelu: dr Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski)

10.20 – 10.40 — wystąpienie Prof. UMK, dr. hab. Jacka Bartyzela (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ani centralizm, ani separatyzm, lecz pluralizm Las Españas;

10.40 – 11.00 – wystąpienie Prof. Dr. hab. Romana Bäckera, Dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Typologia współczesnych nacjonalizmów europejskich;

11.00 – 11.20 — wystąpienie Prof. Dr. hab. Wawrzyńca Konarskiego (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) Ruchy etnoregionalistyczne jako nacjonalizm zależnych narodów europejskich;

11.20 – 11.45 – dyskusja

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

Część II – Problemy etnoregionalne współczesnego Śląska

moderator panelu: dr Jerzy Gorzelik (Uniwersytet Śląski)

12.00 – 12.20 — wystąpienie dr. hab. Adama Bartoszka (Uniwersytet Śląski) — Protonarodowa i antyobywatelska tożsamość Ślązaków;

12.20 – 12.40 – wystąpienie dr. hab. Tomasza Nawrockiego (Uniwersytet Śląski) Czy edukacja regionalna jest potrzebna?

12.40 – 13.00 – wystąpienie dr Elżbiety Anny Sekuły (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) Niepartyjne ugrupowania regionalne – kapitał społeczny „pokolenia RAŚ”;

13.00 – 13.20 – wystąpienie dr Małgorzaty Myśliwiec oraz dr. Tomasza Słupika (Uniwersytet Śląski) Świadomość polityczna mieszkańców województwa śląskiego;

13.20 – 13.45 – dyskusja oraz podsumowanie obrad

13.45 – obiad dla referentów i zaproszonych gości

kn.politologow.us@gmail.com

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.