Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Oskar Halecki i jego obraz Europy

Oskar Halecki i jego obraz Europy

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja naukowa

Oskar Halecki i jego obraz Europy

19-20 listopada 2010 roku

Instytut Historii UŁ, Sala Rady Wydziału, ul. A. Kamińskiego 27 A, Łódź

Piątek, 19 listopada

10.00 — Przywitanie Gości

10.15 — Ks. dr hab. Grzegorz Ryś (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie) — Chrześcijaństwo jako faktor historiozofii Haleckiego

10.45 — Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski (UJ) — Haleckiego jagiellońska wizja dziejów

11.15 — 11.30 Przerwa na kawę

11.30 — Prof. dr hab. Maciej Salamon (UJ) — Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim

12.00 — Mgr Renata Knyspel-Kopeć (Uniwersytet w Zielonej Górze) — Halecki w „Miesięczniku Heraldycznym”

12.30 — 13.30 Dyskusja

13.45 — 15.00 Obiad w Centrum Konferencyjnym, ul. Kopcińskiego 16/18

15.15 — Dr hab. Jan Piskurewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) — Oskar Halecki w Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów

15.45 — Prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński (UŁ) — Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego, sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1924)

16.15 — Dr hab. Janusz Cisek (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) — Oskar Halecki w obronie sprawy polskiej podczas II wojny światowej

16.45 — 17.00 Przerwa na kawę

17.00 — Prof. dr Tadeusz Gromada (Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku) — Mój mistrz, Oskar Halecki

17.30 — Dr Tadeusz Grabarczyk (UŁ) — Halecki o bitwie warneńskiej 1444 r.

18.00 — Dr hab. Małgorzata Z. Dąbrowska (UŁ) — Oskara Haleckiego droga do Bizancjum i na Bronx

18.30 — 19.00 Dyskusja

19.15 — 21.45 Uroczysta kolacja

Sobota, 20 listopada

10.00 — Dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) — Halecki i Stolica Apostolska

10.30 — Dr hab. Mirosław Filipowicz (KUL) — Halecki a Rosja

Dr Sławomir M. Nowinowski (UŁ) — Oskar Halecki i „Wiadomości”

11.00 — Dr Sławomir Łukasiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) — Halecki jako federalista

11.30 — 12.00 Dyskusja

12.00 — 13.00 Lunch w Instytucie Historii

13.15 - Prof. dr hab. Hans J. Bomelburg (Uniwersytet w Giessen) — Oskar Halecki a historiografia niemiecka

13.45 — Prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ) — Halecki na tle emigracyjnej historiografii polskiej

14.15 — 14.45 Dyskusja

14.45 — Pożegnanie Gości. Zapowiedź konferencji „Halecki i jego obraz Europy. Część II” w Łodzi, w dn. 18-19 XI 2011 r.

15.00 — 15.30 Strzemienny

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.