Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Rewolucja Francuska 1789 — przyczyny, przebieg i konsekwencje

Rewolucja Francuska 1789 — przyczyny, przebieg i konsekwencje

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rewolucja Francuska 1789 — przyczyny, przebieg i konsekwencje

Pod patronatem pana dra hab. Tadeusza Kamińskiego, dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęcona Rewolucji Francuskiej.

Spotkanie odbędzie się w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

Program Konferencji:

20 listopada 2013 r.

10.00 Otwarcie Konferencji — dr hab. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie

10.15 Wprowadzenie w zagadnienie — ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dyrektor Instytutu Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych

10.30 Rewolucja Francuska jako etap w procesie rewolucyjnym — dr Renato Vasconcelos

11.30 Przerwa kawowa

12.00 Wandea: od ludobójstwa do zabójstwa pamięci — dr Reynald Secher

13.00 Rewolucja Francuska a religia — dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. WSNHiD

13.30 Przerwa kawowa

14.00 Francuski model relacji państwo-Kościół w polityce wyznaniowej Księstwa Warszawskiego — ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW

14.30 Interpretacja Rewolucji Francuskiej w świetle pism myślicieli konserwatywnych (Edmund Burke, Joseph de Maistre i Pierre Gaxotte) — dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK

15.00 Dyskusja

16.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.