Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d’Arc (1412-2012)

Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d’Arc (1412-2012)

Polska Akademia Umiejętności / Akademia Ignatianum

UNIVERSALIZM KULTUROWY ŻYCIA I DZIEŁA JOANNY D’ARC (1412-2012)

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 600-LECIA URODZIN ŚW. JOANNY D’ARC

Kraków, 19-20 listopada 2012 r.

Organizatorzy:

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

Wydział Filozoficzny, Instytut Kulturoznawstwa

Miejsce obrad:

Aula Główna im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

 

19 listopada (poniedziałek)

Otwarcie / 9.00 – 9.30

JM Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. Henryk Pietras SJ

Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie Alexis Chahtahtinsky

Sekretarz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU prof. Krzysztof Baczkowski

Dziekan Wydziału Filozoficznego AIK ks. prof. Ignatianum, dr hab. Józef Bremer SJ

Sesja I / 9.30 – 11.00

Prof. Krzysztof Baczkowski (PAU)

Annus Domini 1412 – rok urodzenia Joanny d’Arc

Prof. Jerzy Strzelczyk (UAM, PAU)

Joanna d’Arc jako obiekt ideologii i polityki w XIX i XX w.

Prof. Noël-Yves Tonnerre (Université d’Angers)

Les débuts du règne de Charles VII

Sesja II, dyskusja / 11.15 – 13.30

Prof. Wojciech Iwańczak (UJK)

Francja późnego średniowiecza oczami podróżników ze środkowej Europy

Prof. Jacek Bartyzel (UMK)

Św. Joanna d’Arc jako obrończyni praw fundamentalnych Królestwa Francji

13.30 – 15.00

Przerwa obiadowa.

Projekcja filmu: Męczeństwo Joanny d’Arc (La Passion de Jeanne d’Arc, 1928), reż. Carl Theodor Dreyer

Sesja III / 15.00 – 16.00

Dr Paulina Święcicka (UJ)

Kalejdoskop oskarżeń i obron: Postępowanie w sprawie Joanny d’Arc w perspektywie prawno-historycznej

Dr hab. Anna Waśko (UJ)

Joanna d’Arc – wizje i wojna

Sesja IV, dyskusja / 16.15 – 18.15

Dr Monika Stankiewicz-Kopeć (AIK)

Polska recepcja mitu Joanny d’Arc: Emilia Plater

Dr hab. Jacek Kowalski (UAM)

Joanna d’Arc Jana Matejki pomiędzy katolicką Polską a Komuną Paryską

19.00 – 20.30

Msza Święta wotywna w tradycyjnym rycie rzymskim ku czci św. Joanny d’Arc w intencji opieki nad Polską i Francją

Oprawa muzyczna: zespół polifoniczno-wokalny Octava Ensemble

(Kościół św. Krzyża, ul. Św. Krzyża 23, Kraków)

20 listopada (wtorek)

Sesja I / 9.00 – 11.00

Dr John Jefferson (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz)

Joan of Arc’s Campaigns as Holy War

Dr Jerzy Grygiel (BJ)

List Joanny d’Arc do husytów

Dr hab. Janusz Smołucha (AIK)

Kościół i papiestwo wobec kwestii Joanny d’Arc w XV w.

Dr Witalij Michałowski (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki)

Osoba Joanny d’Arc w historiografii rosyjskiej i radzieckiej

Sesja II, dyskusja / 11.15 – 13.30

Dr Urszula Tes (AIK)

Joanna d’Arc w filmie

Mgr Paweł Nowakowski (AIK)

„Awatary” Joanny d’Arc w różnych kulturach

Prof. Ignatianum, dr hab. Andrzej Waśko (AIK)

Wokół ballady „Joan of Arc” Leonarda Cohena

13.30 – 15.00

Przerwa obiadowa.

Projekcja filmu: Proces Joanny d’Arc (Procès de Jeanne d’Arc, 1962), reż. Robert Bresson

Sesja III, dyskusja / 15.00 – 17.30

Dr Edyta Gracz-Chmura (Kraków)

Joanna d’Arc – średniowieczny wzorzec bohatera (w świetle romantycznej historiozofii A. Mickiewicza)

Mgr Bogdan Sobiło (Kraków)

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Joanny d’Arc (w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej z lat 1894-1922)

Dr Andrzej Wadas (Kraków)

Amicus in angustia: Henryk VI Lancaster i Dziewica Orleańska w dialogu aleatorycznym

Uroczyste zakończenie obrad / 17.30 – 18.00

Moderator konferencji dr hab. Janusz Smołucha (AIK)

Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa AIK ks. dr Tomasz Homa SJ

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.