Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, publicystyka

Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, publicystyka

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników UWr / Koło Naukowe Historyków UO

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Opolskiego

zapraszają na konferencję naukową

Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej – procedura, przebieg, publicystyka.

6 czerwca 2013 r., godz. 10.00

Wybieramy królów viritim, bo nikt z nas nie uznałby władzy królewskiej u kogokolwiek, jeśliby mu wpierw na elekcji sam nad sobą tej władzy nie nadał.

Okresy bezkrólewia i elekcji były czasem bardzo trudnym dla państwa polsko-litewskiego, nierzadko przynoszącym chaos, wojnę domową i dezorganizację życia polityczno-społecznego. Stał się on jednak próbą dla instytucji państwowych oraz samej szlachty, która na polach pod Warszawą wybierała nowego władcę. Z okazji 440-lecia pierwszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców, doktorantów i studentów poświęconej zagadnieniom związanym z procedurami wyboru króla. Problematyka konferencji:

  • zasady prawne – bezkrólewie i wolna elekcja
  •  sejmiki przedkonwokacyjne i przedelekcyjne, instrukcje poselskie, stanowisko sejmików wobec bezkrólewia i kandydatów do korony Rzeczypospolitej
  •  zasady funkcjonowania, przebieg, walka polityczna – sejm konwokacyjny i elekcyjny
  •  pacta conventa i artykuły henrykowskie – obietnica a rzeczywistość
  •  działalność fakcji magnackich i stronnictw politycznych
  •  rozdwojone elekcje – konflikty zbrojne i wojny o koronę Rzeczypospolitej
  •  szlachta wobec kandydatów do korony
  •  mocarstwa europejskie wobec bezkrólewi w Rzeczypospolitej
  •  publicystyka polityczna okresu bezkrólewia od XVI do XVIII wieku
  •  obyczajowość szlachecka związane z tradycjami wolnej elekcji

Zapraszamy do Audytorium Instytutu Historii UWr przy ul. Szewskiej 49 (I piętro) we Wrocławiu.

wolna elekcja program

wolna elekcja program

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.