Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Kraków Piano Summer w Muzeum Książąt Czartoryskich

Kraków Piano Summer w Muzeum Książąt Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Krakowie

Kraków Piano Summer po raz kolejny w Muzeum Książąt Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na cykl koncertów fortepianowych w przestrzeni dziedzińca Muzeum Książąt Czartoryskich (ul. Pijarska 15). Pierwszy koncert odbędzie się 4 sierpnia 2021 roku. Koncerty mają na celu odbudowę krakowskich tradycji muzycznych, w szczególności pianistycznych, zapoczątkowanych przez księżną Marcelinę Czartoryską (ulubioną wychowankę Fryderyka Chopina w Paryżu i jego bliską przyjaciółkę), jeszcze w XIX wieku.

Wykonawcy to artyści z Polski, laureaci międzynarodowych konkursów fortepianowych, szukający w Krakowie i jego tradycjach artystycznych inspiracji dla własnych dróg wykonawczych. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich wystąpią Adam Kałduński, Jakub Kuszlik, Kamil Pacholec i Aleksandra Świgut.

Program koncertów

4 sierpnia, godz. 20.00

pan Adam Kałduński

Fryderyk Chopin: Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Etiudy h-moll op. 25 nr 10 i Ges-dur op. 10 nr 5, Ballada f-moll op. 52, Barkarola Fis-dur op. 60, Sonata b-moll op. 35

6 sierpnia, godz. 20.00

pan Jakub Kuszlik

Fryderyk Chopin: Nokturn E-dur op. 62, Fantazja f-moll, Mazurki op. 30, Polonez fis-moll, Sonata h-moll (cz. 3 i 4)

12 sierpnia, godz. 20.00

pan Kamil Pacholec

Fryderyk Chopin: Introdukcja i Rondo Es-dur op. 16, Mazurki op. 30, Polonez fis-moll op. 44, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Walce: op. 64 nr 1, op. 64 nr 2, op. 34 nr 3, Scherzo b-moll op. 31

14 sierpnia, godz. 20.00

pani Aleksandra Świgut

Fryderyk Chopin: Nokturn cis-moll op. posth., Sonata b-moll op. 35, Etiuda e-moll op. 25 nr 5, Etiuda F-dur op. 10 nr 8, Polonez Fantazja As-dur op. 61, Andante spianato et Grande Polonaise Es-dur op. 22

Pałac XX. Czartoryskich, fot. MNK

Po pięciu latach zakończyliśmy projekt Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

Pięcioletni projekt badań nad twórczością Henryka Siemiradzkiego rozpoczął się w 2015 r. pod kierownictwem prof. Jerzego Malinowskiego. Muzeum Narodowe w Krakowie realizowało przedsięwzięcie wraz z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Narodowym w Warszawie.

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego obejmuje cztery tomy i zawiera pełną charakterystykę twórczości wybitnego polskiego malarza. Na publikację składają się wszystkie znane dzieła artysty, których autentyczność została potwierdzona. Realizatorzy zwracali uwagę m.in. na stare fotografie z pracowni i informacje o wystawach, na których prezentowane były obrazy Siemiradzkiego. Twórcy projektu zestawili kolejne odkrycia z badaniami technologicznymi oraz biografią artysty i podjęli próbę interpretacji zarówno dzieł malarza, jak i artystycznych nurtów epoki.

Obrazy Henryka Siemiradzkiego (1843–1902) cieszyły się uznaniem w całej Europie, artysta zdobywał najwyższe wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i był zapraszany do prestiżowych instytucji kultury, tj. Académie des Beaux-Arts w Paryżu. Malarz ukończył petersburską Akademię Sztuk Pięknych ze złotym medalem i sześcioletnim stypendium, pozwalającym kontynuować naukę za granicą. W roku 1871 wyjechał w tym celu do Monachium, zatrzymując się po drodze w Krakowie. Klimat pełnego zabytków i pamiątek historycznych miasta wywarł na nim ogromne wrażenie, niezatarte do końca życia. Jednak to Rzym, gdzie artysta postanowił zamieszkać, najmocniej przemówił do wrażliwości artystycznej Siemiradzkiego. Jego willa przy via Gaeta stała się jednym z salonów Europy. Oprócz słynnych Polaków, takich jak Henryk Sienkiewicz czy Ignacy Paderewski, bywali tu np. przedstawiciele rosyjskiej rodziny cesarskiej. Siemiradzki dał początek pierwszemu polskiemu Muzeum Narodowemu, przekazując w 1879 r. miastu Kraków Pochodnie Nerona.

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego podzielono na działy obejmujące różne zakresy tematyczne, a układ ten dopełniono przeglądem chronologicznym twórczości artysty. Publikacja obejmuje dwa tomy w wersji polskiej i dwa w wersji angielskiej: Dzieła z historii starożytnej, wczesnego chrześcijaństwa i religijne oraz Dzieła o tematyce świeckiej, tom III to Głosy o twórczości Siemiradzkiego – ze studiami nad twórczością, archiwaliami i bibliografią. Ostatni wolumin nosi tytuł Warsztat malarski Siemiradzkiego i stanowi podsumowanie wiedzy zdobytej przez zespoły badawcze w ramach prowadzonego projektu. Poszczególne rozdziały publikacji traktują o zagadnieniach związanych z warsztatem artystycznym malarza: podobraziach, warstwie malarskiej oraz procesie twórczym. Poprzedza je dokładne omówienie metod, technik i sprzętów zastosowanych do analizy poszczególnych dzieł. Część druga ma charakter katalogu, w którym zaprezentowano wszystkie szczegółowo badane prace i najistotniejsze rezultaty ich analiz. Wyniki badań zestawiono z licznymi fotografiami ilustrującymi dzieła Siemiradzkiego. Ponadto projekt objął cztery inne tomy zawierające materiały z konferencji międzynarodowych i dwie publikacje z opracowaniami.

„Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”

Nowy mikroskop w Pracowni Konserwacji

Pracownia Konserwacji Malarstwa przy Muzeum Książąt Czartoryskich została uzupełniona o nowoczesne urządzenie optyczne. Mikroskop zakupiony w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji” posłuży do badania obiektów z kolekcji Książąt Czartoryskich.

Pracownia Konserwacji Malarstwa przy Muzeum Książąt Czartoryskich opiekuje się jedną z najcenniejszych polskich kolekcji. Mając pod swoją kuratelą arcydzieła tej klasy, co Dama z gronostajem Leonarda da Vinci czy Pejzaż z miłosiernym samarytaninem, nie można nie posiadać nowoczesnego sprzętu badawczego, a urządzenia optyczne Restauro mają długą historię w służbie konserwatorskiej. Ten model mikroskopu jest stworzony specjalnie dla konserwatorów i oferuje zaawansowane funkcje przydatne zarówno przy pracy, jak i przy obserwacji czy dokumentowaniu stanu zachowania – mówi pani Katarzyna Novljaković, kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Muzeum Książąt Czartoryskich.

Mikroskop będzie służył do sprawdzania stanu zachowania i jego dokumentowania, co pozwoli na rejestrowanie wszelkich zmian starzeniowych na powierzchni obrazów, m.in. obrazu Leonarda da Vinci. Mikroskop będzie również służył do prac konserwatorskich prowadzonych w dużym powiększeniu. Urządzenie optyczne pozwoli też na dokładne badanie chronologii występujących warstw technologicznych oraz historycznych nawarstwień, dzięki którym możemy odtworzyć historię i skompilowane czasami losy obiektów.

Zaletą tego mikroskopu, co było naszym priorytetem, jest jego mobilność umożliwiająca przeniesienie go bezpośrednio na ekspozycję, a także obrotowe ramiona. Ramiona wraz z rozsuwaną kolumną pionową umożliwiają pracę od ok. 55 cm do ponad 2 m od podłogi. Obrotowa głowica natomiast umożliwia dopasowanie obserwacji powierzchni w pionie, poziomie i pod wieloma kątami, co ułatwia badanie rzeźb – tłumaczy pani Dominika Tarsińska-Petruk z Pracowni Konserwacji.

Nowy sprzęt charakteryzuje się dobrą widocznością w polu zabiegów konserwatorskich, co jest niezbędne przy precyzyjnych pracach. Dwie diody LED zapewniają doskonałe oświetlenie pola, a możliwość obrotu głowicy od 0 do 360° pozwala na precyzyjne ustawienie do obiektów wielowymiarowych i w wygodnej dla konserwatora pozycji. Pozycjonowanie jest proste i nie wymaga wysiłku. Optyka mikroskopu daje obraz rzeczywisty, prosty i nieodkształcony. Zaletami mikroskopu są też tubus trójokularowy z portem do podłączenia aparatu fotograficznego oraz możliwość nakręcenia filmów z prowadzonych prac. System oświetlenia LED jest oszczędny i niekłopotliwy w eksploatacji, temperatura barwowa 5600°K – zimne światło nie zniekształca barw, co przy pracach z polichromią malarską jest kluczowe.

Mikroskop jest nowoczesny i będzie służył przez lata zarówno konserwatorom, jak i historykom sztuki. Urządzenie będzie można wykorzystać zarówno do zbiorów malarstwa, jak i do rzemiosła artystycznego, zbiorów graficznych czy iluminowanych starodruków. Pozwoli on również przybliżyć problemy, z jakimi spotykają się muzealnicy, szerszej publiczności.

Projekt był współfinansowany: ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nowy mikroskop w Pracowni Konserwacji

tekst: Katarzyna Novljaković, opracowanie: DM

zdjęcia: Muzeum Narodowe w Krakowie

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.