Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół traktatu lizbońskiego

Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół traktatu lizbońskiego

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Plan Konferencji Politikon III

13 kwietnia 2010

Auditorium Maximum, Kraków, ul. Krupnicza 35, sala wystawowa B

 Kto jest suwerenem?

Kontrowersje wokół traktatu lizbońskiego

 10.00 – 10.10 Powitanie gości — Dziekan wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Bogdan Szlachta

10.10 – 11.30 Panel I: Traktat lizboński a pozycja decyzyjna państw narodowych

Prof. Zbigniew Czachór (UAM) – Transpozycja państwa i jego suwerennych kompetencji w systemie Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony na przykładzie prezydencji

Prof. Janusz Węc (UJ) – Nowa pozycja parlamentów narodowych w systemie Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego 

Prof. Artur Nowak – Far (SGH) Suwerenność gospodarcza państwa a model zarządzania gospodarczego po traktacie z Lizbony 

11.30 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

12.30 – 15.00 Panel II: Integracja europejska a teoria suwerenności

Prof. Jadwiga Staniszkis (UW) Traktat lizboński i jego reinterpretacja w duchu raportu Jacquesa Delorsa

Dr hab. Krzysztof Szczerski (UJ) O nędzy demokracji ponadnarodowej

Dr Piotr Bartula (UJ) – Koniec historii narodowej flagi

Mgr Michał Podniesiński (UJ) – Norma i standard europejski jako przykład ponowoczesnej symulacji politycznej

Mgr Mikołaj Rysiewicz (UJ)Państwo postsuwerenne? Kilka uwag na temat suwerenności i podmiotowości politycznej

15.00 – 15.30 Dyskusja

15.30 – 16.30 Przerwa obiadowa

16.30 – 18.00 Panel III: Unia Europejska – suwerenny podmiot?

Prof. Jacek Czaputowicz (KSAP) Konceptualizacja suwerenności w teoriach integracji europejskiej

Tomasz Gabiś – Unia Europejska na drodze do imperialnej suwerenności

Mgr Adam Kirpsza (UJ) – O jeden traktat za daleko? Stereotypy związane z traktatem z Lizbony

18.00 – 18.30 Przerwa na kawę

18.30 – 20.00 Dyskusja kończąca: Nowy kształt suwerenności w Europie? — prowadzenie prof. Janusz Węc

 

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.