Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Kult, ciało i obraz. Ludwik II Jagiellończyk i Maria Habsburżanka

Kult, ciało i obraz. Ludwik II Jagiellończyk i Maria Habsburżanka

Muzeum Łazienki Królewskie

Muzeum Łazienki Królewskie

ul. Agrykola 1, Warszawa

Zapraszamy na seminarium towarzyszące wystawie Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich, podczas którego omówione zostaną portrety króla Czech i Węgier Ludwika II Jagiellończyka oraz jego żony, Marii Habsburżanki.

Wizerunki Ludwika II (1506-1526) i Marii (1505-1558) posłużą do dyskusji o funkcji obrazów z punktu widzenia polityki i estetyki. Punktem wyjścia do rozważań będzie tragiczna śmierć monarchy w bitwie z Turkami pod Mohaczem, która zapoczątkowała kult ostatniego z węgiersko-czeskich Jagiellonów. Przybliżona zostanie również działalność królowej wdowy, która świadomie kształtowała pamięć po zmarłym mężu, co budowało jego legendę. Wizerunki Ludwika II i Marii w różnych mediach posłużą do interpretacji dzieł sztuki jako „zastępczego ciała” króla i królowej.

Seminarium warsztatowe odbędzie się w Podchorążówce 28 lipca 2019 roku o godz. 12.00 (czas trwania: 90 min.). Informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00: tel. 22 50 60 183. Wstęp: 1 zł.

Prowadzący:

Pan Kamil Frejlich – doktor historii, specjalista w zakresie historii społecznej i kulturowej epoki nowożytnej. Autor artykułów opublikowanych m.in. w „Przeglądzie Historycznym” i „Lietuvos istorijos studijos”, biogramów w Polskim słowniku biograficznym oraz książki Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki.

Pani Joanna Szumańska – historyk sztuki, historyk teatru i muzealnik. Współpracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka artykułów opublikowanych m.in. w „Pamiętniku Teatralnym” i na portalu Teatrologia.info. Doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.