Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Konsekwencje deportacji oraz losy Polaków na Wschodzie po agresji sowieckiej

Konsekwencje deportacji oraz losy Polaków na Wschodzie po agresji sowieckiej

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Program międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Światową Radę Badań nad Polonią, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie

Konsekwencje deportacji oraz losy Polaków na Wschodzie po agresji sowieckiej na Polskę 1939 r.

12–13 kwietnia 2013 roku

Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62

12 kwietnia 2013 r.

9.00-11.00 – Inauguracja konferencji. Przemówienia Gospodarzy konferencji i zaproszonych gości.

10.45 – Uroczystość wręczenia Prezesowi Światowej Rady Badań nad Polonią, panu Walterowi Wiesławowi Gołębiewskiemu Medalu za Zasługi dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.

10.55 – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Zbigniew Piasek (ŚRBnP): komunikat w sprawie publikacji  Encyklopedia XXI wieku Polonii świata. Promocja Polonii i Polski w świecie.

11.00-11.15 – Przerwa na kawę

11.15-15.00 Część merytoryczna konferencji

 1. Dr Roland Łukasiewicz (ŚRBnP, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie): „Na nieludzkiej Ziemi”: zesłania Polaków po 39 roku.
 2. Ks. prof. zw. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II): Ukryte i jawne duszpasterstwo Polaków deportowanych do ZSRR 1940-42.
 3. Dr Dorota Bazuń (Insytut Socjologii Uniw. Zielonogórskiego): Czynniki wzmacniające umiejętność przetrwania na zesłaniu – na przykładzie losów matek sybiraczek.
 4. Prof. UŁ dr hab. Albin Głowacki (Uniw. Łódzki): Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców.
 5. Master’s of Science Amanda Chalupa (McGill University, Kanada): The adjustment and consequences of childhood in Soviet labour camps: An intergenerational and crosscultural perpective (Przystosowanie dzieci do warunków obozowych oraz konsekwencje ich pobytu w łagrach w perspektywie międzypokoloniowej i transkulturowej).
 6. Mgr Anna Kmieć (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu): Wigilia na obczyźnie, czyli jak pielęgnowano tradycje rodzinne i narodowe podczas świąt po roku 1939.
 7. Michał Antonowicz (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu): Obrzędowość pogrzebowa w warunkach łagrowych.
 8. Lic. Przemysław Dąbek (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie): „My, strażnicy polskiej wody” – wojenne losy Polskiej Flotylli Pińskiej.
 9. Projekcja filmu dokumentalnego prezentującego losy Sybiraków.

13 kwietnia 2013 r.

9.00 – 12.45 Druga część obrad konferencyjnych

 1. Dr Michał Polak (Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej): Polityczne i wojskowe aspekty ewakuacji wojska polskiego z ZSRR w 1942 r.
 2. Dr hab. Janusz Wróbel (IPN Oddział w Łodzi): Ewakuacja polskiej ludności cywilnej ze Związku Sowieckiego w 1942 r. jako przykład udanej akcji humanitarnej.
 3.  Prof. zw. dr hab. Bogusław Polak (Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej): Losy polskich dzieci  po ewakuacji ze Związku Sowieckiego do Iranu 1942 r.
 4.  Dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski): Polscy obywatele wyznania prawosławnego w Iranie i na Bliskim Wschodzie (1942-1943).
 5.  Dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie): Wiersze zapisem przeżyć na nieludzkiej ziemi (na przykładzie twórczości Ludwiki Biesiadowskiej-Szklarek).
 6.  Lic. Joanna Kurczab (UKSW): Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej w kategoriach ludobójstwa wymierzonego w Naród II Rzeczypospolitej.
 7. Dr Teresa Kaczorowska (ŚRBnP): Masowy mord oficerów polskich z trzech sowieckich obozów zagłady (w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie) oraz deportacje rodzin katyńskich po agresji sowieckiej – na podstawie książki Teresy Kaczorowskiej „Dzieci Katynia”/„Children of the Katyn Massacre”
 8.  Dr Norbert Wójtowicz (IPN Oddział we Wrocławiu): Związek Patriotów Polskich jako sposób na przeżycie polskich zesłańców w obwodzie aktiubińskim.
 9. Mgr Walter Wiesław Gołębiewski (ŚRBnP): Wybrane zagadnienia repatriacji Polaków ze Wschodu do Polski po zakończeniu II wojny światowej.
 10. Prof. PO dr Maria Kalczyńska (Politechnika Opolska): Problematyka wypędzeń, przesiedleń i „repatriacji” Polaków ze Wschodu na Śląsk po zakończeniu II wojny światowej.
 11.  Mgr Dominika Maria Macios (UKSW): Przegląd ikonografii Golgoty Wschodu w sztuce polskiej lat 1939- 2010.

12.45 – 13.00 – Przerwa na kawę

13.00 – 14.45 Kontynuacja obrad konferencyjnych

 1.  Dr Artur Górski (poseł na Sejm RP, czł. Komisji Łączności z Polakami za Granicą): Deportowani i  zniewoleni. Sytuacja Polaków – mieszkańców Wileńszczyzny po 1945 r.
 2.  Dr Adam Radomski (UKSW): Korespondencja żołnierzy II Korpusu z ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej dr Kazimierzem Pappe.
 3.   Dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp): Rola Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w informowaniu o losie Polaków na Wschodzie.
 4.   Mec. dr Maria Szonert-Binienda (Libra Instytut, ŚRBnP): Sybiracy w USA – charakterystyka i znaczenie.
 5.  Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński (UKSW, ŚRBnP): Związek Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie.
 6.  Dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ŚRBnP): Polityka III Rzeczypospolitej wobec Polaków na Wschodzie.
 7. Mgr Aneta Hoffman (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”): Prezentacja Fundacji Kresy – Syberia.
 8.  Przedstawiciele Związku Sybiraków o upamiętnieniu środowiska.

14.45-15.30 – Prezentacja historyczno-literacka w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr II im. Sybiraków w Augustowie.

15.30-16.00 – Prezentacja uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie zatytułowana Praca młodzieży II LO w Augustowie na rzecz Polonii i Polaków na świecie.

16.00 – Prezes ŚRBnP Walter Wiesław Gołębiewski: Podziękowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom konferencji.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.