Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Ludzie Ognia — festyn archeologiczny

Ludzie Ognia — festyn archeologiczny

Muzeum Miejskie Wrocławia

Ludzie Ognia — festyn archeologiczny

Arsenał Miejski, ul. Antoniego Cieszyńskiego 9, Wrocław

24-25 czerwca 2017 r., godz. 11.00-18.00

Druga edycja wydarzenia plenerowego organizowanego przez Muzeum Archeologiczne (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) w ramach Dni Wrocławia poświęcona będzie w całości prezentacji rzemiosł związanych z wykorzystaniem ognia, funkcjonujących na ziemiach polskich w starożytności. Osią programu będzie rekonstrukcja wytopu żelaza w piecu dymarskim wzorowanym na obiektach sprzed niemal dwóch tysięcy lat, odkrywanych przez archeologów m.in. na Śląsku. Podczas pierwszego dnia wznoszony będzie gliniany szyb pieca oraz w specjalnym palenisku prażona będzie ruda. W drugim dniu dymarze-rekonstruktorzy w spektakularnym widowisku zburzą piec oraz przeprowadzą proces wytopu, którego finałem będzie wydobycie z pieca i przekuwanie tzw. łupki, czyli bryły zanieczyszczonego gąbczastego żelaza. Całemu procesowi towarzyszył będzie komentarz, wytop żelaza w piecu dymarskim to bowiem niezwykle ciekawy proces.

Przekuwanie łupki żelaza — fot. Sebastian Przybylski

Ponieważ żelazo stanowiło w okresie rzymskim podstawowy surowiec do produkcji broni i uzbrojenia, interesującym punktem programu będzie przedstawienie dwóch rywalizujących ze sobą ówcześnie militarnych światów: rzymskich legionistów i barbarzyńskich wojów reprezentowanych przez tajemniczych Hariów – lud czarnych wojowników, który ponoć zamieszkiwał ziemie polskie w okresie rzymskim. Oprócz pokazów broni i uzbrojenia przewidziane są również inscenizacje potyczek zbrojnych.

W wydarzeniu uczestniczyć będą również rekonstruktorzy prezentujący szereg innych „ogniowych” rzemiosł. Atrakcją będzie przyjrzenie się dawnej technologii wypału naczyń glinianych w piecu garncarskim. Odmienny charakter będzie miała praca szklarzy wytwarzających biżuterię. Z kolei ze skomplikowanymi technikami wykonywania srebrnej biżuterii zapoznają zwiedzających mistrzowie złotnicy. Niemniej ważną, choć niespotykaną na Śląsku, dziedziną wytwórczości będzie ważenie soli. Wymiar niemalże symboliczny będzie miał pokaz krzesania ognia za pomocą ogromnego świdra ogniowego.

Przez cały czas na terenie Arsenału działać będzie kuchnia historyczna, w której przygotowywane będą, oczywiście dostępne dla publiczności, „starożytne” potrawy.

Ludzie ognia

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.