Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu

Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu

Muzeum Narodowe

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu

4 kwietnia20 maja 2012 roku

Kurator: dr Piotr Łukaszewicz

Galerie wystaw czasowych (parter)

Około 130 obrazów powstałych od drugiej połowy XVIII w. do początku XX w. zostanie pokazanych na tej wystawie. Wśród nich są dzieła tak wybitnych malarzy jak Wasyl Kandinsky, Ludwik Richter, Ferdynand von Rayski i Józef Antoni Koch.

Wrocławska kolekcja malarstwa niemieckiego drugiej połowy XVIII i XIX w. jest obok zbiorów Muzeów Narodowych w Warszawie i Poznaniu jedną z największych w Polsce. Historia jej tworzenia rozpoczyna się w latach dwudziestych XIX w., kontynuowana jest w następnym stuleciu, zostaje przerwana przez II wojnę światową, aby zyskać nowy początek na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku — wyjaśnia dyrektor Muzeum Mariusz Hermansdorfer. — Obecny zbiór, poważnie uszczuplony i zmieniony w stosunku do gromadzonego przez naszych poprzedników, jest jego kontynuacją. Kontynuacją twórczą, bo w przeciwieństwie do wątków tematycznych, preferowanych przez niektórych dyrektorów i kustoszy niemieckich (pejzaże, sceny historyczne, portrety osobistości) głównym kryterium wyboru są walory artystyczne obrazów.

Lovis Corinth, Las, 1896

Lovis Corinth, Las, 1896

Wystawa ma układ chronologiczno-problemowy i pokazuje najważniejsze kierunki stylowe, począwszy od klasycyzmu, poprzez romantyzm, biedermeier, historyzm, realizm, impresjonizm i symbolizm i obejmuje różne niemieckie centra artystyczne: Monachium, Düsseldorf, Berlin, Drezno, Wiedeń, Karlsruhe i Weimar. Możemy pochwalić się wybitnymi dziełami najbardziej znanych niemieckich twórców – mówi Piotr Łukaszewicz, kurator wystawy – pokazujemy nie tylko artystów niemieckich, ale też tych tworzących w Niemczech.

Ferdinand von Rayski, Naganiacz, 1861

Ferdinand von Rayski, Naganiacz, 1861

Klasycyzm reprezentuje między innymi Józef Antoni Koch, najwybitniejszy przedstawiciel niemieckiej kolonii artystycznej w Rzymie, twórca nowej koncepcji pejzażu heroicznego. Romantyzm niemiecki, który odegrał w historii sztuki wyjątkową rolę, pokazany zostanie poprzez prace m.in. Ludwika Richtera, jednego z czołowych przedstawicieli późnego romantyzmu, i Jana Krystiana Dahla, wybitnego norweskiego romantyka, zaprzyjaźnionego z Kacprem Dawidem Friedrichem, związanego z drezdeńską Akademią Sztuk Pięknych. Na wystawie można też będzie zobaczyć dzieła jednego z najciekawszych malarzy wiedeńskich XIX wieku, przedstawiciela biedermeieru Ferdynanda Jerzego Waldmüllera – pokazana zostanie jego praca „Adopcja” (przedstawiająca ubogą matkę oddającą swego syna do bogatej rodziny). Spośród niemieckich malarzy-realistów na szczególną uwagę zasługuje Ferdynand von Rayski i jego płótno zatytułowane „Naganiacz”, uznane za szczytowe osiągnięcie malarza, porównywane do prac Gustawa Courbeta. Wrocławskie Muzeum Narodowe posiada w swoich zbiorach dzieła dwóch najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego impresjonizmu, Ludwika Corintha i Maxa Slevogta, na przykładzie ich malarstwa można będzie zaobserwować charakterystyczne cechy niemieckiej odmiany tego stylu. Ekspozycję kończą prace powstałe na początku XX wieku, wśród nich jest wczesny obraz światowej sławy malarza Wasyla Kandinsky’ego zatytułowany „Wieczorem” – jedyny obraz tego artysty w polskich zbiorach.

Zapraszamy: Muzeum Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław.

Wilhelm Trübner, Czytająca dziewczyna, 1871

Wilhelm Trübner, Czytająca dziewczyna, 1871

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.