Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Lipiec w Międzynarodowym Centrum Kultury

Lipiec w Międzynarodowym Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Lipiec 2017 roku

1 lipca

godz. 11.00 Spacer szlakiem ceramiki w Krakowie, cz. 2 Po wojnie

Rozwinięte w międzywojniu tradycje rzemieślnicze zaowocowały po II wojnie światowej bogactwem dekoracji ceramicznych w architekturze. Był to okres dużej popularności takich materiałów, a także eksperymentów technologicznych. Dzięki temu powstawały wyjątkowe kreacje, do bardziej znanych należą dekoracje w kinie Kijów i hotelu Cracovia.

Prowadzenie: pani Helena Postawka-Lech. Zbiórka przy wejściu do siedziby MCK. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

2 lipca

Finisaż wystawy „Zsolnay. Węgierska secesja”

godz. 12.00 i 14.00 – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem

godz. 16.00 – zwiedzanie wystawy z kuratorką, panią Natalią Żak

6 lipca

godz. 18.00 Rumuński socmodernizm – wykład pana Dumitru Rusu

Prelegent jest współzałożycielem stowarzyszenia Biuro dla Sztuki i Badań Miejskich (Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană). Głównymi kierunkami działalności Biura są: ochrona i konserwacja dziedzictwa architektury i sztuk z okresu socjalizmu, w tym monitorowanie działań służących zachowaniu, ochronie i konserwacji dziedzictwa architektonicznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Biuro podejmuje również wysiłki mające na celu klasyfikację i ochronę zespołów architektonicznych, budynków i innych obiektów, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. W 2016 roku podjęto działania na rzecz klasyfikacji czterech socmodernistycznych budynków w Kiszyniowie. W tym samym czasie ukazała się praca Socjalistyczny modernizm – analiza dziedzictwa modernistycznego z Republiki Mołdawii, wydanie ICOMOS – Heritage at Risk Report 2014-2015.

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski, wstęp wolny.

9 lipca

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Błękit

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

13 lipca

godz. 20.30 Kino na dachu MCK: Chorwacja

Od pogrzebu do pogrzebu, 2005, reż. Jan Cvitkovič

Nieduża miejscowość w słoweńskim regionie Karst. Główny bohater filmu, Pero, to inteligentny mężczyzna po trzydziestce. Mieszka w domu rodzinnym wraz z siostrami, ojcem i siostrzeńcem Johnnym. W jego codziennym życiu często goszczą także sąsiad Stooki, ojciec Johnny’ego – Jagger, oraz Renata – największa miłość Pero. Swój niewątpliwy talent pisarski mężczyzna realizuje, tworząc mowy pogrzebowe. Nie są to zwyczajne elegie na cześć zmarłych. Pero, nie zawsze świadomie, wplata w nie własny sposób postrzegania biegu wydarzeń i filozofii życia (opis dystrybutora).

Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki będą dostępne od 6 lipca.

14 lipca

godz. 12.00 Dojrzali do sztuki

Spotkanie dla seniorów przybliżające tematykę wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović.

Prowadzenie: pani Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

15 lipca

godz. 11.00 Spacer tematyczny dla dzieci: Śladami chorwackiej roślinności

Zapraszamy dzieci w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Wstęp wolny. Zbiórka w Międzynarodowym Centrum Kultury.

22 lipca

godz. 11.00 Spacer miejski: Galicyjski pierścień Krakowa

Program spaceru miejskiego opracowany został tak, aby stał się znakomitą przygodą prowokującą do poznania galicyjskich zaułków, gmachów, pomników, tablic czy krakowskich kawiarni. Podążając z mapą, uczestnicy wykonają zadania w siedmiu punktach zlokalizowanych w obrębie Plant. Ćwiczenia są zróżnicowane – niektóre wymagają skorzystania z wiedzy i umiejętności pozyskiwania informacji, inne pozwolą na wykazanie się talentem plastycznym, sprawnością lub sprytem.

Galicja to określenie ziem zaboru austriackiego. Nazwa kraju koronnego istniejącego w latach 1772-1918 jako Królestwo Galicji i Lodomerii. Ziemie wchodzące w skład dawnej Rzeczypospolitej na jej południowo-wschodnich rubieżach, obecnie znajdujące się na terenie Polski i Ukrainy. Galicyjskie wątki dają się silnie zauważyć w historii dziewiętnastowiecznego Krakowa – ekonomia, architektura, sztuka, literatura i nauka to obszary, które rozwijały się prężnie dzięki osobom wywodzącym się z obszaru zaboru austriackiego. Wymiana myśli między intelektualistami tamtych czasów, czerpanie inspiracji z nurtów artystycznych i kierunków architektonicznych obecnych w Wiedniu oraz doświadczenie wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców Galicji sprzyjało rozkwitowi miast. Obok stolicy Galicji, Lwowa, Kraków rozwijał się równie dynamicznie, przybierając rys nowoczesnej metropolii. Najlepiej mówią nam o tym świadkowie tamtych czasów – dzieła architektury znajdujące się wokół zielonego pierścienia okalającego Stare Miasto – Plant.

Spacer potrwa około dwóch godzin. Rozpocznie się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie uczestnicy dostaną mapki oraz wskazówki, jaką trasą podążać. Zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42  860.

23 lipca

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Marmur

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

24 lipca

godz. 18.00 Wernisaż wystawy „Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović”

Wstęp wolny

25 lipca

godz. 18.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović”

Prowadzenie: pani dr Barbara Vujanović (w języku angielskim). Wstęp wolny.

27 lipca

godz. 20.30 Kino na dachu MCK: Chorwacja

Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki będą dostępne od 20 lipca.

29 lipca

godz. 11.00 Spacer tematyczny dla dzieci: Śladami odkryć naukowych Nikola Tesli

Tesla był autorem 125 wynalazków dokonanych w dwudziestu sześciu krajach. Były to głównie rozmaite urządzenia elektryczne, z których najsławniejsze to: silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownia wodna, bateria słoneczna, turbina talerzowa i transformator Tesli.

Zapraszamy dzieci w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Wstęp wolny. Zbiórka w Międzynarodowym Centrum Kultury.

***

Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović

25 lipca5 listopada 2017 r.

(wernisaż: 24 lipca, godz. 18.00)

To pierwsza w Polsce prezentacja prac Iwana Meštrovića i zarazem sztuki chorwackiej tej klasy. Meštrović był największym chorwackim artystą XX wieku i jednym z najważniejszych artystów środkowoeuropejskich. Z wioski niedaleko Splitu w Dalmacji wyruszył w świat, by zdobyć uznanie w światowych metropoliach. W wyjątkowy sposób łączył rzeźbę z architekturą i urbanistyką, dziedzictwo antyczne i bizantyńskie z modernizmem, Słowiańszczyznę i Bałkany z cywilizacją śródziemnomorską. W Galerii MCK prezentowanych będzie 30 prac genialnego rzeźbiarza ukazujących całe bogactwo i różnorodność jego artystycznej działalności. Narracja wystawy budowana jest wokół splotu biografii i twórczości Meštrovića na tle kluczowych momentów historii Europy Środkowej.

Wystawa przygotowywana we współpracy z Muzeum Iwana Meštrovicia: Galeria Meštrović w Splicie i Atelier Meštrović w Zagrzebiu.

W biografii Iwana Meštrovića (1883-1962) sztuka splata się z polityką i odzwierciedla wiele dramatycznych wyzwań, jakim musieli stawić czoła artyści środkowoeuropejscy w XX wieku. Urodzony w chłopskiej rodzinie, przed wstąpieniem do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu nie uczęszczał do żadnej szkoły i dopiero przed rozpoczęciem studiów nauczył się pisać i czytać po niemiecku, ale już w wieku 28 lat zdobył Grand prix na wystawie światowej w Rzymie (1911), co rozpoczęło jego wielką karierę. Sędziwy August Rodin ujrzał w nim swojego genialnego kontynuatora. Estymą darzył go też inny francuski rzeźbiarz – Antoni Bourdelle. Jerzy Stempowski w jednym ze swoich listów nazwał Meštrovića największym po Fidiaszu rzeźbiarzem europejskim. Jego twórczością interesowali się m.in. prof. Wojsław Molè i Jerzy Wróblewski.

W dwudziestoleciu międzywojennym był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu. Po drugiej wojnie światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych (gdzie został profesorem rzeźby na Uniwersytecie Syracuse, a następnie Notre Dame). Był pierwszym żyjącym artystą, który miał indywidualną wystawę w Metropolitalnym Muzeum Sztuki w Nowym Jorku (1947). Zmarł w 1962 roku w South Bend (Indiana). Pochowano go w rodzinnym mauzoleum na wzgórzu niedaleko wsi Otavice w Chorwacji.

Rzeźbił popiersia polityków, bohaterów ludowych, projektował mauzolea i wielkie realizacje architektoniczne. W pierwszej połowie XX wieku uchodził za geniusza rzeźby monumentalnej. W wyjątkowy sposób łączył ją z architekturą i urbanistyką. W jego twórczości urzeczywistniła się osobliwa synteza idiomów estetycznych, w której zachodnioeuropejskie kody – klasyczne, impresjonistyczne i secesyjne – zostały wzbogacone o ludowo-bałkańską nutę epicką. Nigdy nie dał się zwieść awangardowym prądom czy bieżącym modom. Uznaje się, że dzieła tego artysty są metaforą losu Chorwatów, którzy znaleźli się na rozdrożu najważniejszych prądów cywilizacyjnych Europy: chrześcijaństwa i islamu, prawosławia i katolicyzmu, kultury elitarnej i ludowej, Śródziemnomorza i Europy Środkowej. Wszystkie te pierwiastki ścierają się ze sobą, tworząc bogatą mozaikę kulturową, dla której trudno znaleźć jeden mianownik.

Talent Meštrovića zmienił krajobraz licznych miast w Europie i za oceanem. Do najważniejszych jego dzieł należą: pomnik Jerzego Strossmayera w Zagrzebiu, pomnik Grzegorza z Ninu w Splicie, pomnik Indian w Chicago oraz studnia św. Jakuba na uniwersytecie Notre Dame. Na uwagę zasługuje fakt, że wziął udział w międzynarodowym konkursie na pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Projekt nie został jednak zrealizowany z powodu wybuchu II wojny światowej.

O znaczeniu Meštrovića dla rodaków świadczy choćby to, że reprodukcja jednej z jego ikonicznych rzeźb znalazła się w chorwackim paszporcie.

Zapraszamy: wtorek-niedziela, godz. 11.00-19.00 (ostatnie wejście: godz. 18.30).

Ceny biletów: 12 zł, 7 zł (ulgowy), 20 zł (rodzinny). W każdy wtorek i środę w godz. 10.00-11.00 Happy Hour – wstęp na wystawę za 1 zł. W każdą niedzielę w cenie biletu zwiedzanie wystawy z przewodnikiem: o godz. 12.00 w języku polskim i o godz. 16.00 w języku angielskim.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.