Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Listopad w Międzynarodowym Centrum Kultury

Listopad w Międzynarodowym Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Listopad 2016 roku

11-13 listopada

Specjalny weekend na wystawie Koszycka moderna

16 listopada

Galeria MCK czynna będzie dla publiczności w godz. 10.00-18.00: wszystkie bilety w cenie biletu ulgowego, oprowadzanie po wystawie o godzinie 16.00 i 17.00 (przewodnik w cenie biletu).

17 listopada

godz. 10.00 Konferencja podsumowująca warsztaty Udane przedsięwzięcia

Konferencja podsumowująca warsztaty dla studentów architektury zorganizowane w dniach 12-17 września wspólnie z miesięcznikiem „Architektura-Murator” w związku z 15. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Dzięki warsztatom piętnastu uczestników warsztatów – wybranych w ogólnopolskim konkursie – zdobyło wiedzę o udanych przedsięwzięciach architektonicznych w poszczególnych państwach prezentujących się na biennale. Kontakty z organizatorami i autorami wystaw oraz spotkania na miejscu w Wenecji pozwoliły przygotować raport prezentujący sytuację współczesnej architektury na świecie.

Prowadzenie: pp. Ewa P. Porębska, Łukasz Siuda, dr Agata Twardoch, dr Michał Wiśniewski. Wstęp wolny.

godz. 18.00 Daleko od Koszyc. Życie kulturalne Bratysławy lat trzydziestych – wykład pani Magdaleny Bystrzak w ramach cyklu Sztuka na Słowacji w okresie międzywojennym

Bratysława w latach trzydziestych XX wieku prowadziła dwojakie życie kulturalne. Z jednej strony była miastem nowatorskich rozwiązań artystycznych, z drugiej zaś ważnym centrum tradycyjnie rozumianej „słowackości”. Wykład przybliża wybrane ośrodki życia artystycznego Bratysławy i podaje charakterystykę lokalnych środowisk twórczych, przede wszystkim w sztukach plastycznych i literaturze. Skupia się także na refleksji słowackich studentów z Pragi, którzy działalność bratysławskiego środowiska traktowali z rezerwą. Określa ponadto miejsce Bratysławy na słowackiej mapie kulturalnej, które zasadniczo różniło się od pozycji Koszyc w międzywojennej Czechosłowacji. Wstęp wolny.

Pani Magdalena Bystrzak – absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, absolwentka krakowskiej slawistyki (pełne studia słowacystyczne i częściowe studia bohemistyczne, specjalność: literaturoznawstwo). Mieszka w Bratysławie. Własne teksty i przekłady publikowała w polskich, słowackich i czeskich czasopismach. Wspólnie z p. Tomaszem Grabińskim przetłumaczyła wybór z esejów Rudolfa Chmela pt. Kompleks słowacki (MCK 2014).

18 listopada

godz. 11.00 Dojrzali do sztuki – Werkbund i Bauhaus – architektura mieszkaniowa jako pole eksperymentów społecznych, estetycznych i technologicznych

Budownictwo mieszkaniowe stało się jednym z głównych wyzwań dla architektury dwudziestolecia międzywojennego. Musiało ono sprostać wymogom i problemom nowej epoki – masowej migracji ze wsi do miast, urzeczywistnianiu marzeń o zdrowym i higienicznym stylu życia, nowym formom spędzania wolnego czasu. Miały w tym pomóc: seryjność, nowoczesne materiały i nowatorskie technologie stosowane przy wznoszeniu osiedli i domów jednorodzinnych, racjonalizacja wykorzystania przestrzeni, a także identyfikacja potrzeb. Podczas wykładu omówiona zostanie działalność twórców związanych z Bauhausem i Werkbundem, których oddziaływanie wykraczało daleko poza granice Niemiec i pozostawiło swój ślad także w architekturze ówczesnej Czechosłowacji.

Prowadzenie: pani Małgorzata Jędrzejczyk.

godz. 18.00 Wzorowanie. Czy Europa Środkowa ma swój dizajn? – z pp. Agnieszką Jacobson-Cielecką, Pawłem Grobelnym i Adamem Grochem rozmawia pan Rafał Stanowski

Czy dizajn to dzisiaj tylko złudzenie? Jaki związek ma świadome projektowanie z sytuacją polityczną, ekonomiczną i społeczną? Jeśli Skandynawia dla dizajnu od lat uchodzi za synonim prostoty i funkcjonalności, czym dla dizajnu byłaby dziś Polska i szerzej – Europa Środkowo-Wschodnia? Odpowiedzi na powyższe pytania poszukają autorzy i autorki tekstów z najnowszego numeru kwartalnika „Herito” – poświęconego środkowoeuropejskiemu wzornictwu. Wstęp wolny.

20 listopada

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Postęp

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Koszycka moderna. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy. Sala panoramiczna (V piętro), informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860.

24 listopada

godz. 17.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Koszycka moderna

Pani Natalia Żak, kuratorka wystawy, oprowadzi zwiedzających po wystawie Koszycka moderna, przedstawiając główne aspekty narracji wystawy.

25 listopada

godz. 18.00 Budapeszt 1900. Warsztat czy ogród Europy Środkowej? – z panem amb. Rafałem Wiśniewskim rozmawia pan prof. Jacek Purchla

Spotkanie na kanwie książki Jana Lukacsa pt. Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultury, wydanej nakładem MCK, to rozmowa o mieście w tamtym czasie, o jego atmosferze i o epoce, która bezpowrotnie minęła, a w której odbija się ważny rozdział historii Węgier, wreszcie o naszym wspólnym losie w Europie Środka. Spotkanie towarzyszy wystawie Złoty wiek malarstwa węgierskiego (1836-1938) w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1). Wstęp wolny.

Pan Jacek Purchla – założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, członek Polskiej Akademii Umiejętności, kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2015 roku przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2016 roku wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pan Rafał Wiśniewski – hungarysta, dyplomata. W latach 1992-1997 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Następnie pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, autor reformy dyplomacji kulturalnej, inicjator powstania Instytutu Adama Mickiewicza; ambasador RP na Węgrzech (2001-2005); wiceminister spraw zagranicznych m.in. do spraw współpracy rozwojowej i dyplomacji kulturalnej (2005-2007); dyrektor generalny Służby Zagranicznej (2007-2010), odpowiedzialny m.in. za połączenie MSZ i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej; ambasador RP w Danii (2010-2015).

24-27 listopada

MCK na XV Targach Książki Historycznej w Warszawie

26-27 listopada

Finisaż wystawy Koszycka moderna

Success Stories

***

Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy

Prezentacje wystawy: Zamek Górków w Szamotułach

4-27 listopada

Prezentacja poświęcona historii katedry ormiańskiej we Lwowie, wyjątkowej budowli przypominającej o wielowiekowej obecności Ormian na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Oprócz malowideł ściennych Jana Henryka Rosena pokazane zostaną także prace, które dla potrzeb przebudowy katedry na początku XX wieku przygotowali Franciszek Mączyński i Józef Mehoffer, wybitni twórcy krakowskiej sztuki i architektury okresu Młodej Polski. Wystawa przybliża ponadto trwające od kilku lat prace konserwatorskie, które są prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, studiów podyplomowych realizowanych od 2001 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.