Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Marzec w Międzynarodowym Centrum Kultury

Marzec w Międzynarodowym Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Marzec 2018 roku

1 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Nowy świat (zespół domów miejskich)

MCK zaprasza na piętnastominutowe spotkania, podczas których można dowiedzieć się czegoś więcej o jednym z eksponatów prezentowanych na wystawie Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm. Wyjątkowe historie pojedynczych obiektów staną się kluczem do odkrycia historii międzywojennego Lwowa. Spotkania w cenie biletu na wystawę.

godz. 18.00 O Lwowie – jak pisano, jak mówiono – spotkanie z paniami dr hab. Katarzyną Kotyńską i dr Jagodą Wierzejską

We Lwowie przeplata się pamięć polska, ukraińska i żydowska, co sprawia, że jego obraz w literaturze jest interesującym polem do badań. Panie Katarzyna Kotyńska i Jagoda Wierzejska porozmawiają o zagadnieniach związanych z przedstawianiem tego miasta w literaturze i wikłaniem go w różne narracje. Wstęp wolny.

Dr hab. Katarzyna Kotyńska – profesor w Instytucie Slawistyki PAN, tłumaczka literatury ukraińskiej.

Dr Jagoda Wierzejska – historyk literatury i krytyk literatury, adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Lwowskie mieszkanie (wieszak-szatnia)

4 marca

godz. 12.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku polskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Elewacja

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do ośmiu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

godz. 16.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku ukraińskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

5 marca

godz. 12.00 sMoCzKi

Oprowadzanie po wystawie Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm dla opiekunów z dziećmi do lat trzech. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

6 marca

godz. 18.00 O reformacji w Europie Środkowej

Spotkanie z panią prof. Ewą Chojecką, wybitną historyk sztuki, połączone ze zwiedzaniem wystawy Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej. Kanwą do rozmowy jest także 28. numer kwartalnika „Herito” zatytułowany Pamięć reformacji w Europie Środkowej.

Spotkanie poprowadzi pan Łukasz Galusek. Wstęp wolny.

8 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Być kobietą (obraz „Akt” Magrit Sielskiej)

godz. 18.00 Helena Syrkusowa – zapomniana architektka modernizmu – wykład pana Rafała Ochęduszki

Helena Syrkusowa należy do grona wybitnych polskich architektów modernizmu w Polsce, w okresie zarówno międzywojennym, jak i powojennym. Ukończyła Politechnikę Warszawską, gdzie poznała między innymi Barbarę i Stanisława Brukalskich, Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcę oraz swojego przyszłego męża Szymona Syrkusa. Wspólnie z nimi w 1925 roku założyła grupę twórczą Praesens, która od 1928 roku była polską sekcją Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej (CIAM). Helena Syrkusowa pełniła w latach 1948-1955 funkcję jednego z wiceprezesów CIAM. Wśród zrealizowanych projektów są między innymi: budynek Związku Nauczycieli Polskich w Warszawie (1931), Teatr Eksperymentalny dla Ireny Solskiej na warszawskim Żoliborzu (1934), powojenne osiedla na Kole i Pradze w Warszawie oraz osiedle Tatry w Lublinie. Wstęp wolny.

Rafał Ochęduszko – historyk sztuki związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz teorii architektury Heleny i Szymona Syrkusów.

9 marca

godz. 11.00 Dojrzali do sztuki. Spotkania dla seniorów w MCK – Artes i lwowska awangarda

Wykład poświęcony ugrupowaniu artystycznemu Artes, które działało we Lwowie w latach 1929-1936. Współtworzyły je tak wyraziste osobowości ówczesnej lwowskiej sceny kulturalnej, jak malarze Aleksander Krzywobłocki i Otto Hahn czy pisarka, krytyk i teoretyk sztuki Debora Vogel. Wykład zaprezentuje podstawowe założenia programowe grupy oraz związki z innymi ówczesnymi środowiskami awangardowymi.

Prowadzenie: pani Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Kawiarniane życie (kawiarnia Szkocka)

10 marca

godz. 11.00 12 spacerów na 12 miesięcy – Skarby pod stopami. Spacer szlakiem posadzek i okładzin ceramicznych

Posadzki i okładziny ścienne były nieodłącznym elementem wystroju kamienic z końca XIX i XX wieku. Mnogość wzorów i deseni płytek produkowanych w wielu europejskich fabrykach powodowała, że każde ozdobione taką ceramiką wnętrze było unikatowe. Nie inaczej jest w Krakowie, gdzie do dziś zachowało się wiele wspaniałych przykładów ceramiki architektonicznej z przełomu wieków, zdobiącej westybule i korytarze budowli publicznych oraz prywatnych. Projekt przygotowany w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Wstęp wolny, zbiórka pod Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12.

Prowadzenie: pani Agnieszka Partridge – doktor nauk technicznych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dziennikarka, publicystka, historyczka sztuki.

11 marca

godz. 12.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku polskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

godz. 12.30 Lwowskie baśnie i legendy

Spotkanie dla dzieci, podczas którego odbędzie się wspólne czytanie lwowskich baśni i legend oraz warsztaty plastyczne inspirowane poznanymi historiami.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

godz. 16.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku angielskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

15 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Elektryzujący budynek (makieta MZE)

godz. 18.00 Modernizm w Bydgoszczy – wykład pani dr Agnieszki Wysockiej

W chwili powrotu w granice Polski w styczniu 1920 roku Bydgoszcz miała już wyraźnie ukształtowany układ urbanistyczny. Planiści z jednej strony dostosowywali swoje pomysły do zastanej architektury, z drugiej proponowali własne rozwiązania. Wykład będzie przeglądem najciekawszych obiektów powstałych w latach dwudziestych, kiedy to więcej było realizacji z funduszu Urzędu Miasta, oraz w latach trzydziestych, kiedy uaktywnili się zleceniodawcy prywatni. Zaprezentowane zostaną też duże osiedla mieszkaniowe, takie jak dzielnica-ogród Sielanka czy osiedle w Lesie Gdańskim oraz nowe kościoły, w tym monumentalny kościół OO. Misjonarzy. Wstęp wolny.

Dr Agnieszka Wysocka – historyk sztuki, bada architekturę i zjawiska kulturowe XIX i XX wieku, jest autorką książki Architektura i urbanistyka w Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym.

16 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – 719 miejsc siedzących (makieta Domu Kolejarza)

18 marca

godz. 12. zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku polskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Architekt

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do ośmiu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

godz. 16.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku ukraińskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

22 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Na Targach we Lwowie (Targi Wschodnie, projekty)

godz. 18.00 Sprawa Gorgonowej – spotkanie z panem Cezarym Łazarewiczem, prowadzi pani Paulina Małochleb

Sprawa Gorgonowej, najgłośniejsza historia kryminalna międzywojennej Polski, wiąże się z tematem wystawy poprzez postać Henryka Zaręby, architekta i ojca zamordowanej Lusi. W swoim najnowszym reportażu pt. Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej Łazarewicz próbuje nie tylko ustalić, czy Gorgonowa była winna, ale także, co się z nią stało po zwolnieniu z więzienia 3 września 1939 roku. Wstęp wolny.

Cezary Łazarewicz – dziennikarz prasowy, reporter i publicysta, autor wielu reportaży, m.in. Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka (2016) oraz Tu mówi Polska. Reportaże z Pomorza (2017).

Paulina Małochleb – krytyk i historyk literatury, sekretarz nagrody im. Wisławy Szymborskiej, laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystka Programu Młoda Polska MKiDN i laureatka Stypendium Młoda Polska NCK.

23 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Orlęta Lwowskie (Cmentarz Obrońców Lwowa na Łyczakowie)

godz. 18.00 Ukraińskie ślady w Krakowie – spotkanie z paniami dr Iwoną Boruszkowską i Urszulą Pieczek

Wstęp wolny.

Iwona Boruszkowska – doktor literaturoznawstwa, asystent w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice.

Urszula Pieczek – redaktor miesięcznika „Znak”, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ.

25 marca

godz. 12.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku polskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

godz. 16.00 zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (w języku angielskim)

Wstęp w cenie biletu do Galerii.

28 marca

godz. 18.00 Lwów. Architektura i urbanistyka nowoczesności po nowoczesności – wykład pana prof. Bohdana Cherkesa.

Krajobraz architektoniczny międzywojennego Lwowa był splotem wielu czynników. Politechnika Lwowska i jej kadra naukowa pełniły ważną funkcję scalania szkolnictwa architektonicznego w II Rzeczypospolitej. Jako jedna z dwóch uczelni technicznych w kraju ściągała studentów z rozlicznych zakątków Polski. Ich działalność miała ogromny wpływ na samo miasto, które w okresie międzywojennym było nie tylko laboratorium awangardy architektonicznej, lecz także przestrzenią eksperymentu z innych dziedzin, takich jak fotografia czy malarstwo. Wstęp wolny, wykład w języku polskim.

Prof. Bohdan Cherkes – ukraiński architekt i badacz historii architektury związany z Wydziałem Architektury Politechniki Lwowskiej.

29 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Zachód słońca (obraz „Zachód słońca” Leona Chwistka)

30 marca

godz. 13.00 Kwadrans ze sztuką – Druga strona barykady (memoriał wojskowy Strzelców Siczowych)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.