Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Październik w Międzynarodowym Centrum Kultury

Październik w Międzynarodowym Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Październik 2016 roku

3 października

godz. 12.00 sMoCzKi. W galerii z maluchem

Oprowadzanie po wystawie Koszycka moderna dla opiekunów z dziećmi do lat trzech. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

5 października

godz. 14.00-17.00 Lokalnie czy globalnie – Europa Środkowa w programie nauczania – seminarium dla nauczycieli

Prezentacja wystawy Koszycka moderna oraz programu edukacyjnego MCK na rok szkolny 2016/2017. W programie m.in. wykład dotyczący edukacji poprzez dziedzictwo lokalności, prezentacja encyklopedii internetowej Polski Petersburg, poczęstunek, upominki edukacyjne.

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860.

6 października

godz. 18.00 Koszycka moderna, czyli wokół fenomenu miejsca – wykład pani Natalii Żak w ramach cyklu Słowacja. Sztuka w międzywojniu towarzyszącego wystawie Koszycka moderna

Próba przybliżenia zjawiska koszyckiej moderny ze szczególnym uwypukleniem jej miastocentryczmości. Przyjęta optyka stanie się okazją do zaprezentowania niezwykłości Koszyc – miejsca o wielowiekowej i wielonarodowościowej tradycji. Pozwoli też na wskazanie w malarstwie artystów koszyckiej moderny wątków zaczerpniętych z miejskiej ikonografii oraz miejskiego stylu życia i spędzania wolnego czasu. Rozwinięciem tych tropów będzie także omówienie zagadnienia koszyckiej moderny w architekturze – łączącej w sobie cechy funkcjonalizmu i tradycji. Wstęp wolny.

Pani Natalia Żak – historyk sztuki, kuratorka wystaw w kraju i za granicą. Zawodowo związana z Międzynarodowym Centrum Kultury – gdzie współtworzyła m.in. wystawy M.K. Čiurlionis. Litewska opowieść, Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914.

7 października

godz. 17.00 Kraków. Miasto muzeum?

Wykład pana Michała Niezabitowskiego, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, poświęcony szczególnej funkcji muzeów miejskich w gospodarce i promocji miast. Wykład zainauguruje XI edycję studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Wstęp wolny.

9 października

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Miasto

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Koszycka moderna. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

14 października

godz. 11.00 Dojrzali do sztuki – Koszycka moderna a awangarda Europy Zachodniej

Propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołudniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Spotkania opierają się na formule prelekcji historyka sztuki, po której jest czas na dyskusję przy słodkim poczęstunku i herbacie. Dla chętnych oferujemy bezpłatne zwiedzanie aktualnie prezentowanej w Galerii MCK wystawy w towarzystwie przewodnika.

Prowadzenie: pani Kama Guzik. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

18 października

godz. 18.00 Tajemnice Bułhakowa – spotkanie z panią Mariettą Czudakową w ramach cyklu Dialog polsko-rosyjski w MCK

Pani Marietta Czudakowa – filolog literaturoznawca, pisarka science fiction i utworów dla dzieci. Autorka ponad dwustu prac naukowych i artykułów na temat historii literatury XX wieku. Interesuje ją szczególnie historia rosyjskiej literatury czasów sowieckich (przede wszystkim twórczość Bułhakowa, Zoszczenki, Zamiatina), poetyka, historia filologii rosyjskiej, archiwoznawstwo oraz tekstologia. Jest autorką pierwszej naukowej biografii Michała Bułhakowa i przewodniczącą Fundacji Bułhakowa. W fantastyce debiutowała w roku 1969 opowiadaniem Ubiytsa, otwierającym cykl o przygodach inspektora Krafta. W czasach sowieckich bliska była kręgom dysydenckim, a po rozpadzie ZSRS aktywnie włączyła się do polityki, wspierając Borysa Jelcyna. Po dojściu do władzy Włodzimierza Putina związała się z rosyjską opozycją demokratyczną. Wstęp wolny, spotkanie w języku rosyjskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

20 października

godz. 18.00 Pofałdowania. O pejzażach natury i miast w dorobku modernistów słowackich – wykład pana dra Michała Burdzińskiego w ramach cyklu Słowacja. Sztuka w międzywojniu

Przemyślna nowoczesność i międzywojenne osiągnięcia kulturowe Słowaków – zestawienie wyrażeń dość zagadkowe, a nawet wyzywające, zwłaszcza gdy ciąży na nim ograna legenda o Janosiku. Jednak to ono stanie się motorem opowieści poświęconej tekstualnemu i wizualnemu bogactwu kultury słowackiej pierwszej połowy XX wieku, uwikłanej w stereotypy i autostereotypy oraz parcjalne odczytywanie przez badaczy. Proponowany wykład wpisuje się w działania na rzecz przywrócenia dziedzictwa tak modernizmu byłej Czechosłowacji wschodniej (moderna Slovenska), jak modernizmu słowackiego (slovenská moderna). Tym razem w centrum zainteresowania pozostanie to, czym mogliby chwalić się Słowacy sami: artystyczne wizje własnych i zagranicznych ośrodków miejskich, a przede wszystkim krajobrazy pofałdowanej ziemi ojczystej, z Tatrami Wysokimi w tle.

Pan dr Michał Burdziński – komparatysta, pracownik Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Studiował w Krakowie, Brnie i Warszawie. Przebywał na wyjazdach naukowo-badawczych m.in. w Bratysławie, Budapeszcie, Lwowie, Koszycach i Paryżu. Zgłębia dzieje literatury i sztuki modernizmu w Europie Środkowej na tle przemian ogólnokontynentalnych. Wstęp wolny.

23 października

godz. 10.00-18.00 Niedziela w Koszycach – dzień otwarty wystawy Koszycka moderna

W programie m.in.: warsztaty dla dzieci, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem i inne atrakcje. Tego dnia na wystawę i wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Szczegółowy program na stronie internetowej MCK. www.mck.krakow.pl

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Ulica

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Koszycka moderna. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

27 października

godz. 18.00 Anton Jasusch i koszycka moderna – wykład pani Zofii Kiss-Szemán w ramach cyklu Słowacja. Sztuka w międzywojniu

Wykład przybliży sylwetkę jednego z artystów prezentowanych na wystawie. Antoni Jasusch był aktywny artystycznie przez ponad 40 lat, co sprawia, że w jego twórczości możemy prześledzić różne nurty. Już przed pierwszą wojną światową zyskał sławę jako pejzażysta, w tym czasie jego kompozycje pozostawały wciąż pod wpływem tendencji postimpresjonistycznych. Jednak już w tych wczesnych pracach było widać zalążek przyszłej fascynacji ekspresjonizmem. Właśnie przez doświadczenia ekspresjonistów zarówno niemieckich, jak i węgierskich wiodła Jasuscha droga do modernizmu. Wstęp wolny, wykład w języku słowackim tłumaczony symultanicznie na język polski.

27-30 października

Udział MCK w XX Targach Książki w Krakowie. Stoisko B72.

*****

Akademia Dziedzictwa

Inauguracja 11. edycji Akademii Dziedzictwa

7 października 2016 r. o godz. 17.00 pan Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wykładem zatytułowanym Kraków. Miasto-muzeum? zainauguruje jedenastą edycję studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa.

Podczas prelekcji zostanie przedstawiona wizja nowoczesnego muzeum i zarządzania instytucjami muzealnymi. Dyrektor MHK szczególną uwagę skupi na modelach i zadaniach muzeów miejskich, pełniących ważną rolę jako miejsca spotkań z przeszłością i teraźniejszością miast. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego dla miejskiej ekonomii, instytucje te mają obecnie duże znaczenie nie tylko w turystycznej promocji, ale również w miejskiej gospodarce.

Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Studia prowadzone są przez MCK we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

***

Michał Niezabitowski – absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ. Od 1985 r. pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – jako kustosz, kierownik działu Naukowo-Oświatowego, a od 2004 r. dyrektor. Zaangażowany jest również w wiele przedsięwzięć muzealnych: jest kustoszem zbiorów muzealnych i członkiem Komitetu Kopca Kościuszki (od 1995 r.); głównym specjalistą ds. zarządzania Muzeum PRL-u (od 2013 r.); wykładowcą Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Historycznego UJ. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwa „Pro Museo”, Stowarzyszenia Muzealników Polskich (od 2013 r. pełni funkcję prezesa). Autor licznych publikacji na temat historii Krakowa; kurator wielu wystaw w MHK; autor scenariuszy filmowych; badacz dziejów Krakowa, historii Kościoła, rozwoju miast, życia i dzieła Tadeusza Kościuszki.

Informacje: p. dr Michał Wiśniewski, Kierownik Ośrodka Edukacji Akademia Dziedzictwa, tel. 12 42 42 820

*****

Koszycka moderna

16 września27 listopada 2016 roku

W latach dwudziestych minionego wieku Koszyce były wibrującym centrum życia artystycznego. Wielokulturowy charakter miasta sprzyjał atmosferze otwartości i tolerancji, która przyciągała licznych twórców. Koszyce stały się wówczas przestrzenią dialogu dla artystów reprezentujących zaskakująco różnorodne stylistyki i ulegających rozmaitym inspiracjom. Wystawa w Galerii MCK jest zaproszeniem do przyjrzenia się z bliska tej niezwykłej mozaice artystycznych osobowości, a tym samym odkrycia nieznanego oblicza Słowacji. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Galerią Wschodniosłowacką w Koszycach.

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00 (ostatnie wejście o godz. 17.30). Bilet normalny – 10 zł, bilet ulgowy – 6 zł, bilet rodzinny – 14 zł.

W każdy wtorek i środę w godz. 10.00-11.00 Happy Hour – wstęp na wystawę za 1 zł.

W każdą niedzielę w cenie biletu zwiedzanie wystawy z przewodnikiem: godz. 12.00 (w języku polskim) i godz. 16.00 (w języku angielskim).

Niedziela w Koszycach

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.