Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Sierpień w Międzynarodowym Centrum Kultury

Sierpień w Międzynarodowym Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Sierpień 2017 roku

6 sierpnia

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Wiatr

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

7 sierpnia

godz. 12.00 sMoCzKi

Oprowadzanie po wystawie Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović dla opiekunów z dziećmi do lat trzech. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

10 sierpnia

godz. 20.30 Kino na dachu MCK: Chorwacja

Projekcja filmu w ramach programu towarzyszącego wystawie Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović.

Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki będą dostępne na tydzień przed pokazem.

11 sierpnia

godz. 12.00 Dojrzali do sztuki – Poszukiwanie formy

Spotkanie dla seniorów przybliżające tematykę wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović.

Twórczość Ivana Meštrovića może być postrzegana jako wyraz tendencji panujących w sztuce pod koniec XIX oraz w pierwszych dekadach XX wieku. Można potraktować ją jako próbę zamknięcia w rzeźbie duchowej historii ludów południowosłowiańskich – legend, przypowieści, tradycji czy pamięci o wielkich bohaterach, będąc tym samym głosem w dyskusji na temat kształtowania się narodowych języków sztuki. Prace Ivana Meštrovića prowokują też pytania o istnienie ponadnarodowych, uniwersalnych tendencji formalnych w ówczesnej rzeźbie. Fascynacja secesją oraz oddziaływanie symbolizmu – widoczne w początkowej fazie twórczości – w późniejszych latach ustępują ekspresjonizmowi oraz postępującej kubizacji form. Stają się tym samym ważnym komentarzem do przekształceń, którym w owym czasie ulegała cała sztuka europejska.

Prowadzenie: pani Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy. 

12 sierpnia

godz. 11.00 Spacer tematyczny: Mitologia w architekturze

Zapraszamy dzieci w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Wstęp wolny. Zbiórka w Międzynarodowym Centrum Kultury. 

19 sierpnia

godz. 11.00 Spacer miejski: Galicyjski pierścień Krakowa

Program spaceru miejskiego opracowany został tak, aby stał się znakomitą przygodą prowokującą do poznania galicyjskich zaułków, gmachów, pomników, tablic czy krakowskich kawiarni. Podążając z mapą, uczestnicy wykonają zadania w siedmiu punktach zlokalizowanych w obrębie Plant. Ćwiczenia są zróżnicowane – niektóre wymagają skorzystania z wiedzy i umiejętności pozyskiwania informacji, inne pozwolą na wykazanie się talentem plastycznym, sprawnością lub sprytem.

Galicja to określenie ziem zaboru austriackiego. Nazwa kraju koronnego istniejącego w latach 1772-1918 jako Królestwo Galicji i Lodomerii. Ziemie wchodzące w skład dawnej Rzeczypospolitej na jej południowo-wschodnich rubieżach, obecnie znajdujące się na terenie Polski i Ukrainy. Galicyjskie wątki dają się silnie zauważyć w historii dziewiętnastowiecznego Krakowa – ekonomia, architektura, sztuka, literatura i nauka to obszary, które rozwijały się prężnie dzięki osobom wywodzącym się z obszaru zaboru austriackiego. Wymiana myśli między intelektualistami tamtych czasów, czerpanie inspiracji z nurtów artystycznych i kierunków architektonicznych obecnych w Wiedniu oraz doświadczenie wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców Galicji sprzyjało rozkwitowi miast. Obok stolicy Galicji, Lwowa, Kraków rozwijał się równie dynamicznie, przybierając rys nowoczesnej metropolii. Najlepiej mówią nam o tym świadkowie tamtych czasów – dzieła architektury znajdujące się wokół zielonego pierścienia okalającego Stare Miasto – Plant.

Spacer potrwa około dwóch godzin. Rozpocznie się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie uczestnicy dostaną mapki oraz wskazówki, jaką trasą podążać. Zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 42 42 860.

20 sierpnia

godz. 12.30 MINIspotkania ze sztuką – Draperia

Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do sześciu lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

24 sierpnia

godz. 20.30 Kino na dachu MCK: Chorwacja

Projekcja filmu w ramach programu towarzyszącego wystawie Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović.

Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki będą dostępne na tydzień przed pokazem.

26 sierpnia

godz. 11.00 Spacer tematyczny: Śródziemnomorski plener malarski

Zapraszamy dzieci w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Wstęp wolny. Zbiórka w Międzynarodowym Centrum Kultury.

31 sierpnia

godz. 20.30 Kino na dachu MCK: Chorwacja

Projekcja filmu w ramach programu towarzyszącego wystawie Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović.

Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki będą dostępne na tydzień przed pokazem.

fot. Klaudyna Schubert

Akademia Dziedzictwa – nabór do XII edycji

Studia podyplomowe z zarządzania dziedzictwem kulturowym realizowane są od 2001 roku wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służb ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych oraz osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym. Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne, administracyjne i społeczne, słuchacze zdobywają wiedzę o współczesnych narzędziach ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Zajęcia realizowane są w ramach następujących bloków: teoria ochrony dziedzictwa kulturowego, prawo i finanse w zarządzaniu dziedzictwem; marketing i promocja dziedzictwa kulturowego; zarządzanie instytucją: ludzie i zasoby, dziedzictwo kulturowe a planowanie przestrzenne i administracja publiczna, turystyka i muzea. Uzupełnieniem programu są warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego w formie wyjazdów studyjnych. Podsumowanie studiów stanowi przygotowanie pracy końcowej w ramach jednego z kilku seminariów tematycznych. Studia realizowane są dzięki wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

fot. Klaudyna Schubert

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.