Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Szczecin: Miasta Księstwa Pomorskiego

Miasta Księstwa Pomorskiego

Zamek Książąt Pomorskich

Miasta Księstwa Pomorskiego

do 30 marca 2014 r.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34,

Galeria Gotycka (wejście J), wstęp wolny

Wystawa jest efektem projektu przybliżającego niezwykły zabytek znajdujący się w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich – siedemnastowieczną Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego, autorstwa znamienitego kartografa Eilharda Lubinusa. Lubinus przygotował słynną mapę z niezwykłą jak na ówczesne czasy dokładnością, przemierzając w tym celu cały obszar Księstwa Pomorskiego. Największe włości książąt z rodu Gryfitów zostały dodatkowo wyróżnione przy pomocy niewielkich 49 wedut miejskich tworzących bordiurę mapy.

Wystawa na Zamku Xiążąt Pomorskich

Upamiętniony na Mapie Lubinusa obszar Księstwa Pomorskiego pokrywa się w dużej mierze z obszarem dzisiejszego Euroregionu Pomerania, a najważniejsze miejscowości, które uwieczniono na mapie, leżą i po polskiej, i po niemieckiej jego stronie. Zabytkowa mapa jest więc czymś więcej, niż tylko dokumentem pewnego etapu rozwoju kartografii – stanowi bowiem świadectwo wspólnej historii regionu, który był przed wiekami zjednoczony pod władzą książąt z dynastii Gryfitów. Mapa Lubinusa to zatem ważny pomnik wspólnego dziedzictwa i wspólnych korzeni dzisiejszych mieszkańców Pomorza.

Wystawa na Zamku Xiążąt Pomorskich

Założeniem wystawy jest przybliżenie dziejów miast Księstwa Pomorskiego w czasach panowania książąt z dynastii Gryfitów. Oprócz opisów historycznych i fotografii ukazujących we współczesnym ujęciu fragmenty miast i wybrane zabytki z czasów Lubinusa, atrakcją na wystawie są makiety Szczecina, Wolgastu, Barth, Greifswaldu, Szadzka i Marianowa, stworzone na podstawie wizerunków z mapy.

Partnerem projektu jest Muzeum Miasta Wolgast.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.