Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej

Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi

Jedną z inicjatyw Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie konferencja naukowa pt. Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej.

W trakcie obrad, organizowanych 5–6 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Ambasador (al. Józefa Piłsudskiego 29, wejście od ul. Jana Kilińskiego 145), zaprezentowanych zostanie siedemnaście referatów dotyczących antykomunistycznego oporu młodzieży w Polsce, na Litwie i Łotwie, odbędzie się także panel dyskusyjny z udziałem członków konspiracji młodzieżowej okresu stalinowskiego.

Program

5 marca

godz. 10.00–10.20 otwarcie konferencji

godz. 10.20–11.20

pan prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Tworzenie podwalin systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944–1948

pan dr hab. Jacek Wołoszyn (Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie / Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Zjawisko konspiracji młodzieżowej w latach 1944/1945–1956

godz. 11.20–11.40 przerwa

godz. 11.40–13.10

pan prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie) – System więziennictwa w Polsce w latach 1944–1956

pan Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna) – Więzienie dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie w latach 1951–1956 – ostatni etap Obozu dwóch totalitaryzmów

pani dr Agnieszka Sławińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – W potrzasku – między prawdą a zniewoleniem. Łagier dla więźniarek politycznych w Bojanowie w latach 1952–1956

godz. 13.10–13.30 przerwa

godz. 13.30–14.30

pani dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Obraz świata w języku młodzieżowej konspiracji niepodległościowej w powojennej Polsce

pan prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu / Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Sprzeciw, opór i opozycja. Kategorie buntu młodzieży w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie komunizmu w latach 1980–1989

godz. 14.30–15.30 przerwa

godz. 15.30–17.00

pan dr hab. Piotr Niwiński (Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku / Uniwersytet Gdański) – Młodzież z Wileńszczyzny w oporze antykomunistycznym

pan prof. Eryk Jēkabsons (Uniwersytet Łotwy w Rydze) – Niezbrojny ruch oporu na Łotwie sowieckiej po II wojnie Światowej: sytuacja w historiografii

pan dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi / Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) – Rosyjsko-polsko-łotewska grupa „Wolność” jako przykład prowokacji agenturalnej

godz. 17.00–17.30 dyskusja

6 marca

godz. 10.00–11.30 panel dyskusyjny z udziałem uczestników antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej

godz. 11.30–11.50 przerwa

godz. 11.50–13.20

pani dr Joanna Żelazko (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi) – Procesy członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych przed WSR w Łodzi

pan dr Rafał Leśkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) – Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w Poznaniu w latach 1945–1956 jako przykład miejskich działań antykomunistycznych

pani dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Powiązania antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej z „podziemiem dorosłym” – wybrane przykłady

godz. 13.20–13.40 przerwa

godz. 13.40–14.40

pan dr Bartłomiej Noszczak (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) – Za wszelką cenę. Działania na rzecz ratowania członków antykomunistycznej konspiracji młodzieżowej przed wyrokiem „ludowej praworządności” – przykład Warszawy w latach 1945–1956

pani Patrycja Resel (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi) – Tajne związki uczniów szkół powszechnych w województwie łódzkim w latach 1945–1956

godz. 14.40–15.00 przerwa

godz. 15.00–16.00

pan dr hab. Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki) – Młodzieżowa organizacja konspiracyjna „Młoda Polska” w Łodzi w 1950 r.

pan Paweł Wąs (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi) – Konspiracja antykomunistyczna młodzieży w „epoce Gomułki” na terenie województwa łódzkiego – wybrane przykłady

godz. 16.00–16.30 dyskusja i podsumowanie

Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.