Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Muzeum Narodowe otwarte dla zwiedzających

Muzeum Narodowe otwarte dla zwiedzających

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Gmach Główny, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Etnograficzne są czynne od 5 maja 2021 roku.

W Gmachu Głównym (pl. Powstańców Warszawy 5) dostępne będą wystawy stałe: Sztuka śląska XIV-XVI w., Sztuka śląska XVI-XIX w., Sztuka polska XVII-XIX w., Sztuka europejska XV-XX w. i wystawy czasowe: Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX w. (do 4 lipca), W głębi obrazu (do 6 czerwca).

W Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (ul. Wystawowa 1) czynne będą ekspozycja stała: Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku, oraz wystawa czasowa: Bypass. Wystawa pandemiczna (do 16 maja).

W Muzeum Etnograficznym (ul. Romualda Traugutta 111/113) wystawa stała: Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość, oraz czasowa: Jorcajt – czas chasydów (do 27 czerwca).

Jorcajt, fot Joanna Sidorowicz, Leżajsk, 2017

*****

Czy rzeczy mówią o ludziach? Jaką historię opowiadają o terenach, z których zostały przywiezione? Co na Ziemie Zachodnie po wojnie zabrano, a co w domach dawnych mieszkańców zastano? Polecamy podcast Joanny Mielewczyk z cyklu Kulturalnie pytam.

Pani Joanna Mielewczyk w rozmowie z panią Martą Derejczyk zaprasza na wystawę Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Ekspozycja poświęcona jest kulturze i historii ludności, która zamieszkiwała tereny Dolnego Śląska przed rokiem 1945, oraz pokazuje powojenne losy osadników, przybyłych tu z różnych stron Polski i świata. Na wystawie zestawione zostały dwa wizerunki dolnośląskiej kultury ludowej: w miarę stabilnej, choć niejednorodnej, dziewiętnastowiecznej, oraz z pierwszych lat powojennych, będącej mozaiką – nakładających się na tamtą – tradycji grup osadniczych.

Z prezentowanych zabytków ilustrujących dawną dolnośląską kulturę tradycyjną wyłania się obraz wsi pozostającej w bliskich związkach z miastem, wsi, do której przenikają już liczne wytwory pochodzenia fabrycznego. Wnętrze izby, zaaranżowane jednak w sposób nie będący próbą wiernej rekonstrukcji, wypełnione jest doskonale wykonanymi zdobionymi meblami. Są to nie tylko szafa, kredens, stół, skrzynia, zydle, ale też kołyska i łoże.

Soundcloud

Spotify

Po przesłuchaniu zachęcamy do udziału w konkursie, w którym można wygrać kameralne oprowadzanie po Muzeum oraz publikacje. Aby je wygrać, trzeba odpowiedzieć na 5 pytań. Szczegóły na profilu Muzeum

*****

8 maja, godz. 12.00

Cykl: Mój Śląsk. Fascynacje

Kolekcje witraży w dolnośląskich zamkach i pałacach

Wykład pani Elżbiety Gajewskiej-Prorok. Od końca XVIII wieku zaczęły powstawać kolekcje witraży, gromadzone przez arystokratów, artystów, pisarzy – początkowo w Anglii, a potem w krajach niemieckich. Także na Śląsku władcy, arystokraci i zamożni „nowi” właściciele zamków i pałaców kolekcjonowali witraże i ozdabiali nimi swoje siedziby. Będzie to opowieść m.in. o historii najstarszej na Śląsku kolekcji witraży w Grodźcu, o witrażach zdobiących krużganki „Bzowego Zamku” w Domanicach czy o królewskich witrażach w zamku w Karpnikach.

profil FB

9 maja, godz. 11.00

Cykl: Kurs historii sztuki

Secesja

Wykład pana dr. Dariusza Galewskiego będzie okazją do poznania dzieł sztuki secesyjnej powstałych w głównych ośrodkach europejskich w okresie od 1888 do 1914 roku. Przedstawione zostaną m.in. uwarunkowania historyczno-artystyczne oraz najważniejsze zjawiska w sztuce przełomu wieków, która w krajach europejskich zyskała różne nazwy: Art Nouveau, Jugendstil czy Stile floreale.

Secesja objęła całość zjawisk, jakie zaistniały w architekturze, malarstwie i rzeźbie oraz w rzemiośle artystycznym. W tej dziedzinie szczególna rola przypadła powstałemu w Anglii ruchowi Arts and crafts, który akcentował potrzebę integracji wszystkich sztuk, a zwłaszcza podniesienia rangi sztuki użytkowej. Okres ten zaowocował powołaniem wielu ugrupowań artystycznych i warsztatów, z których najważniejsze powstały w Wiedniu, Monachium i Darmstadzie, oraz pojawieniem się licznych czasopism, takich jak „The Studio”, „Ver Sacrum” czy „Chimera”, propagujących nową sztukę.

Zaprezentowane zostaną dokonania najwybitniejszych architektów, takich jak Wiktor Horta (Bruksela), Karol R. Mackintosch (Glasgow), Otton Wagner i Józef Olbrich (Wiedeń), Hektor Guimard (Paryż) czy Antoni Gaudi (Barcelona). Przedstawione zostaną również dzieła malarstwa i rzemiosła artystycznego autorstwa Gustawa Klimta, Alfonsa Muchy, Ottona Eckmanna, Renata Lalique’a oraz twórców polskich – Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera.

Platforma Teams, bilety: 8 zł (do nabycia online na stronie MNWr)

9 maja, godz. 12.00

Cykl: ETNO w południe

Wiatrowskaz z kogutkiem

Warsztaty plastyczne pani Olgi Budzan dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Podczas warsztatów dzieci będą mogły zapoznać się z urządzeniami napędzanymi wiatrem – młynami i wiatraczkami. W części praktycznej wykażą się zdolnościami technicznymi, wykonując wiatrowskaz z kogutkiem. Na zajęcia należy przygotować: słoik, kamyczki, karton, nożyczki, mazaki, bardzo dobry klej, rurki papierowe lub patyczki.

Platforma Zoom, bilety: 3 zł (do nabycia online na stronie MNWr)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.