Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Monarchia — historia i perspektywy

Monarchia — historia i perspektywy

Akademia Ignatianum

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Monarchia – historia i perspektywy

Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Mikołaja Kopernika 26

25 listopada 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 9.45 otwarcie konferencji – mgr Mateusz Kofin

PANEL I: Myśl monarchiczna, godz. 10.00-12.20

godz. 10.00-10.10 mgr Zbigniew Dziadosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II): Monarchia jako modelowa forma władzy wykonawczej republiki

godz. 10.10-10.20 Alicja Neumann (Uniwersytet Jagielloński): Zadania władcy jako bytu granicznego. Porównanie „O królowaniu” Tomasza z Akwinu i nauk dla władców starożytnego Egiptu

godz. 10.20-10.30 mgr Łukasz Fabia (Uniwersytet Jagielloński): Ideał monarchii i instytucji monarchy. Rozważania nad badaniem wzoru osobowego władcy polskiego średniowiecza

godz. 10.30-10.40 Mateusz Wojda (Uniwersytet Warszawski): Średniowieczna mistyka królewska w angielskiej teologii politycznej

godz. 10.40-10.50 Marcin Śrama (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Portret dobrego chrześcijańskiego króla w „Idea de un príncipe político cristiano” Diega de Saavedry Faajardo

godz. 10.50-11.00 mgr Przemysław A. Lewicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Obrona monarchii w filozofii polityczno-społecznej sir Roberta Filmera (1588-1653)

godz. 11.00-11.10 dr Adam Danek (Akademia Ignatianum): Protektor wielu narodów: monarchia Franciszka Józefa w polskiej myśli politycznej i historycznej

godz. 11.10-11.20 mgr Konrad Januszewski (Uniwersytet Jagielloński): „Wielkim jest to, co ma moc trwania”. Idea władzy monarchicznej w myśli politycznej Edwarda Dubanowicza

godz. 11.20-11.30 mgr Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Krytyka ustroju monarchicznego w pracach Carla Schmitta

godz. 11.30-11.40 mgr Konrad Smuniewski (Uniwersytet Warszawski): Monarchia narodowa – przypadek Leszka Gembarzewskiego

godz. 11.40-11.50 dr Marcin Łukaszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Monarcha panuje… oraz rządzi. Pozycja ustrojowa książąt Liechtensteinu i Monako na tle europejskich rozwiązań konstytucyjnych

godz. 11.50-12.20 dyskusja

godz. 12.20-12.40 przerwa

PANEL II: Monarchia w Polsce, godz. 12.40-14.30

godz. 12.40-12.50 mgr Krzysztof Kofin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II): Pierwszy król Polski – panowanie Bolesława Chrobrego

godz. 12.50-13.00 mgr Wojciech Zarosa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego): Jurysdykcja sądownicza królów polskich nad duchowieństwem w okresie średniowiecza. Wybrane problemy

godz. 13.00-13.10 mgr Krystyna Górska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny): Zygmunt III Waza – trudny okres panowania

godz. 13.10-13.20 mgr Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński): Mit spokojnego snu władców Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w kontekście zamachu Michała Piekarskiego na Zygmunta III Wazę (15.11.1620)

godz. 13.20-13.30 mgr Mariusz Zaborowski (Akademia Ignatianum): Ocena osoby i panowania Jana III Sobieskiego

godz. 13.30-13.40 mgr Dawid Dziurkowski (Akademia im. Jana Długosza): Formalna i faktyczna władza zwierzchnia Rady Regencyjnej. Problem suwerenności Królestwa Polskiego (1917-1918)

godz. 13.40-13.50 mgr Dominik Flisiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego): Idea monarchizmu a polityczne realia III Rzeczypospolitej Polskiej. Konflikty wśród zwolenników Janusza Korwin-Mikkego

godz. 13.50-14.00 mgr Mateusz Kofin (Akademia Ignatianum): „Bez Boga ani do proga” – przyszłość monarchii w Polsce w kontekście zapomnianej klątwy św. Stanisława

godz. 14.00-14.30 dyskusja

godz. 14.30-15.30 przerwa obiadowa

PANEL III: Monarchia na świecie, godz. 15.30-17.30

godz. 15.30-15.40 Paweł Karpiński (Uniwersytet Jagielloński): Między determinizmem a wolnym wyborem. O funkcjonalistycznej ideologii władzy królewskiej w starożytnym Egipcie

godz. 15.40-15.50 mgr Maciej Dawczyk (Uniwersytet Łódzki): Instytucja monarchii wśród Longobardów i ideologiczno-polityczne próby jej wzmocnienia. Zarys problemu

godz. 15.50-16.00 Igor Szpotakowski (Uniwersytet Jagielloński): Złota era w historii Chin – panowanie cesarza Taizonga z dynastii Tang

godz. 16.00-16.10 mgr Tomasz Grzebyk (Uniwersytet Rzeszowski): Świecka czy duchowa? O władzy monarszej na przykładzie średniowiecznej Anglii

godz. 16.10-16.20 mgr Izabela Dudek (Akademia im. Jana Długosza): Benedykt XIV – władca państwa Watykan – polityk, który przeciwstawił się masonerii

godz. 16.20-16.30 Igor Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski): Rola obrony Kołobrzegu „Festung Kolberg” według planów Fryderyka Wielkiego na podstawie listów monarchy do dowódców pruskich

godz. 16.30-16.40 mgr Jacek Skup (Uniwersytet Jagielloński): Oblicza grzmiącego smoka. Procesy przemian ustrojowych w monarchii bhutańskiej

godz. 16.40-16.50 Michał Kołakowski (Uniwersytet Warszawski): Monarchizm we współczesnej Rosji

godz. 16.50-17.00 mgr Jakub Wołyniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Monarchia jako źródło soft power Wielkiej Brytanii

godz. 17.00-17.30 dyskusja

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.