Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Msza Święta w intencji Ojczyzny

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Oratorium NMP Królowej Polski

27 maja 2020 roku o godz. 7.20 Msza Święta w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i świętego Stanisława BM będzie sprawowana przez x. Rafała Trytka ICR w intencji Ojczyzny.

Modlimy się o powrót Wiary katolickiej, dobre rządy oraz ochronę Państwa i Narodu przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zapraszamy: ul. Józefa Sarego 18/2, Kraków.

Modlitwa Powszechna

Boże przedwieczny, przed którego Wielmożnością drży Niebo i ziemia, Panie Wszechmogący, litości i miłosierdzia Ojcze, wiem że jestem najniegodniejszy prosić Cię o łaski i dary, który za Swą mękę bolesną i śmierć na krzyżu za mnie poniesioną odpłacam się tak pełném niewdzięczności i pełném grzechów życiem; ale pozwoliłeś, i owszem rozkazałeś, Panie najdobrotliwszy, którego i miłosierdzie jest nad wszystkie sprawy Twoje, iżbyśmy Cię prosili, a będzie nam dano; iżbyśmy szukali, a znajdziemy; rozkazałeś iżbyśmy się między sobą miłowali, jak Ty nas umiłowałeś. A więc tą miłością od Ciebie nam zostawioną, ducha mojego posilając i przez nią o łaskę Twą najświętszą błagając i żebrząc, modlę się Panie, za wszystkich bliźnich moich: aby jako krew Twoja najdroższa była za wszystkich położona, tak aby też wszystkim dała zbawienie. Natchnij nas Boże Wszechmogący, pobożności duchem, daj nam w modlitwie i w dobrych uczynkach zamiłowanie, a wszelkie potrzeby i prośby nasze racz zaspakajać nie według woli naszéj własnéj, lecz według Opatrzności Twéj Boskiéj i dla otrzymania łaski Twojéj na Sądzie strasznym. Prosimy Cię, Panie, daj nam zgodę i jedność, daj nam wierne naśladowanie Zbawiciela i Odkupiciela naszego i przykładne zachowanie rozkazań Jego Kościoła. Prosimy cię za więźniów i prześladowanie znoszących; prosimy Cię za wszystkich wiernych, i za tych którzy Cię o nic nie proszą i za nic Ci nie dziękują. Prosimy Cię o gorliwość Kapłanów, o dobry przykład Rządców, o miłość i wiarę małżeństw, o zgodę rodzin, o szczęśliwe matek rozwiązanie; prosimy Cię o pociechę z dzieci dla rodziców, o miłość i budujący przykład rodziców i wszystkich starszych dla dzieci, o opiekę panów dla sług, o wierność i przychylność sług dla panów; prosimy Cię daj konającym oddanie ducha w Twéj łasce; nieszczęśliwym męztwo, cierpliwość i nadziei przyszłego szczęścia obfitość; szczęśliwym pokorę, cichość i pamięć na straszny Sąd Twój; daj sierotom przychylną opiekę, wdowom ratunek i wsparcie, dobroczyńcom wdzięczności odpłatę, przyjaciołom stałość, nieprzyjaciołom pojednanie; daj nieumiejętnym bezpieczeństwo prostoty, umiejętnym bogobojne nauki użycie; daj chorym uzdrowienie, podróżnym szczęśliwe przybycie, rozdzielonym pożądane połączenie; daj nam urodzaje, zdrowie i pokój; daj nam miłość pracy i wytrwałość; daj nam prosimy Cię, Panie najmiłościwszy, Dobroci nieprzebrana, Królu Nieba i ziemi, Boże w Trójcy Przenajświętszéj jedyny, iżbyśmy na błogosławieństwo Twoje w tém doczesném życiu zasłużywszy, weszli w życiu przyszłem do Królestwa Twéj chwały, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki nieskończone. Amen.

Wieczny odpoczynek racz dać, Panie duszom wiernych zmarłych, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryo, Wierzę w Boga.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.