Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: X festiwal Musica Electronica Nova

X festiwal Musica Electronica Nova

Narodowe Forum Muzyki

10. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej

Musica Electronica Nova

26–30 maja 2021 roku

Festiwal Musica Electronica Nova to miejsce spotkań zróżnicowanych estetyk i tendencji – od elektroakustyki po nurt popowy, intuicyjny czy alternatywny. Dźwięk zapisany na nośniku często pojawia się tu obok live electronics. Festiwal organizuje Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (pl. Wolności 1). Funkcję dyrektora generalnego pełni pan Andrzej Kosendiak, a dyrektora artystycznego – pan Piotr Jodlowski. Współorganizatorem i założycielem Musica Electronica Nova jest Związek Kompozytorów Polskich.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja nowych kompozycji, pisanych specjalnie na zamówienie organizatorów festiwalu, a także dokonań muzyki elektroakustycznej tworzonej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Szczególną uwagę poświęca się artystom poszukującym nowych rozwiązań stylistycznych i warsztatowych, kreującym różnorodne i oryginalne oblicza elektroniki oraz wykorzystującym w swoich dziełach multimedia.

Musica Electronica Nova jest jednym z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Polsce. To wydarzenie o niezwykle dalekim zasięgu, przyciągające wyjątkowe artystyczne osobowości, które dzięki swojemu wizjonerstwu wyznaczają nowe granice w sztuce.

Elettrovoce — zdjęcie z archiwum zespołu, Rytuał Głos

Rytuały

Najbliższa edycja festiwalu będzie poświęcona tematowi rytuałów. Dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Jodlowski zaprosił do współpracy twórców – kompozytorów i wykonawców – którym stawia liczne pytania: Czy granice geograficzne nadal istnieją w sztuce i nowych technologiach? Czy nadal możliwe jest przenikanie się kultur, które nie doprowadzi do uniformizacji? Czy nadal jesteśmy w stanie inspirować się tradycyjnymi kulturami? Jakie miejsce zajmuje archaizm w świecie naznaczonym przez nieustanną kontrolę? Słowo „rytuał” będzie rozpatrywane w kilku aspektach, m.in. podczas wydarzeń Rytuał: Ciało, Rytuał: Maszyny i Rytuał: Głos. W programach koncertów znalazły się różnorodne utwory, przeznaczone zarówno na mniejsze, jak i na większe składy. Znakiem rozpoznawczym festiwalu jest realizowanie projektów także spoza domeny czysto muzycznej, stąd obecność w programie tańca, instalacji, performance’u i wideo. Jest to zgodne z kierunkiem rozwoju muzyki współczesnej i poszerzaniem przez kompozytorów zakresu środków artystycznych używanych do tworzenia nowych wizji.

Jednym z głównych celów festiwalu jest zamawianie utworów, które po raz pierwszy są prezentowane właśnie we Wrocławiu, co dodatkowo podkreśla nowatorski charakter przedsięwzięcia. Fascynującym aspektem obcowania z muzyką najnowszą jest obserwowanie, w jaki sposób dzieła potrafią „rezonować” nie tylko z projektami powstałymi w ciągu ostatnich dziesięcioleci, lecz także z muzyką tradycyjną. Podczas tej edycji publiczność z pewnością znajdzie okazję, aby zatrzymać się i powrócić do tzw. muzyki rytuału. Jedno z najważniejszych pytań, które zadają organizatorzy, dotyczy przyczyn pisania muzyki. Dlaczego dzisiaj ciągle powstają nowe kompozycje? Jakie jest ich znaczenie? Być może podczas tegorocznej edycji wykształcą się nowe rytuały muzyczne wyznaczające nowe kierunki w sztuce.

Nagrania do kompozycji Dawida Hudry w KGHM, fot. M. Stańczyk — Rytuał Maszyny

Czy granice geograficzne nadal istnieją w sztuce i nowych technologiach? Czy nadal możliwe jest przenikanie się kultur, które nie doprowadzi do uniformizacji? Czy nadal jesteśmy w stanie inspirować się tradycyjnymi kulturami? Jakie miejsce zajmuje archaizm w świecie naznaczonym przez nieustanną kontrolę? To pytania, na które spróbuje odpowiedzieć tegoroczna edycja festiwalu Musica Electronica Nova.

Jej tytuł Rytuały będzie rozważany z kilku perspektyw: Rytuał: Ciało, Rytuał: Maszyny, Rytuał: Głos. W programie znajdą się zarówno utwory kameralne, jak i dzieła na duży zespół. Jako wizytówkę festiwalu chcemy nadal prezentować projekty spoza dziedziny czystej muzyki: taniec, instalacje, performance’y, wideo; kierunek ten odzwierciedla wielką ewolucję w muzyce współczesnej, w której kompozytorzy potrzebują poszerzyć wachlarz używanych przez siebie środków artystycznych i tworzyć nowe wizje. Przedstawimy też prawykonania kilku nowych utworów, które zamówiliśmy u kompozytorów z Francji, Austrii i Niemiec, aby podkreślić europejski wymiar festiwalu. Nowe zamówienia są dla nas niezwykle ważne, ponieważ chcemy utrzymywać stałe i mocne relacje z artystami z zagranicy.

Zaprezentujemy wyjątkową wersję Święta wiosny w wykonaniu zespołu baletowego Davida Wampacha. W przedstawieniu tym muzyka Strawińskiego jawi się tylko jako duch: została zastąpiona czterdziestopięciominutowym, obsesyjnym rytuałem oddychania w kręgu! W programie nie zabraknie też kilku kompozytorów z ubiegłego wieku, takich jak Luigi Nono, Ivo Malec czy George Crumb, których utwory pełne są skomplikowanych kontrapunktów – można je traktować również jako rytuały.

Pierre Jodlowski

dyrektor artystyczny festiwalu Musica Electronica Nova

10. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej 

Program MEN 2021 — Rytuały

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.