Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Bój myśli i szermierka słowa – Myśl polityczna autorytaryzmów romańskich w XX wieku

Bój myśli i szermierka słowa – Myśl polityczna autorytaryzmów romańskich w XX wieku

Sekcja Dziejów Myśli Politycznej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ / Koło Naukowe Historii Doktryn TBSP UJ

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Bój myśli i szermierka słowa

– Myśl polityczna autorytaryzmów romańskich w XX wieku

Zorganizowana przez Sekcję Dziejów Myśli Politycznej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe Historii Doktryn Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 1819 listopada 2022 roku. Zapraszamy do Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Organizacja Monarchistów Polskich jest patronem honorowym konferencji.

Harmonogram

Dzień pierwszy (18 listopada), sala 56

09.00–09.15 – otwarcie obrad

PANEL EKSPERCKI

09.15–10.00 prof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Teoria Nowego Państwa (Estado Nuevo) Victora Pradery. Tradycjonalizm czy autorytaryzm?

10.00–10.45 dr Adam Danek (Akademia Ignatianum w Krakowie): Metafizyka prawicowej rewolucji – „filozofia życia” (Lebensphilosophie) jako metapolityczne podłoże włoskiego faszyzmu

10.45–11.30 dr Sławomir Dawidowski: Wpływ faszyzmu na politykę społeczno-gospodarczą Hiszpanii frankistowskiej

11.30–12.30 dyskusja oraz przerwa kawowa

I. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

12.30–12.50 Seweryn Górecki (Uniwersytet Jagielloński): Geneza i rozwój narodowego syndykalizmu w Hiszpanii w latach 1931–1939

12.50–13.10 Piotr Markowski (Uniwersytet Jagielloński): Ideologiczno-polityczne przyczyny hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939)

13.10–13.30 Adrianna Frączak (Uniwersytet Jagielloński): Między zbawieniem a potępieniem. Kościół katolicki w dobie dominacji frankizmu

13.30–15.10 dyskusja oraz przerwa obiadowa

II. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

15.10–15.30 Miłosz Chyba (Uniwersytet Jagielloński): Polska akademicka młodzież narodowa wobec hiszpańskiej wojny domowej

15.30–15.50 Antoni Panfil (Uniwersytet Jagielloński): Wojna domowa w Hiszpanii (1936–1939) oczyma Ksawerego Pruszyńskiego

15.50–16.10 Adam Stępień (Uniwersytet Jagielloński): Ruch neofalangistowski po śmierci Francisco Franco w Hiszpanii w II połowie XX wieku (1978–2004)

16.10–16.40 dyskusja oraz przerwa kawowa

III. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

16.40–17.00 Aleksander Zalech (Uniwersytet Łódzki): Okoliczności powstania Legionu Michała Archanioła i jego działalność w okresie regencyjnym w latach 1927–1930 w Królestwie Rumunii

17.00–17.20 Tomasz Szczepaniak (Uniwersytet Jagielloński): Specyfika charakteru ideowo-politycznego Legionu Archanioła Michała

17.20–17.40 Jan Pędowski (Uniwersytet Jagielloński): Co monarcha może robić z faszyzmem, a faszyzm z monarchą? Król Karol II i rumuńscy faszyści

17.40–18.00 Karolina Wójcik (Uniwersytet Jagielloński): Nicoleta Nicolescu na tle Legionu św. Michała

18.00–18.30 dyskusja oraz przerwa kawowa

IV. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

18.30–18.50 Wojciech Kotwica (Uniwersytet Jagielloński): Obraz państwa i prawa w myśli Emila Ciorana – próba syntezy

18.50–19.10 Artem Susolia (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Dyktatura Nicolae Ceauşescu

19.10–19.30 Hanna Szymerska (Uniwersytet Jagielloński): Dzieje rumuńskich faszystów po operacji jasko-kiszyniowskiej oraz pod rządami komunistycznymi

19.30–20.00 dyskusja oraz zamknięcie obrad pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi (19 listopada), sala 56

09.00–09.15 – otwarcie obrad

PANEL EKSPERCKI

09.15–10.00 dr Paweł Sękowski (Uniwersytet Jagielloński): Antysemityzm i radykalne nurty prawicowe we Francji w I połowie XX wieku

10.00–10.45 dr Krzysztof Urbanek (Instytut Furta Sacra): Wartości moralne narodowego syndykalizmu według Pedra Laina Entralga

10.45–11.30 dr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Karol Stefan Frycz (1910–1942) wobec autorytaryzmów romańskich i państw Europy Środkowo-Wschodniej

11.30–12.30 dyskusja oraz przerwa kawowa

V. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

12.30–12.50 Marek Kubiński (Uniwersytet Jagielloński): Mit krwi w myśli Miguela Serrano

12.50–13.10 Jacek Janik (Uniwersytet Jagielloński): Integralizm Luzytański a salazaryzm – wpływy, współpraca, krytyka

13.10–13.30 Beata Tubek (Uniwersytet Jagielloński): „Estado Novo” Antónia Salazara na tle nacjonalizmu chrześcijańskiego i systemu korporacyjnego

13.30–15.10 dyskusja oraz przerwa obiadowa

VI. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

15.10–15.30 Sebastian Skrzypczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Papiestwo wobec demokracji od Piusa X do Piusa XII

15.30–15.50 Mateusz Musiał (Uniwersytet Jagielloński): Tradycjonalizm czy modernizm? Wolność a Prawo w nauczaniu Jana Pawła II

15.50–16.10 Bartosz d’Obyrn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Rycerski i Szpitalniczy Zakon Świętego Łazarza z Jerozolimy jako przykład autorytaryzmu romańskiego w XX wieku

16.10–16.40 dyskusja oraz przerwa kawowa

VII. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

16.40–17.00 Iwo Buller (Uniwersytet Warszawski): Hilaire Belloc – Od angielskiego radykała do francuskiego monarchisty

17.00–17.20 Szymon Orzoł (Akademia Ignatianum w Krakowie): Nacjonalizm burgundzki w myśli Leona Degrelle’a

17.20–17.40 Michał Jarosz (Uniwersytet Jagielloński): Bonapartyzm XX wieku – doktryna polityczna i działalność „Jeunesses Patriotes” Pierre’a Taittingera

17.40–18.00 Krzysztof Kaniewski (Uniwersytet Jagielloński): Zarys myśli politycznej Charlesa Maurrasa

18.00–18.30 dyskusja oraz przerwa kawowa

VIII. PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

18.30–18.50 Szymon Koruba (Uniwersytet Jagielloński): „Nieomylna ręka Opatrzności” – zarys relacji między Benito Mussolinim a Piusem XI

18.50–19.10 Maksymilian Śmiech (Uniwersytet Jagielloński): Antydemokratyczna prawica we Włoszech po II wojnie światowej

19.10–19.30 Maciej Kubiak (Uniwersytet Jagielloński): Swastyka nad Alpami – o historii i działalności Frontu Narodowego w Szwajcarii

19.30–20.00 dyskusja oraz zakończenie obrad

Wydarzenie na Facebooku

Myśl polityczna autorytaryzmów romańskich w XX wieku (program do pobrania)

Bój myśli i szermierka słowa – Myśl polityczna autorytaryzmów romańskich w XX wieku

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.