Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Prezentacja albumu „Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939-1989”

Prezentacja albumu „Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939-1989”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Prezentacja albumu Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939-1989

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza na spotkanie z pp. drem Krzysztofem G. Latochą, Arturem Ossowskim, Pawłem Spodenkiewiczem i Magdaleną Zapolską-Downar, pracownikami Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi, autorami albumu Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939-1989.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2014 r., godz. 18.00, w Domu Literatury w Łodzi przy ul. F.D. Roosevelta 17. Dom Literatury zgodził się być partnerem spotkania.

Książka jest popularną, bogato ilustrowaną syntezą historii miasta i jego mieszkańców w okresie oddziaływania kolejno narodowosocjalistycznej i komunistycznej utopii.

W czasie spotkania zostaną zaprezentowane:

— film propagandowy Aus Lodz wird Litzmannstadt (1942), traktujący o narodowosocjalistycznych planach przebudowy Łodzi. Obraz ten, odnaleziony przez Adama Sitarka, pracownika łódzkiego Oddziału IPN, w National Archive w Waszyngtonie, został przez niego zmontowany i udźwiękowiony w ramach grantu z Centrum Badań Żydowskich UŁ w Łodzi. Czas: 22’.

— film propagandowy Łódź ‘64 (1964), reż. Janusz Rzeszewski, poświęcony komunistycznym planom przebudowy Łodzi. Czas 12’.

***

Krzysztof G. Latocha, Artur Ossowski, Paweł Spodenkiewicz, Magdalena Zapolska-Downar, Najdłuższe pół wieku. Kalendarium Łodzi 1939-1989, Łódź 2013, s. 253 (Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. XXXIII)

Wkroczenie wojsk Wehrmachtu i niemiecka okupacja; nadzieje „wyzwolenia” i stalinizm; zgrzebne rozkosze „małej stabilizacji” i bunt studencki; inwestycje dekady Edwarda Gierka i powstanie „Solidarności”. Album jest kalejdoskopem wydarzeń, które na przestrzeni pięćdziesięciu lat składały się na historię Łodzi i wpływały na biografie kilku pokoleń jej mieszkańców. To opowieść o zagładzie miasta wielu kultur i życiu pod ciśnieniem dwóch totalitarnych utopii.

Autorzy na prawie 250 stronach przypomnieli lub wydobyli na światło dzienne wiele ważnych postaci i wydarzeń, nieobecnych lub mało obecnych w świadomości historycznej łodzian, np. dotyczących strajków i demonstracji, historii Kościoła i opozycji (z represjami włącznie), dużych katastrof, najpoważniejszych zbrodni kryminalnych. Znaleźli wiele ciekawych, nowych zdjęć ilustrujących opisywane wydarzenia.

Album jest podsumowaniem i rozszerzeniem wystawy Kalendarium Łodzi 1939-1989. Od czterech kultur do monokultury, prezentowanej od grudnia 2012 r. w placówkach kulturalno-oświatowych Łodzi i regionu.

SPIS TREŚCI: Zarzucone utopie Łodzi, Okupacja niemiecka, Stalinizm, Odwilż, Mała stabilizacja, Epoka Gierka, Karnawał „Solidarności”, Czas generała, Bibliografia, Indeks

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.