Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Wystawa „Nieobecni”

Wystawa „Nieobecni”

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi

Z okazji 71. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza do obejrzenia wystawy pt. Nieobecni – przygotowanej przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Wystawa będzie prezentowana na Starym Rynku od 25 sierpnia do 30 września 2015 r.

***

Aranżacja opiera się na prezentacji we współczesnej przestrzeni miasta wielkoformatowych powiększeń fotograficznych ukazujących wizerunki mieszkańców Litzmannstadt Ghetto. Jej celem jest przywołanie „obecności”, przypomnienie o istnieniu liczącej ponad 230 tys. osób mniejszości żydowskiej w przedwojennej Łodzi, a zwłaszcza o tragicznym, okupacyjnym rozdziale jej losów. Zatrzymane przez aparat fotograficzny kadry pokazują codzienność łódzkiego getta, pozornie zwyczajne, pozbawione dramatycznych wydarzeń obrazy przedstawiające tłum na ulicach, na kładce przerzuconej nad ulicą Zgierską…

Adresatem aranżacji jest przeciętny widz, przechodzień zderzający się w bezpośrednim kontakcie wizualnym z realiami getta, z usuniętą całkowicie z przestrzeni miasta żydowską obecnością. Autorzy prezentacji, operując obrazem, chcą odwołać się do wrażliwości i emocji dzisiejszego, ukształtowanego przez kulturę obrazkową, odbiorcy, czego wyrazem jest rezygnacja z czysto informacyjnej warstwy przekazu. Celem aranżacji nie jest pokazanie wszystkich aspektów życia w getcie ani tym bardziej dublowanie funkcji edukacyjno-historycznej wypełnianej przez wystawy zorganizowane w innych muzeach łódzkich, a raczej wywołanie wrażenia bliskiego, jakby zawieszającego na moment barierę siedemdziesięciu lat, kontaktu z indywidualnym losem ludzi zamkniętych w getcie. Najistotniejszym aspektem pozostaje unaocznienie nieodwołalnego i całkowitego wymazania z przestrzeni fizycznej i duchowej miasta jego żydowskich obywateli.

Zdjęcia wykorzystane na wystawie pochodzą ze zbiorów Bundesarchiv w Koblencji, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Żydowskiego Instytutu Historycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.