Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Niewyjaśnione dziedzictwo. Ślady niemieckich Żydów na Śląsku

Niewyjaśnione dziedzictwo. Ślady niemieckich Żydów na Śląsku

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne — oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

ul. Romualda Traugutta 111/113

„Niewyjaśnione dziedzictwo. Ślady niemieckich Żydów na Śląsku”

— fotografie dokumentalne Piotra Piluka

8 listopada 2013 — 8 stycznia 2014 roku

Wystawa zorganizowana z okazji 75. rocznicy Nocy Kryształowej, po prezentacji we wrocławskim Muzeum Etnograficznym będzie pokazywana w innych placówkach w Polsce i za granicą.

Fotografie pokazujące cmentarze, synagogi i inne żydowskie zabytki Wrocławia i Dolnego Śląska — celem prezentacji jest przypomnienie dziedzictwa niemieckich Żydów, które przetrwało na tych terenach do naszych czasów, ale przez wiele dziesięcioleci pozostawało zapomniane i niezauważane.

Pan Piotr Piluk, autor zdjęć, od wielu lat realizuje własny projekt zatytułowany Ślady Obecności, przedstawiając relikty kultury żydowskiej w przestrzeniach miejskich Europy Środkowej i Wschodniej. Na wystawę złożą się fotografie powstałe w latach 1989-2013, pokazujące zabytki z XIX i początku XX wieku, między innymi cmentarze żydowskie we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu, wrocławską Synagogę Pod Białym Bocianem, szpital żydowski we Wrocławiu.

Cmentarz żydowski w Kłodzku — fot. Piotr Piluk

Wybrane przeze mnie zabytki unaoczniają część procesów zachodzących w tamtych czasach na styku kultur niemieckiej i żydowskiej, jak choćby zjawisko asymilacji — tłumaczy Piotr Piluk — na wybranych, reprezentatywnych przykładach chcę pokazać zabytki żydowskie i wyjaśnić ich znaczenie w kontekście historycznych związków z Berlinem. Berlin w XIX wieku stanowił centralny ośrodek oświecenia żydowskiego (Haskali) w Niemczech i wpływał na społeczności żydowskie Wrocławia i innych śląskich miast.

Istotną cechą fotografii Piotra Piluka jest ich dopracowana estetyka, choć przede wszystkim mają one charakter dokumentalny. Wystawie towarzyszy katalog z wybranymi fotografiami oraz tekstami omawiającymi prezentowane zagadnienie; zaplanowano także cykl wykładów.

Opracowanie graficzne wystawy: Krzysztof Ciotucha, grafik miesięcznika „Słowo Żydowskie”

Synagoga w Opolu — fot. Piotr Piluk

O autorze: Piotr Piluk jest fotografem, publicystą i dokumentalistą realizującym od wielu lat własny projekt Ślady obecności przedstawiający relikty żydowskie w miastach Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje fotografie w różnych formach prezentował i publikował w Polsce, Niemczech, Anglii, Bułgarii, Szwecji, USA i na Ukrainie. Jest działaczem warszawskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. W 1996 roku otrzymał nagrodę na VII Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w zagrożeniu” za cykl artykułów „Kronika Dolnośląska”, drukowanych w „Słowie Żydowskim”, z którym współpracował od 1992 roku. Od 2007 roku jest redaktorem działu polskiego „Słowa Żydowskiego”, miesięcznika wydawanego przez ZG TSKŻ w Warszawie. Ponadto za swoje publikacje otrzymał jeszcze kilka innych nagród. Regularnie współpracuje z Centrum Historii Miejskiej we Lwowie, jest członkiem Rady Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz pisze dla „Miasteczka Poznań”. W kręgu jego zainteresowań znajduje się jidyszystyka, niemcoznawstwo, sztuka XIX i XX wieku. Był dwukrotnym stypendystą YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku (2002, 2003) i Goethe Institut w Berlinie (2004, 2005). W 2010 roku współorganizował konferencję „Nowe perspektywy. Niemcy i Żydzi w Polsce po 1989 roku” (w Opolu i Warszawie). Prywatnie jest miłośnikiem Wrocławia i Dolnego Śląska.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.