Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: O pięknie

O pięknie

Międzynarodowe Centrum Kultury

O pięknie

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

29 stycznia 2018 roku, godz. 18.00, wstęp wolny

Zapraszamy na wykład wybitnego filozofa, pana prof. Władysława Stróżewskiego, poświęcony pięknu, połączony z prezentacją serii wydawniczej „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech” pod redakcją pani prof. Anny Czajki-Cunico. W 2017 roku w ramach serii wydawnictwa MIMESIS ukazał się wybór prac autorstwa filozofa poświęconych estetyce.

W twórczości prof. Władysława Stróżewskiego łączą się elementy nauki św. Tomasza z Akwinu, platonizmu oraz myśli średniowiecznej z dociekaniami filozoficzno-historycznymi bliskimi podejściu analitycznemu i osiągnięciom Władysława Tatarkiewicza, fenomenologią Romana Ingardena oraz doświadczeniami estetycznymi czynionymi przez autora w obszarze sztuki.

To szczególne połączenie wskazuje na owocność „dialogu filozofii”, na znaczenie ugruntowywania współczesnych problematyzacji w dziedzictwie starożytnym i klasycznym, a także na wzajemne uzupełnianie się i wspomaganie dociekań filozoficznych i analiz dzieł sztuki.

Seria „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech” pod redakcją prof. Anny Czajki-Cunico to projekt publikowania w mediolańskim wydawnictwie MIMESIS wybitnych dzieł humanistyki polskiej. Wybrane dzieła, w których rozpoznać można zarówno zamysł uniwersalny, jak i specyfikę konkretnego kontekstu kulturowego, pozwalają na rekonstrukcję głównych linii rozwoju humanistyki polskiej w jej sprzężeniach europejskich i  odsłonięcie niewykorzystanych dotąd na skalę międzynarodową możliwości badawczych zawartych w naszym dziedzictwie.

Dotychczas w ramach serii ukazały się wybory tekstów Jana Białostockiego pt. Jeździec polski i inne eseje [Il cavaliere polacco e altri saggi di storia dell’arte e di iconologia, Prefazione di Lauro Magnani, 2015] oraz Stanisława Brzozowskiego pt. Kultura i życie [Cultura e vita, Prefazione di Maciej Urbanowski, Postfazione di Gerardo Cunico, 2016]. Ten ostatni wybór stanowi pierwsze wydanie pism Brzozowskiego w języku obcym. Wkrótce ukaże się także książka Marii Ossowskiej pt. Normy moralne [Norme morali, a cura di Alberto Pirni]. Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.