Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Osobliwi goście w amerykańskiej ilustracji książkowej

Osobliwi goście w amerykańskiej ilustracji książkowej

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Zapraszamy do udziału w wykładach organizowanych przez Wrocławską Fundację Studentów Historii Sztuki i poświęconych sztuce amerykańskiej.

Dziewiąty wykład w cyklu Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych wygłosi pani dr Anita Wincencjusz-Patyna na temat

Osobliwi goście w amerykańskiej ilustracji książkowej.

14 marca 2013 r., godz. 18:00.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 309, Wrocław.

Wykład będzie dotyczył przede wszystkim dwóch amerykańskich ilustratorów dwudziestowiecznych: Edwarda Goreya i Lane’a Smitha. Na ich przykładzie zostaną omówione dwa oblicza ilustracji: z jednej strony sięganie do tradycji grafiki książkowej, zaś z drugiej — książka postmodernistyczna, czyli igranie z przyzwyczajeniami.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Dr Anita Wincencjusz-Patyna — Adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki i kultury, historii malarstwa, teorii sztuki. W Instytucie Historii Sztuki UWr prowadzi zajęcia o polskiej sztuce użytkowej w XX i XXI wieku.

Zainteresowania badawcze skupiają się na historii grafiki książkowej, zwłaszcza na polskiej ilustracji XX i XXI wieku, teorii ilustracji, a także na sztuce użytkowej XX wieku. Śledzi także zjawiska w sztuce najnowszej zachodzące w Polsce i na świecie.

Najważniejsze publikacje to Stacja Ilustracja: Polska ilustracja książkowa 1950-1980. Artystyczne kreacje i realizacje, Wrocław 2008, będąca obronioną w 2007 roku dysertacją doktorską, a także seria artykułów w czasopiśmie „Quart” poświęcona europejskiej ilustracji książkowej.

Stypendystka Trinity Room Hub w Trinity College, Dublin (2011).

Zima i wiosna ze sztuką Stanów Zjednoczonych

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.