Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Osobliwości performansu islandzkiego

Osobliwości performansu islandzkiego

Muzeum Współczesne

Małgorzata Dancewicz — Only uniqueness is success.

Osobliwości performansu islandzkiego

Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a, Wrocław

28 listopada 2012 r., godz. 18:00

Czy w miejscu, gdzie wszystkie góry są rodzaju żeńskiego, w grudniu odwiedza dzieci trzynastu Świętych Mikołajów a ludzie posługują się najstarszym językiem w tej części globu, istnieje dyskurs opozycji pomiędzy tym co piękne a szpetne, zrodzone z wiedzy i władzy, między tym, co męskie a kobiece? Wykład będzie przeglądem najbardziej interesujących performatywnych projektów islandzkich oraz analizą porównawczą, przeprowadzoną na przykładzie dwóch generacji performerów – pokolenia lat 50., których twórczość zorientowana jest na naturę, choć zainteresowanie i respekt dla żywiołów manifestowane są poprzez nowe media oraz pokolenia performerów działających od lat 90., którzy w post punkowej formie koncentrują się na kulturze, jako formie agresji i represji. Podsumowaniem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie analizowanych projektów można mówić o islandzkim performansie jako o odrębnym i specyficznym gatunku narodowym in statu nascendi.

Małgorzata Dancewicz – performerka, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, współtwórczyni grupy INIRE, kuratorka Festiwalu INTERMEDIALE

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Po cytowanej wyżej prezentacji tematu można podejrzewać, że kryją się za nią treści raczej lewicowe niż bliskie idei legitymizmu, ale staramy się informować o różnych formach obecności kultury krajów skandynawskich w Polsce. Wysłuchanie wykładu pozwoli zweryfikować te domniemania.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.