Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału

Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału

Instytut Misesa

Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu zapraszają na konferencję Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału, która odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.

Ludwik von Mises uważał, że inwestycje zagraniczne, które zaczęły na szeroką skalę pojawiać się w XIX wieku, były jednym z najważniejszych „wynalazków” w historii ludzkości, pozwoliły bowiem na zasadniczą zmianę w relacjach pomiędzy metropoliami a ich koloniami. W Marksizmie zdemaskowanym Mises pisał: Wcześni koloniści byli piratami i rabusiami, a nie kupcami. Sprzedawali dobra za granicą w ostateczności, kiedy nie mogli otrzymać tego, co chcieli za darmo. W rzeczywistości nie byli zbytnio zainteresowani inwestycjami — chcieli tylko surowców. Inwestycje zagraniczne zasadniczo zmieniły ten obraz i na miejsce przemocy i wyzysku wprowadziły obopólnie korzystną współpracę — kapitaliści z bogatszych krajów dostarczali oszczędności potrzebnych do unowocześnienia produkcji i podniesienia płac w krajach biedniejszych, a w zamian osiągali wyższe stopy zwrotu niż w metropoliach. Mises posunął się nawet do sądu, iż to właśnie dzięki wprowadzeniu inwestycji zagranicznych w XIX wieku wojny i podboje stały się bezcelowe.

Zasadnicza rola inwestycji zagranicznych w procesie gospodarczego rozwoju jest jednak często podważana. Adam Heydel w 1921 r. pisał w artykule Rozwój ekonomiczny Polski a cudzoziemcy, że: istnieje w społeczeństwie polskim poważny ilościowo odłam ogarnięty prawdziwą ksenofobią gospodarczą. Psychologia niewoli, ta sama, która nie chciała dopuścić do armii polskiej wpływów oficerów francuskich, ta psychologia widzi w podobnym zbliżeniu same niebezpieczeństwa zagrażające życiu gospodarczemu. Obcy kapitalista wykupi surowce, domy, kopalnie, ziemię, wykupi Polskę, wyzyska robotnika, omota politykę polską swą siecią pajęczą, zdławi jej niezawisłość. Heydel, nie przebierając w słowach, o zwolennikach takich tez pisał: Nie dostrzegają ci dyletanci ekonomiczni, że nie ma niezależności, póki źródła naszej siły gospodarczej, finansowej, militarnej leżą właśnie za granicą, póki nie zdobędziemy tej laski czarnoksięskiej, której uderzenie dobędzie z Polski odżywczy strumień gospodarczej twórczości — kapitału. Nie miał też wątpliwości, jaką drogę rozwoju powinna przyjąć wówczas Polska: Toteż Polska musi poświęcić niejedną swoją ambicję (i zysk niejeden), aby wprowadzić wreszcie swoje życie w głębokie i trwałe zazębienie z międzynarodową gospodarką — uczynić to zaś może jedynie przez duże koncesje, zapewnione kapitałem obcym. 

Do pewnego stopnia w sferze stosunków gospodarczych Polski z zagranicą recepty Heydla zostały wprowadzone po 1989 r. Wtedy to bowiem Polska znacznie zmniejszyła bariery w handlu zagranicznym, zapewniła inwestorom zagranicznym równe traktowanie w systemie prawnym, a nawet uczyniła „duże koncesje” m.in. w postaci zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Napływ zagranicznego kapitału spotkał się jednak nie tylko z entuzjazmem. W ostatnich latach coraz głośniej podnoszone są tezy o tym, że Polska jest neokolonią, wyzyskiwaną bezwzględnie przez obcy kapitał. Zwolennicy tej tezy twierdzą, że z Polski tak naprawdę kapitał jest wysysany, a nie w niej inwestowany; że obce banki stawiają interesy krajów macierzystych przed interesami polskich przedsiębiorstw; że w naszym kraju nie ma przemysłu, a co najwyżej są montownie; że polityka niskich płac w połączeniu z przyzwoleniem na unikanie opodatkowania przez zachodnie korporacje sprawia, że owoce rzekomego wzrostu PKB w Polsce są konsumowane zagranicą.

Fryderyk von Hayek określił kiedyś koncepcję kapitału prezentowaną przez Franka Knighta jako „mitologię kapitału” z powodu nierealistycznego charakteru tej teorii. Mamy wrażenie, że podobnie mitologiczne są twierdzenia osób popierających tezy o panującym w Polsce neokolonializmie. W niektórych z tych tez tkwi pewne ziarenko prawdy. Celem naszej konferencji jest jednak oddzielenie tego ziarenka od plew przeinaczeń, niedomówień i jednostronnego spojrzenia na problem. Mamy nadzieję, że dzięki temu skłonimy ludzi do krytycznej i wszechstronnej refleksji na temat polskiej transformacji gospodarczej i możliwych dróg dalszego rozwoju Polski.

Zapraszamy do Wrocławia!

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek E, sala 2 (wstęp wolny).

Plan konferencji:

godz. 17.00-18.00 – Prelekcja Polska mitologia kapitału, cz. I (Mateusz Benedyk, Mateusz Machaj, Marcin Zieliński)

godz. 18.00-18.10 – Przerwa

godz. 18.10-19.10 – Prelekcja Polska mitologia kapitału, cz. II (Mateusz Benedyk, Mateusz Machaj, Marcin Zieliński)

godz. 19.10-19.45 – Dyskusja

Prelegenci:

Pan dr Mateusz Machaj — ekonomista, fundator Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki Kapitalizm, socjalizm i prawa własności oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych. Obecnie kończy prace nad stworzeniem wydawanego na wolnej licencji podręcznika Wolna przedsiębiorczość do nauki podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pan Mateusz Benedyk — ekonomista i historyk; od 2014 r. prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, autor artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących polityki pieniężnej, bankowości, polityki fiskalnej; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie.

Pan Marcin Zieliński — ekonomista, szef wydawnictwa Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa; tłumacz licznych książek o tematyce ekonomicznej, m.in. Pieniądz i kryzysy Fryderyka von Hayeka, Wielki Kryzys w Ameryce Murraya Rothbarda; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.