Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: „Polski Dziki Zachód” — spotkanie autorskie

„Polski Dziki Zachód” — spotkanie autorskie

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we współpracy z Ośrodkiem Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza oraz Sekcją Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zapraszają na wieczór autorski pani dr hab. Beaty Halickiej, prof. UAM w związku z ukazaniem się polskiego wydania książki pt. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948 (Universitas, 2015).

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2015 r. o godz. 18.30 w Tajnych Kompletach (Przejście Garncarskie 2, Wrocław).

Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zachód” odnosiło się do panującego chaosu i obowiązującego w Nadodrzu „prawa silniejszego”, ale także kojarzone było z nowym rodzajem wolności i możliwością rozpoczęcia wszystkiego od początku. Przybycie na te tereny najpierw polskich robotników przymusowych, a następnie osadników, będących często wygnańcami z innych części Polski, doprowadziło do chwilowego zetknięcia się ze sobą Polaków, Niemców i sowieckich żołnierzy. Wspólne życie na tej dotkniętej wojną przestrzeni nie było proste.

Na podstawie analizy polskich, niemieckich, a także sowieckich wspomnień autorka odtwarza początki kształtowania się nowego społeczeństwa, naznaczone represyjnym systemem politycznym, wewnętrznymi konfliktami i ludzkimi dramatami, wskazując równocześnie na zapał i pełen poświęcenia trud odbudowy, zagospodarowywania i oswajania tej ziemi. Dystansując się od dominujących do niedawna narracji o wypędzonych w Niemczech i pionierach „Ziem Odzyskanych” w Polsce, pani Beata Halicka opowiada historię upadku dawnego i powstania nowego krajobrazu kulturowego na pograniczu – w sposób barwny i obrazowy, z różnych punktów widzenia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.