Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Pokaz portretu Jana III Sobieskiego z kościoła pw. św. Józefa na Kahlenbergu

Pokaz portretu Jana III Sobieskiego z kościoła pw. św. Józefa na Kahlenbergu

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W latach 2016-2017 poddano konserwacji niezwykle interesujący Portret króla Jana III Sobieskiego, należący do kolekcji Sobiescianów. Nieznane jest pochodzenie portretu – zapewne trafił do świątyni na przełomie XIX i XX wieku, jako dar jednego z polskich wiernych. Nawet zabrudzony i przemalowany uderzał wysokim poziomem artystycznym: sugestywnym i pogłębionym psychologicznie wyrazem twarzy króla. Początkowo wydawało się, że obraz należy datować na czas życia monarchy i wiązać z grupą wizerunków powstałych jeszcze przed bitwą wiedeńską, przedstawiających króla jako wodza, ubranego w karacenę, z naramiennikiem ozdobionym paszczą lwa, okrytego płaszczem spiętym podłużną zaponą. Nie znamy pierwowzoru tej grupy, choć dawniej w literaturze panował pogląd, że jego autorem mógł być wybitny gdańszczanin, Daniel Schultz (stąd typ ten nazywany bywa i dziś jeszcze „schultzowskim”). Badania obrazu wykazały jednak obecność pigmentów wykluczających datowanie na XVII w. Odkryty tu błękit pruski wynaleziono dopiero w 1704 r., a powszechnie zaczęto stosować od około 1720 r. Skojarzenie go z innymi pigmentami, popularnymi raczej przed połową XIX w. (biel ołowiowa, żółcień neapolitańska), oraz wzięcie pod uwagę rodzaju podobrazia (ręcznie tkane płótno) pozwala datować dzieło na XVIII w., zapewne na połowę stulecia. Obraz należy więc do osobliwej grupy królewskich wizerunków, które mimo że wykonane wiele lat po śmierci monarchy, wciąż na nowo reinterpretują postać Sobieskiego. W tym przypadku autor postanowił podkreślić rodzaj zdecydowania czy może nawet pewnej twardej bezwzględności, która – w opinii współczesnych i potomnych – musiała znamionować wielkiego wodza. Nie wiemy, kto był twórcą obrazu, ale warto przypomnieć, że przed połową XVIII w. znakomite wizerunki Sobieskiego wyszły m.in. spod pędzla wybitnego portrecisty węgierskiego pochodzenia, Adama Mányoki (1673-1757), pod koniec życia pracującego na dworze w Dreźnie.

Obraz można podziwiać w Antykamerze Króla od 4 sierpnia do 6 listopada 2017 roku.

Konserwacja: 2016-2017. Prace prowadziła: mgr Monika Jamroziewicz z Krakowa. Badania pigmentów: dr Maria Rogóż (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie). Fotografia UV fluorescencji: mgr inż. Anna Mikołajska (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie). Badania radioskopowe: mgr inż. Piotr Długosz (kierownik Zakładu Stopów Metali Nieżelaznych w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie). Badania z zakresu historii sztuki: mgr Jerzy Żmudziński (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

***

Historia Mniej Znana to cykl spacerów tematycznych adresowanych do odbiorców dorosłych.

Spacery zaczynają się o godz. 13.30, spotykamy się w szatni. Obowiązuje bilet wstępu do pałacu.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela pani Nela Kokoszka, koordynator programów dla dorosłych, tel. (22) 544 28 38.

20 sierpnia: Serca drżenie przykładany usuwa – o leczniczych właściwościach roślin

Zajrzymy w pożółkłe karty staropolskich zielników, kryjących nieprzebrane bogactwo wiedzy o dawnym ziołolecznictwie. Dzięki nim można przekonać się, że nawet najpospolitsza roślina „wielkie i znamienite skutki czyni”. Podążając za zawartą w nich wiedzą, odkryjemy, co się kryje w chwaście i jak dawniej łączono to z gwiazdami. Później będzie już o wiele łatwiej odkryć, gdzie się w ziołach ukryła Wenus, a także co z tym wszystkim wspólnego ma… marcepan.

***

Jak co roku w sierpniu w Wilanowie spotkają się wybitni pedagodzy muzyczni – soliści i kameraliści oraz młodzi adepci sztuki muzycznej ze szkół i uczelni całego świata. Na koncert najlepszych uczestników kursów zapraszamy 26 sierpnia o godz. 19.00.

Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie odbyły się po raz pierwszy w 2006 r. Ich inicjatorem i kierownikiem artystycznym był prof. Maciej Paderewski, wybitny pianista i kameralista, pedagog warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4. Po śmierci Profesora w 2010 r. kolejne edycje kursów poświęcone zostały jego pamięci. Od 2013 r. kursy odbywają się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów. W dotychczasowych dziesięciu edycjach udział wzięło kilkuset młodych muzyków.

Klasy mistrzowskie poprowadzą pedagodzy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych: pp. prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (fortepian), Janusz Olejniczak (fortepian), Wojciech Świtała (fortepian), Maja Nosowska (kameralistyka fortepianowa), Maria Peradzyńska-Filip (flet), Mariusz Patyra (skrzypce), Stefan Tarara (skrzypce), Tomasz Strahl (wiolonczela), Ewa Iżykowska-Lipińska (śpiew) i Włodzimierz Zalewski (śpiew).

Zapraszamy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Sala Biała. Wstęp wolny.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.