Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Program edukacyjny Muzeum Narodowego

Program edukacyjny Muzeum Narodowego

Muzeum Narodowe w Warszawie

Program edukacyjny towarzyszący wystawie

Europa Jagellonica 1386–1572.

Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów

10 listopada 2012 – 27 stycznia 2013

LEKCJE MUZEALNE

Zapraszamy do udziału w lekcjach muzealnych grupy przedszkolne i szkolne. Zajęcia odbywają się w przestrzeni wystawy „Europa Jagellonica” i są dostosowane do wieku uczestników. Akcentują najważniejsze kwestie artystyczne i kulturowe tego niezwykle ważnego, różnorodnego okresu, jakim były rządy dynastii Jagiellonów w latach 1386-1572.

Tematy lekcji muzealnych:

LEKCJE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I KLAS 0–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Być artystą w czasach Jagiellonów

Podczas lekcji uczniowie poznają warsztat dawnego artysty, stosowane przez niego metody pracy i narzędzia. Dowiedzą się, z czego i w jaki sposób wykonywano farby, czym jest polichromia oraz dlaczego szklany witraż nazywamy malarstwem.

LEKCJE DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH

Między średniowieczem a renesansem

Podczas zajęć uczestnicy, porównując dzieła średniowieczne z renesansowymi, przeanalizują różnice w sztuce obu epok. Poznają też dominujące poglądy, zagadnienia dotyczące hierarchii społecznej oraz miejsca sztuki i artysty w tej hierarchii.

LEKCJE DLA KLAS PONADGIMNAZJALNYCH

Humanizm, jednostka, geniusz. Kultura w czasach Jagiellonów

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się, czym jest humanizm, jak rozwijał się indywidualizm oraz dlaczego artysta przestał być rzemieślnikiem i stał się geniuszem. Poznają możliwości rozprzestrzeniania się wzorców artystycznych i wpływów warsztatowych w czasach bez internetu czy fotografii.

WYKŁADY CZWARTKOWE

Wykłady czwartkowe towarzyszące wystawie „Europa Jagellonica” wpisują się w długą tradycję cyklu wykładów czwartkowych, jakie towarzyszą każdej wystawie czasowej prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wygłaszane są przez specjalistów z różnych dziedzin, aby poszerzyć kontekst pokazywanych dzieł i zagadnień, w sposób przystępny dla szerokiej publiczności.

Wśród zaproszonych wykładowców są historycy sztuki, historycy architektury, kulturoznawcy, lituaniści. Podejmowane przez nich tematy dotyczą historii i sztuki okresu panowania Jagiellonów oraz postrzegania go w czasach późniejszych.

15 listopada 2012 r.

Aleksander Jagiellończyk – fundacje książęce w Wilnie i królewskie na Wawelu — p. prof. nzw. dr hab. inż. Robert Kunkel

22 listopada

Artysta w późnośredniowiecznym Wrocławiu. „Święty Łukasz malujący wizerunek Marii” Jakoba Beinharta — p. Zofia Herman

29 listopada

Wybrane zagadnienia z dziejów architektury za czasów Jagiellonów w krajach ich panowania — p. dr Jakub Adamski

6 grudnia

Moda i uroda w czasach Jagiellonów — p. Ewa Mianowska

20 grudnia

Jagiellonowie w malarstwie polskim XIX w. — p. prof. dr hab. Maria Poprzęcka

10 stycznia 2013 r.

Jagiellonowie w opinii Długosza — p. Małgorzata Kochanowska

17 stycznia

Problemy kultury litewskiej w dobie Jagiellonów — p. dr Marcin Niemojewski

24 stycznia

Jak oglądać dzieła sztuki XV-XVI wieku? Perspektywa posthumanistyczna — p. prof. dr hab. Antoni Ziemba

Godz. 17.30 — sala kinowa Muzeum Narodowego w Warszawie, czas trwania ok. 80 min, wstęp wolny.

WARSZTATY FAMILIJNE

Niedzielne warsztaty familijne towarzyszące wystawie „Europa Jagellonica” skierowane są do opiekunów z dziećmi w wieku lat 5-12 (z podziałem na grupy wiekowe). Tematem zajęć jest obyczajowość i kultura dworska w XV, XVI i XVII wieku.

18 listopada 2012 i 6 stycznia 2013

Na Włoszkę, Turczynkę, Hiszpana — o modzie na dworze królewskim

2 grudnia 2012 i 13 stycznia 2013

Ryba w sosie szafranowym — co jadano przy Jagiellońskim stole

9 grudnia 2012 i 27 stycznia 2013

Zatańcz ze mną pawanę! — jak bawiono się u króla

Godz. 13.00 — przestrzenie galeryjne i hall główny Muzeum Narodowego, czas trwania ok. 90 min, wstęp wolny (obowiązują bilety wstępu na wystawę), zajęcia bez zapisów.

FINISAŻ

27 stycznia 2013

Ostatni dzień wystawy upłynie w atmosferze tańca i zabaw dworskich. Na dzieci czekają królewskie niespodzianki!

NIEDZIELE NA WYSTAWIE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Wykłady: Sztuka i kultura w czasach Jagiellonów

Wykłady niedzielne towarzyszące wystawie „Europa Jagellonica” przybliżają jej problematykę oraz poszerzają kontekst prezentowanych obiektów i zagadnień. Przygotowana prezentacja multimedialna daje szansę porównań pogłębiających wiedzę o kulturze i sztuce okresu panowania dynastii Jagiellonów.

Wykłady odbywają się w dniach:

18, 25 listopada 2012 r.

2, 9, 16, 23, 30 grudnia 2012 r.

6, 13, 20, 27 stycznia 2013 r.

godz. 12.00 – sala kinowa Muzeum Narodowego, czas trwania ok. 50 min, wstęp wolny.

Spotkania tematyczne odbywają się w przestrzeni wystawy „Europa Jagellonica”. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu dotyczącemu prezentowanych na wystawie dzieł, artystów i wątków ikonograficznych.

Spotkania odbywają się w dniach:

25 listopada 2012,

16, 30 grudnia 2012

20 stycznia 2013

Godz. 14.00 — przestrzeń ekspozycji czasowej, czas trwania ok. 20-30 min, wstęp wolny (obowiązują bilety wstępu na wystawę).

Muzum Narodowe w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3

Na podstawie materiałów przekazanych przez organizatorów.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.