Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Dzień promocji wystawy „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”

Dzień promocji wystawy „Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 5

Dzień promocji wystawy

Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu

11 kwietnia12 kwietnia 2015 roku

Na wykłady i zajęcia dla dzieci wstęp wolny

11 kwietnia, godz.10.00

Artyści metalu z wrocławskiej Akademii Sztuki

Na przełomie XIX i XX w. Wrocław z prowincjonalnego ośrodka artystycznego stał się jednym z najbardziej nowoczesnych w Niemczech. Proces ten zapoczątkowany został reformą wrocławskiej Szkoły Sztuki dokonaną przez Jana Poelziga – od 1903 dyrektora tej uczelni. Pani Iwona Gołaj przybliży sylwetki wybitnych pedagogów tej Szkoły (przemianowanej w 1911 na Królewską Akademię Sztuki i Przemysłu Artystycznego) Teodora von Gosena i Ignacego Taschnera. Obaj twórcy specjalizowali się przede wszystkim w metalowej rzeźbie i medalierstwie. Zgodnie z duchem epoki zajmowali się również projektowaniem sztuki użytkowej i dekoracyjnej.

11 kwietnia, godz. 11.00

Twórczość Jaroslava Vonki i architektura – forma, kompozycja, plastyka — wykład p. Izabeli Machomety-Dragun, doktorantki Politechniki Wrocławskiej

Prelegentka zapozna słuchaczy z wiedzą na temat budowy formy plastycznej oraz kompozycji w kowalstwie artystycznym i architekturze – zagadnienia będą omawiane w oparciu o przedwojenne realizacje metaloplastyczne związane ze „szkołą Jarosława Vonki”. Szczególną uwagę poświęci pracom, które zachowały swój pierwotny kontekst architektoniczny. Na ich podstawie przeanalizuje zagadnienia kompozycyjne, które pozwolą określić, rolę jaką pełni kowalstwo artystyczne Jarosława Vonki w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej.

Twórczość Jarosława Vonki

11 kwietnia, godz. 12.30

Ludy i ludki Jaroslava Vonki i Ericha Adolfa – zabawa dla dzieci, prowadzi p. Grzegorz Wojturski (dla dzieci w wieku 6-12 lat, zapisy: tel. 71 372 51 48)

Dzieci dowiedzą się, co to jest ekspresja i symbolika w sztuce, a dokładnie – w przedstawieniach figuralnych Jarosława Vonki, Eryka Adolfa i innych artystów prezentowanych na wystawie Stwórcze ręce. Podczas części plastycznej uczestnicy wykonają własne figurki ilustrujące pozytywne i negatywne cechy charakterów. Spotkanie zakończy się prezentacją i omówieniem wykonanych prac.

11 kwietnia, godz. 13.00

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie – p. Jacek Witecki

Wstęp wolny z kwietniowym numerem miesięcznika „Zwierciadło”. Zapisy

*****

11 kwietnia, godz. 12.00

Transfer malowideł – sgraffito z dworu Schellendorfów w Zagrodnie

Cykl: Mój Śląsk. Fascynacje

Dwór w Zagrodnie, ufundowany przez Piotra von Schellendorfa, wzniesiono w 1567 r. W tym czasie jego elewacje zostały pokryte dekoracją sgraffitową, której obszerne fragmenty możemy dziś podziwiać w Muzeum Regionalnym w Chojnowie. Przestrzenno-malarski charakter sgraffita wymagał szczególnego podejścia i opracowania szczegółowych konserwatorskich procedur. W czasie wykładu p. Barbara Przerwa opowie, jak do tego doszło i jakich metod użyto przy zabezpieczaniu tych cennych renesansowych zabytków. Wstęp wolny.

Transfer malowideł

12 kwietnia, godz. 11.15 i 13.15

Zwiedzanie z lekkim zawrotem głowy

Po krótkim wstępie wygłosznym w Małej Rotundzie obejrzymy razem ogromne malowidło Panoramy Racławickiej. Nie będzie to zwykłe zwiedzanie, ale prawdziwa przygoda. Oprócz wysłuchania opowieści o powstawaniu wielkiego obrazu panoramowego i dokładnego obejrzenia Panoramy Racławickiej, drużyny rozwiążą zadania, które ukryte są w oznaczonych kopertach. Na koniec poszukamy następców Mistrzów i stworzymy własną wersję Panoramy. Zabawa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Spotkanie prowadzi p. Izabella Trembałowicz-Chęć. Wstęp 10 złotych od osoby.

Gmach Panoramy Racławickiej, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11

12 kwietnia, godz. 12.00

Mieszkanie i miejsce pracy – zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6-12 lat

Cykl: Z rodziną do Muzeum

Podczas zabawy plastycznej prowadzonej przez p. Katarzynę Bury dzieci zbudują z pudełek miniaturowe osiedle modernistyczne. W swoich projektach odwołają się do historycznego osiedla WUWA, które powstało w latach dwudziestych XX w. W czasie zabawy dzieci zastanowią się, jakie funkcje pełniły w miastach osiedla modernistyczne. Wstęp wolny. Na spotkanie obowiązują zapisy w Dziale Oświatowym w godz. 9.00-15.00, tel. 71 372 51 48.

12 kwietnia, godz. 13.00

W dziwnej krainie metalowych figur. Przygoda z grafiką – zabawa dla dzieci w wieku 6-12 lat

Dzieci obejrzą figury wykonane przez Jarosława Vonkę, Eryka Adolfa i Gebharda Utingera, a następnie dowiedzą się, czym charakteryzowała się sztuka modernistyczna i spróbują jej cechy znaleźć w oglądanych pracach. W części plastycznej mali uczestnicy wykonają rysunek na miękkiej matrycy do odbitki graficznej z przedstawieniem postaci wybranego rzemieślnika. Zajęcia poprowadzi p. Grzegorz Wojturski. Na spotkanie obowiązują zapisy w Dziale Oświatowym w godz. 9.00-15.00, tel. 71 372 51 48.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.