Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie

Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie

Les dissolutions prussiennes des monasteres silésiens dans le contexte de la sécularisation en Pologne et en Europe

The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe

 18-21 listopada 2010 roku, Wrocław

Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji wygłoszonych zostanie 90 referatów przez uczonych polskich, a także czeskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich i ukraińskich. Poza pierwszym, czwartkowym przedpołudniem (obrady w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego — pl. Uniwersytecki 1, parter) obradować będziemy w gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49, I piętro) — w trzech sekcjach.

Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie

Fala kasat klasztornych z końca XVIII i pierwszej połowy XIX w. objęła całą Europę katolicką, wywierając ogromny wpływ nie tylko na dotknięte nią klasztory i zakony, ale także na dzieje Kościoła i życia zakonnego w ogóle oraz na wiele innych dziedzin. Jej następstwa głęboko przeorały obraz religijny, kulturowy, społeczny i gospodarczy Europy.

Z okazji dwustulecia edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, kasującego 55 klasztorów znajdujących się na Śląsku pruskim, chcielibyśmy prześledzić nie tylko przebieg zachodzących wówczas, często dramatycznych wydarzeń, ale także ukazać ich genezę, przyczyny, a przede wszystkim skutki – jakże ważne i różnorodne.

http://www.kasaty.nino.pl/

Pruskie kasaty klasztorne na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.