Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu. Przemiany

Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu. Przemiany

Muzeum Miejskie Wrocławia

Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na sesję naukową

Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu. Przemiany

17-18 października 2013 roku

Stary Ratusz, Rynek-Ratusz, Wrocław

Wstęp wolny. Pełny program na www.mmw.pl.

W tym rejonie miasta znajdowało się jedno z najstarszych centrów osadniczych Wrocławia — Ołbin. Osada, której rozwój związany był z działalnością fundacyjną Piotra Włostowica, zapoczątkowała proces przekształcenia terenów położonych na południe od Starej Odry. Intensywny rozwój tego obszaru nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. Działania wojenne stosunkowo nieznacznie dotknęły okolice Dworca Nadodrze, który uruchomiony został jako pierwsza stacja kolejowa już w lipcu 1945 roku. Także na Przedmieściu Odrzańskim ulokowały się pierwsze powojenne władze Wrocławia oraz instytucje publiczne m.in. Poczta Polska, szkoły i lecznice. Obecnie Przedmieście Odrzańskie jest najbardziej zaludnioną dzielnicą miasta, która od kilku lat dzięki staraniom władz miasta przechodzi planową rewitalizację. Podczas dwudniowej sesji naukowej poświęconej temu rejonowi miasta wrocławscy naukowcy i pracownicy merytoryczni muzeów wygłoszą 31 referatów dotyczących historii, architektury i życia codziennego na Przedmieściu Odrzańskim od średniowiecza po czasy współczesne.

Wybrane tematy:

Rozwój Przedmieścia Odrzańskiego od średniowiecza do końca XVIII wieku

Żydzi na Przedmieściu Odrzańskim

Loża masońska przy dzisiejszej ul. Sienkiewicza 28

Śląska Wystawa Rzemiosła i Przemysłu w 1881 roku na Przedmieściu Odrzańskim

Gastronomia Przedmieścia Odrzańskiego

Dawne organizacje polonijne na Przedmieściu Odrzańskim

Działania wojenne na Przedmieściu Odrzańskim w czasie II wojny światowej

Rewitalizacja Nadodrza

Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu (program)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.