Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”

Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

10 czerwca 2013 r. staraniem Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbędzie się w Łodzi konferencja naukowa pt.

Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”.

Wezmą w niej udział pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Z referatem pt. Okręg Łódź Armii Krajowej „Barka” – zarys historii wystąpi pan dr Tomasz Toborek, kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej. Wystąpienie pt. Major Bolesław Jabłoński „Bill” – cichociemny, szef wywiadu Okręgu Łódź AK przedstawi pani Aleksandra Leśna, pracownik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Pani Paulina Szymaniak, pracownik Referatu Organizacyjnego, przedstawi referat pt. Oficerowie służby kwatermistrzowskiej łódzkiego okręgu AK – mjr Bronisław Szczechura „Zimny” „Żółtek”, mjr Józef Łubnicki „Wojna” oraz ppor. Bolesław Janowski „Bolek”. Z wystąpieniem pt. Podporucznik Adolf Netzel „Snowacz” – szef wywiadu Inspektoratu łódzkiego AK i Ruchu Oporu Armii Krajowej przybędzie pan Krzysztof Tylski, pracownik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102). Początek przewidziano na godz. 10.00. Wstęp wolny.

Pełen program konferencji dostępny jest w załączniku.

Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.